Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra

Thông báo về việc phòng ,chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona(nCoV)
09/03/2020
Thông báo lần 2 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV)
09/03/2020

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HV ngày 31/01/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ tình hình thực tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Chi tiết xin xem tại bản Bản kế hoạch số 40/KH-BCĐ

879 lượt xem