Thông báo lần 2 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV)

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra
09/03/2020
Thông báo số 3 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút COVID-19
09/03/2020

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và các khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc khả năng bùng phát cao của bệnh dịch trong tuần từ 10-16/2/2020. Học viện tiếp tục ra thông báo số 56/TB-HV về việc phòng chống dịch bệnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt. Chi tiết TB số 56/TB-HV

785 lượt xem