Tuyển dụng

21/07/2023

Thông báo tuyển dụng ứng viên tham gia chương trình đào tạo Master Trainer Dự án CDAC đợt 2

07/06/2023

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng Viện Kinh tế Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu […]
22/05/2023

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 làm việc tại Hà Nôi

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu làm việc […]
07/03/2023

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-HV ngày 03/03/2023 của Giám đốc Học viện về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức […]
16/02/2023

Thông báo về việc triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐTDVC ngày 10/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng […]
14/02/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

24/12/2022

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022