Thông báo số 4 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút COVID-19

Thông báo số 3 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút COVID-19
09/03/2020
Công văn về việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo, học tập
09/03/2020

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Viện Nam. Căn cứ nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19(nCoV) của Học viện. Học viện thông báo để các đơn vị trong Học viện tiếp tục thực hiện các nội dung theo thông báo số 88/TB-HV

828 lượt xem