Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Thông báo số 6 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19
12/03/2020
Công ty TNHH ACE ANTENNA thông báo tuyển dụng kỹ sư nghiên cứu và phát triển/ R&D ENGINEER
16/03/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019.

Tải nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức tại đây: luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019

976 lượt xem