Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) thông báo tuyển dụng

Livestream Hội thảo khoa học công nghệ “Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo nội dung số”
12/06/2023
CMC TSSG thông báo tuyển thực tập sinh
13/06/2023

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép, hiện cần tuyển dụng các vị trí sau:

1. Nhân viên Hỗ trợ, Phát triển Thành viên – Khối Quản lý Thành viên (Bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

2. Nhân viên Kế toán tổng hợp – Khối Tài chính Kế toán (Bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

3.  Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ – Khối Công nghệ thông tin (Bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

4. Nhân viên Quản lý rủi ro hoạt động – Khối Quản lý rủi ro (bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

5. Nhân viên Truyền thông – Trung tâm Thông tin Truyền thông (bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

6. Nhân viên Vận hành Hệ thống công nghệ thông tin – Khối Công nghệ thông tin (Bản mô tả công việc: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT – MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

472 lượt xem