Thông báo số 6 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19

Thông báo số 5 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19
12/03/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
15/03/2020

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19. Căn cứ vào các nội dung thống nhất trong cuộc họp Ban Giám đốc Học viện và Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19. Học viên thông báo đến các đơn vị thực hiện theo thông báo số 172/TB-HV. Chi tiết xin xem thông báo số 172/TB-HV

558 lượt xem