Ba công khai năm học năm 2022-2023

Thủ khoa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được vinh danh tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện
08/10/2023
Khóa học “Kiểm thử xâm nhập thực hành” (Penetration testing – A hand-on approach) do Samsung tài trợ năm 2023
10/10/2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Đào tạo và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở đào tạo của hệ thống đào tạo quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công khai các thông tin về cam kết chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế

1.1 Cam kết chất lượng đào tạo:Biểu mẫu 17

1.2 Thông tin chất lượng đào tạo thực tế: Biểu mẫu 18

– Biểu mẫu 18E

– Biểu mẫu 18L

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1 Công khai thông tin cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19

2.2 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20

3. Công khai thu chi tài chính: Biểu mẫu 21

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

553 lượt xem