Thông báo số 3 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút COVID-19

Thông báo lần 2 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV)
09/03/2020
Thông báo số 4 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút COVID-19
09/03/2020

Căn cứ công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại,… Căn cứ các nội dung trao đổi, thông nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch COVID-19, Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo số 3, chi tiết xem TB số 76/TB-HV.

656 lượt xem