Tuyển dụng

24/12/2022

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

22/11/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Thông tin và các biểu mẫu chi tiết xem thêm tại đây: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2
03/11/2022

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

28/10/2022

Thông báo triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022

21/10/2022

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 1 năm 2022

13/10/2022

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

Viện Kinh tế Bưu điện (Viện) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn […]
12/09/2022

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 730/KH-HV ngày 10/8/2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022. […]