Thông báo số 5 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục lùi lịch học để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid – 19)
12/03/2020
Thông báo số 6 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19
12/03/2020

Căn cứ tình hình diễn biễn mới của dịch Covid 19 (nCoV), đặc biệt là các diễn biến mới, phức tạp về dịch trên địa bàn Hà Nội. Căn cứ các nội dung thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch Covid-19 của Học viện ngày 07/03/2020. Học viện ra thông báo để các đơn vị trong Học viện thực hiện. Chi tiết xin xem tại Thông báo số 160/HV

1072 lượt xem