Ba công khai năm học năm 2021-2022

Khoa Công nghệ thông tin 1 tổ chức chương trình gặp mặt Tân sinh viên và Lễ tổng kết trao giải ICPC PTIT 2023
02/10/2023
Thông báo về việc phòng, chống sốt xuất huyết
04/10/2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Đào tạo và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở đào tạo của hệ thống đào tạo quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công khai các thông tin về cam kết chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế

1.1 Cam kết chất lượng đào tạo: Biểu mẫu 17

1.2 Thông tin chất lượng đào tạo thực tế: Biểu mẫu 18

– Biểu mẫu 18e

– Biểu mẫu 18i

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1 Công khai thông tin cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19

2.2 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20

3. Công khai thu chi tài chính: Biểu mẫu 21

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

326 lượt xem