Tuyển dụng

09/09/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội […]
09/09/2022

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu […]
20/08/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

03/11/2021

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

Viện Kinh tế Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển […]
21/10/2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 10/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà […]
04/08/2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN THÁNG 10/2021 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021 […]
09/04/2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà […]