Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2018

STT Tên đề tài Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
  Khoa Cơ bản 1 19          
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của báo chí 17-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đỗ Minh Sơn 2018 2018
  Biên sai cho hàm D-đánh giá của bài toán bất đẳng thức biến phân 10-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Phi Dũng 2018 2018
  Các phép biến đổi hữu hạn và ứng dụng 12-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS. Lê Bá Long 2018 2018
  Nghiên cứu tính tự chủ trong học tập môn tiếng Anh và đề xuất các giải pháp cải thiện năng lực tự chủ trong học tiếng Anh cuả sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 11-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Thị Hồng Hạnh 2018 2018
  Tính ổn định của hệ chuyển mạch tuyến tính dương 15-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Văn Ngọc 2018 2018
  Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả làm video của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong việc học tiếng Anh 14-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Diệu Ngọc 2018 2018
  Phát huy những giá trị tích cực của tư tưởng Nho giáo trong việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay 09-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 TS. Phạm Minh Ái 2018 2018
  Nghiên cứu tìm hiểu về việc sử dụng nguồn dữ liệu Internet để phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 18-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 2018 2018
  Vai trò của Arduino đối với sự phát triển của khoa học công nghệ 13-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Hồng Nga 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển phương pháp giảng dạy kỹ năng đọc tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp đối với giáo trình Pathways 1: Critical thinking for reading and writing 16-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Sâm 2018 2018
  Phương pháp dưới đạo hàm giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân 01-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 2018 2018
  Ánh xạ tựa không giãn liên quan đến song hàm giả đơn điệu trên tập lồi 02-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Việt Anh 2018 2018
  Tác động kinh tế-xã hội của biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực tiễn, kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam 06-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đào Mạnh Ninh 2018 2018
  Tác động của kinh tế thị trường đến vai trò của gia đình trong việc giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay 04-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Khánh 2018 2018
  Nghiên cứu đặc điểm định danh của thuật ngữ Bưu chính Viễn thông tiếng Anh 07-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Thiết 2018 2018
  Khai thác hành động ngôn từ trong dạy kết thoại tiếng Anh 03-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 TS. Nguyễn Quỳnh Giao 2018 2018
  Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của nanotetrapod CdSe/CdSe1-xSx 05-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 2018 2018
  Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao thành tích đập cầu cho đội tuyển cầu lông nam sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 08-HV-2018-CB PTIT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Đức Thịnh 2018 2018
  Khoa Công nghệ thông tin 1 11          
  Truy vấn trong cơ sở dữ liệu liên quan hệ với thông tin không chính xác 01-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Đình Hiến 2018 2018
  So sánh một số giải thuật phân loại ảnh 06-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 (đợt 2) Ths. Trịnh Vân Anh 2018 2018
  Phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng trọng số thích nghi 05-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 (đợt 2) Ths. Đào Thị Thúy Quỳnh 2018 2018
  Phương pháp biểu diễn cây trong dự đoán giới tính người dùng dựa trên dữ liệu thương mại điện tử. 02-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 ThS. Dương Trần Đức 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng một số lược đồ chữ ký có khả năng ứng dụng trong bầu cử điện tử và thanh toán điện tử 03-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 TS. Đặng Minh Tuấn 2018 2018
  Phân loại nguyên nhân hư hỏng của thuê bao viễn thông. 014-2018-HV-CNTT1 PTIT Khoa CNTT1 TS. Phan Thị Hà, Ths. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 2018
  Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng Việt tự động 017-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 TS. Ngô Xuân Bách 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát trực quan mức nước phục vụ công tác tưới tiêu trên lưu vực sông Nhuệ 018-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Trọng Khánh 2018 2018
  Xây dựng hệ thống xác định cảm xúc trong văn bản 019-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2018 2018
  Nghiên cứu hệ thống cảnh báo cháy bằng xử lý ảnh 020-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 ThS. Vũ Hoài Nam 2018 2018
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn học ngôn ngữ lập trình của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. 021-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Duy Phương 2018 2018
  Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ công tác trợ lý khoa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 022-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Quỳnh Chi 2018 2018
  Nghiên cứu và đề xuất giải pháp sinh ca kiểm thử cho các hệ thống nhúng 032-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 (đợt 2) TS. Đỗ Thị Bích Ngọc 2018 2018
  Xây dựng phần mềm nhận dạng ô tô từ video 033-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 (đợt 2) TS. Nguyễn Ngọc Điệp 2018 2018
  Xây dựng hệ thống quản lý lớp/môn và hỗ trợ đánh giá sinh viên trong các môn học lập trình 034-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 (đợt 2) ThS. Nguyễn Mạnh Sơn 2018 2018
  Đề tài Phòng Lab Học máy và ứng dụng            
  Xây dựng hệ thống trích xuất thông tin cho phân tích dữ liệu trên mạng xã hội. 023-2018-HV-CNTT-PM PTIT Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2018 2018
  Khoa Kỹ thuật điện tử 1 11          
  Nghiên cứu công nghệ thực tế ảo (Virtual reality) 09-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Nguyễn Quốc Dinh 2018 2018
  Nghiên cứu giải pháp đồng bộ trong mạng thông tin di động thế hệ 5 (5G) 10-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Bùi Thị Dân 2018 2018
  Thiết kế nguồn AC-DC hiệu suất cao trên cơ sở nguyên lý cộng hưởng LLC 01-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Lê Xuân Thành 2018 2018
  Mô hình hóa nhiễu tương quan cho mã hóa video Wyner-Ziv 02-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Nguyễn Thị Hương Thảo 2018 2018
  Nghiên cứu thử nghiệm mã sửa lỗi nâng cao độ tin cậy đường truyền không dây thu thập dữ liệu từ các đầu cuối IoT 03-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Nguyễn Trung Hiếu 2018 2018
  Nghiên cứu phát hiện các mạch máu trong ảnh võng mạc 04-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Lê Ngọc Thúy 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng hệ mật khóa công khai Omura-Massey trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic 07-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Ngô Đức Thiện 2018 2018
  Nghiên cứu, thiết kế cảm biến góc nghiêng nhiều chiều dựa trên cấu trúc điện dung 08-HV-2018-KTDT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Trần Thị Thúy Hà 2018 2018
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình nhà thông minh bảo mật bằng nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng Deep learning; theo dõi, điều khiển hệ thống từ xa sử dụng công nghệ IoT (Internet of Things) và điều khiển thiết bị trong nhà bằng giọng nói. 031-2018-HV-KTĐT-IoT PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 (đợt 2) TS. Nguyễn Quốc Uy 2018 2018
  Đề tài Phòng Lab Hệ thống vô tuyến và ứng dụng            
  Nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống massive MIMO trong mạng 5G 007-2018-HV-KTĐT-Lab PTIT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Trương Trung Kiên 2018 2018
  Khoa Đa phương tiện 14          
  Nghiên cứu các xu hướng thiết kế web hiện thời và cập nhật nội dung kiến thức môn học thiết kế web 01-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 2018 2018
  Nghiên cứu các mẫu thiết kế UI/UX của Google 02-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT Ths. Vũ Thị Tú Anh 2018 2018
  Nghiên cứu quy trình sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện magazine trên báo điện tử ở Việt Nam 03-2018-HV-ĐPT-TT PTIT Khoa ĐPT Ths. Vũ Tiến Thành 2018 2018
  Nghiên cứu về công nghệ streaming sử dụng trong wowza engine 04-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT Ths. Phạm Vũ Minh Tú 2018 2018
  Xu thế hội tụ của các phương tiện truyền thông đại chúng trong ngành truyền hình 05-2018-HV-ĐPT-TT PTIT Khoa ĐPT Ths. Lê Vũ Điệp 2018 2018
  Ứng dụng tâm lý ngược và một số công cụ truyền thông mới vào thực tiễn trên phương tiện truyền thông xã hội 06-2018-HV-ĐPT-TT PTIT Khoa ĐPT Ths. Trần Hoàng Dương 2018 2018
  Nghiên cứu nghệ thuật tạo hình chữ trong thiết kế quảng cáo 07-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT Ths. Hà Thị Hồng Ngân 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp đánh giá User testing trong thiết kế trải nghiệm người dùng (User experience – UX) 08-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT Ths. Bùi Thị Thu Huế 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp cải thiện hiệu năng của bộ mã hóa video thời gian thực 01-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT TS. Vũ Hữu Tiến 2018 2018
  Ứng dụng lý thuyết truyền thông trong thực tiễn hoạt động PR 10-2018-HV-ĐPT-TT PTIT Khoa ĐPT TS. Lê Thị Hằng 2018 2018
  Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của những bộ mã hóa video tương lai (The future video coding) kết hợp với bộ mã hóa video phân tán (DVC) 01-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT ThS. Phí Công Huy 2018 2018
  Nghiên cứu tác động của báo chí dữ liệu đối với công chúng và tòa soạn báo điện tử 01-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp tính mức độ phù hợp giữa người dùng với sản phẩm trong xây dựng hệ khuyến nghị sản phẩm đa phương tiện 13-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT ThS. Đỗ Thị Liên 2018 2018
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ đa phương tiện và giáo dục đào tạo bậc đại học trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. 01-2018-HV-ĐPT-CN PTIT Khoa ĐPT Ths. Trần Quốc Trung 2018 2018
  Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Camera giám sát an ninh và phát hiện khuôn mặt thời gian thực dựa trên thiết bị nhúng Nvidia Jetson TX2. 035-2018-HV-ĐPT-PM PTIT Khoa ĐPT
(đợt 2)
TS. Vũ Hữu Tiến 2018 2018
  Khoa Viễn thông 1 12          
  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc môi trường phục vụ công tác nuôi trồng thủy hải sản tại Đồng bằng sông Cửu Long 12-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Đình Long 2018 2018
  Nghiên cứu vấn đề nhận thực trong mạng cảm biến không dây 01-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 TS. Hoàng Trọng Minh 2018 2018
  Nghiên cứu đảm bảo trễ end-to-end cho luồng lưu lượng 02-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyến Chiến Trinh 2018 2018
  Nghiên cứu giao thức định tuyến đa điều kiện ràng buộc trong mạng di động tùy biến 03-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS Nguyến Tiến Ban 2018 2018
  Nghiên cứu giải pháp thiết kế và điều khiển cho mạng quang tốc độ cao cấp phát băng thông linh hoạt cho mạng đường trục Internet trong tương lai 04-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 TS. Lê Hải Châu 2018 2018
  Nghiên cứu các vấn đề bảo mật cho mạng ngang ngàng Chord_DHT 05-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 ThS. Vũ Thị Thúy Hà 2018 2018
  Đánh giá hiệu năng mạng chuyển mạch gói quang đa chặng 06-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 ThS. Cao Hồng Sơn 2018 2018
  Bù ảnh hưởng của méo truyền dẫn trong các hệ thống thông tin quang bằng phương pháp truyền ngược trong miền quang 07-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 ThS. Trần Thị Thúy Bình 2018 2018
  Nghiên cứu thiết kế anten cho hệ thống thu phát sử dụng công nghệ UWB 08-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Việt Hưng 2018 2018
  Nghiên cứu giao thức phân phối khóa lượng tử QKD qua hệ thống FSO 09-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS Đặng Thế Ngọc 2018 2018
  Cải thiện hiệu năng hệ thống thông tin vệ tinh FSO sử dụng kỹ thuật chuyển tiếp 10-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 TS. Phạm Thị Thúy Hiền 2018 2018
  Truy cập phổ tần động trong mạng vô tuyến khả tri 11-2018-HV-VT1 PTIT Khoa Viễn thông 1 ThS. Lê Tùng Hoa 2018 2018
  Mô hình hóa và xây dựng chương trình mô phỏng một số kỹ thuật tiên tiến điển hình trong hệ thống thông tin di động 5G phục vụ đào tạo và nghiên cứu 036-2018-HV-VT1-PM PTIT Khoa Viễn thông 1 (đợt 2) Ths. Nguyễn Viết Đảm 2018 2018
  Khoa Quản trị kinh doanh 1 8          
  Nghiên cứu triển khai cung ứng dịch vụ số liệu thống kê tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 07-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 Th.S Phạm Thị Minh Lan 2018 2018
  Nghiên cứu, đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho nhân viên công tác tại các điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam. 08-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 TS. Trần Ngọc  Minh 2018 2018
  Phát triển thương mại điện tử tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 01-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 2018 2018
  Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam 02-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 TS. Trần Thị Thập 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển thị trường truyền hình OTT tại Việt Nam 03-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 TS. Vũ Trọng Phong (PTK phụ trách) 2018 2018
  Nghiên cứu chất lượng dịch vụ COD của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 04-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 TS. Trần Thị Hoà 2018 2018
  Nghiên cứu sự tham gia của các nhà quản trị trong ứng dụng Thẻ điểm cân bằng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. 05-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 Th.S Lê Thị Ngọc Diệp 2018 2018
  Nghiên cứu mô hình bán hàng đa kênh ứng dụng vào các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ uống tại Việt Nam 06-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1 Th.S Lê Thị Bích Ngọc 2018 2018
  Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện thanh toán bằng thẻ cào viễn thông tại Việt Nam 09-HV-2018-QTKD1 PTIT Khoa QTKD 1  (đợt 2) Ths. Trần Đoàn Hạnh 2018 2018
  Khoa Tài chính Kế toán 1 8          
  Xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hòa hợp với IFRS for SMEs 08-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ngọc Phương 2018 2018
  Hoàn thiệnKế toán quản trị chi phí và tính giá thành tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 01-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 GS.TS. Bùi Xuân Phong 2018 2018
  Nghiên cứu quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp do kiểm toán nhà nước thực hiện 02-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 TS. Nguyễn Văn Hậu 2018 2018
  Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ & siêu nhỏ 03-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Đinh Xuân Dũng 2018 2018
  Một số giải pháp hạn chế, phòng ngừa rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam 04-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam 2018 2018
  Nghiên cứu về đồng tiền điện tử, khả năng áp dụng tiền điện tử tại Việt Nam 05-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 TS. Nguyễn Thị Vân Anh 2018 2018
  Một số giải pháp về chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS 06-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ánh 2018 2018
  Nghiên cứu tổ chức kiểm soát nội bộ theo mô hình COSO cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội 07-HV-2018-/TCKT1 PTIT Khoa Tài chính Kế toán 1 TS. Nguyễn Thị Việt Lê 2018 2018
  Trung tâm Thí nghiệm-Thực hành 4 PTIT     2018 2018
  Về Thuật toán xử lý trường phối hợp cho sonar thụ động định vị mục tiêu ngầm trong vùng biển nước nông ở Việt Nam 01-2018-HV-TNTH PTIT Trung tâm TN-TH TS. Nguyễn Đức Việt 2018 2018
  Một số cơ sở mô hình hóa tín hiệu radar khí tượng 02-2018-HV-TNTH PTIT Trung tâm TN-TH ThS. Nguyễn Đức Minh 2018 2018
  Nghiên cứu kết hợp mã hóa kênh tương quan trong lớp vật lý và thuật toán phân bổ kênh động trong lớp MAC trong hệ thống MIMO-OFDMA 043-2018-HV-TNTH PTIT Trung tâm TN-TH TS. Nguyễn Quý Sỹ 2018 2018
  Nghiên cứu mạng nơ ron tế bào đa tương tác bậc cao trong cảnh báo sớm cho người bệnh Tim Mạch kháng Vitamin K 04-2018-HV-TNTH PTIT Trung tâm TN-TH Ths.Nguyễn Tài Tuyên 2018 2018
  Viện Kinh tế Bưu điện 9          
  Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng Việt Nam 01-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Lê Bảo Ngọc 2018 2018
  Động cơ thúc đẩy ý định xem/đọc nội dung liên quan đến thương hiệu do người dùng tạo ra trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam. 02-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Lưu Thị Minh Nghĩa 2018 2018
  Nghiên cứu cơ chế tác động của truyền miệng trên các phương tiện truyền thông xã hội đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng Việt Nam. 03-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 2018 2018
  Những nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh 04-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ TS. Nguyễn Bình Minh 2018 2018
  Dữ liệu lớn (Big data) – ứng dụng trong khai phá dữ liệu marketing liên kết mạng xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 05-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương 2018 2018
  Động cơ sử dụng các nền tảng số (Digital platform) trong nền kinh tế chia sẻ (Sharing economy): Nghiên cứu trường hợp người dùngride-sharing platforms (Uber&Grab)tại Thành phố Hà Nội. 06-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Nguyễn Ngọc Anh 2018 2018
  Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị mối quan hệ khách hàng của doanh nghiệp trong môi trường số tại Việt Nam 07-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Nguyễn Thị Phương Dung 2018 2018
  Truyền miệng số trong các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội – Nghiên cứu trường hợp một số chiến dịch truyền thông tại Việt Nam 08-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2018 2018
  Ứng dụng phương pháp nghiên cứu tình huống (Case Study) trong giảng dạy tích cực áp dụng cho môn học kỹ năng làm việc nhóm. 09-HV-2018/VKT PTIT VKTBĐ ThS. Trần Hương Giang 2018 2018
  Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 4          
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị quan trắc ô nhiễm môi trường không khí 001-2018-HV-VKHKT-IoT PTIT VKHKT TS. Trần Thiện Chính 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin cứu hộ giao thông đường bộ 002-2018-HV-VKHKT-VT PTIT VKHKT ThS. Phùng Văn Doanh 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin theo dõi vị trí 003-2018-HV-VKHKT-VT PTIT VKHKT ThS. Đỗ Trọng Đại 2018 2018
  Nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề về tiêu chuẩn, công nghệ, mạng, thiết bị, dịch vụ và các ứng dụng của hệ thống thông tin di động 5G làm cơ sở cho các đề xuất, khuyến nghị triển khai áp dụng tại Việt Nam. 026-2018-HV-VKHKT-VT PTIT VKHKT Ths. Nguyễn Phi Hùng 2018 2018
  Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT 4          
  Nghiên cứu công nghệ AR và xây dựng ứng dụng hỗ trợ du lịch thông minh Smart Tourism 004-2018-HV-CDIT-ĐPT PTIT CDIT Ths. Nguyễn Đức Hoàng 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển giải pháp dự báo sự cố cháy trong các tòa nhà chung cư dựa trên dữ liệu trực ca 005-2018-HV-CDIT-CNTT PTIT CDIT ThS. Dư Anh Tuấn 2018 2018
  Nghiên cứu, chế tạo ổ cắm điện thông minh sử dụng công nghệ IoT 006-2018-HV-CDIT-IoT PTIT CDIT Ths. Nguyễn Văn Chương 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng giải pháp và thử nghiệm trên hệ thống điểm danh học sinh, sinh viên thông minh sử dụng công nghệ IoT. 027-2018-HV-CDIT-IoT PTIT CDIT Ths. Hoàng Mạnh Thắng 2018 2018
  Đề tài Quản lý (khối Phòng Ban Khoa Trung tâm chức năng) 10          
  Nghiên cứu, nâng cấp hoàn thiện hệ thống tra cứu thông tin văn bằng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 009-2018-HV-ĐT-QL PTIT Phòng Đào tạo Ths. Đặng Văn Tùng 2018 2018
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giáo vụ tại Học viện 011-2018-HV-GV-QL PTIT Phòng Giáo vụ Ths. Nguyễn Chí Thành, Ths. Ngô Xuân Thành 2018 2018
  Nghiên cứu những nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của Giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 012-2018-HV-TCCB-QL PTIT Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động Ths. Phạm Nguyễn Hoàng Hải 2018 2018
  Nghiên cứu đề xuất lộ trình trang bị kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên theo đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 013-2018-HV-CT&CTSV-QL PTIT Phòng Chính trị và công tác sinh viên Ths. Đỗ Hải Yến, Ths. Nguyễn Thị Thu Hương 2018 2018
  Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện 014-2018-HV-KHCN-QL PTIT Phòng Quản lý KHCN&HTQT TS. Trần Quý Nam 2018 2018
  Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng học liệu tại thư viện và đề xuất giải pháp, lộ trình bổ sung học liệu phục vụ người dùng tại Học viện 030-2018-HV-TTTV-QL PTIT Phòng Quản lý KHCN&HTQT CN. Bùi Thị Minh Huệ 2018 2018
  Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán quản trị trong giai đoạn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 015-2018-HV-TCKT-QL PTIT Phòng Tài chính – Kế toán Ths. Nguyễn Thị Bích Liên 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng an toàn với tường lửa pfSense cho hệ thống mạng Học viện 016-2018-HV-VP-QL PTIT Văn phòng Học viện Ths. Trần Vũ Hải 2018 2018
  Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 010-2018-HV-KT&ĐBCL-QL PTIT Trung tâm KT&ĐBCLGD Nguyễn Xuân Trường 2018 2018
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho công tác tuyển sinh hệ đào tạo cao học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 008-2018-HV-SĐH-QL PTIT Khoa Đào tạo sau đại học PGS.TS Lê Nhật Thăng 2018 2018
  Học viện CS tại TP. HCM 69=61+4+7-3          
  Khoa CB2   PTIT     2018 2018
  Áp dụng định lí điểm bất động Kakutani-Fan-Glicksberg nghiên cứu sự tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng véctơ 01-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS TS. Nguyễn Xuân Hải 2018 2018
  Ứng dụng phương pháp quét gamma phân đoạn trong xác định vị trí của nguồn trong thùng kín. 02-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS TS. Lưu Gia Thiện 2018 2018
  Đối biến đổi iđêan và đồng điều địa phương cho một cặp iđêan 03-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS. Đỗ Ngọc Yến 2018 2018
  Nghiên cứu hiệu năng xác suất dừng và năng lượng thu thập trung bình trong mạng vô tuyến ngẫu nhiên 04-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS. Nguyễn Thị Yến Linh 2018 2018
  Nghiên cứu các phương pháp nâng cao kỹ năng tư duy phản biện (critical thinking) cho sinh viên trong việc học và đặc biệt là nói tiếng Anh (Improving learners critical thinking skills in learning and especially in speaking English) 05-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS.Nguyễn Đại Phong 2018 2018
  Một số biện pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động dạy học môn Toán ở bậc Đại học 06-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS. Nguyễn Viết Dương 2018 2018
  Các phương pháp nhằm nâng cao năng lực tự học môn toán cho sinh viên với sự trợ giúp của các phần mềm toán học. 07-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS  TS. Nguyễn Hồng Quân 2018 2018
  Nghiên cứu sạt lở bờ sông bằng phương pháp điện trường và sóng âm khu vực từ huyện ủy đến cầu Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 08-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS. Nguyễn Thị Phương Loan 2018 2018
  Khảo sát và đánh giá lối sống đạo đức sinh viên Học viện khóa 2017 dựa trên quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 09-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS Lê H’Vinh 2018 2018
  Chỉnh hóa bài toán ngược cho phương trình khuyếch tán với đạo hàm cấp phân số 10-HV-2018-RD_CB2 PTIT HVCS ThS Lưu Vũ Cẩm Hoàn 2018 2018
  Khoa CNTT 2   PTIT     2018 2018
  Tóm tắt ý kiến, cảm xúc chủ quan trong các văn bản không chuẩn mực trong môi trường mạng xã hội 01-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Ngọc Duy 2018 2018
  Nghiên cứu các đặc trưng của ngôn ngữ hình ảnh trong tọa đàm truyền hình 02-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Lưu Ngọc Điệp 2018 2018
  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng luyện IQ 03-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Ninh Xuân Hải 2018 2018
  Nghiên cứu phát triển ứng dụng phát đề và thu bài lập trình tại phòng máy của Học viện CNBCVT cơ sở tại TPHCM 04-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Anh Hào 2018 2018
  Nghiên cứu giải pháp xuất mô hình 3D tương tác trong thực tại ảo 05-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Lê Minh Hóa 2018 2018
  Nghiên cứu mô phỏng tính toán lượng tử 06-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Trương Đình Huy 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng CSDL cho hệ thống khuyến nghị người dùng trên nền tảng Apache Cassandra 07-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Hồ Đắc Hưng 2018 2018
  Ứng dụng công nghệ WebVR trình diễn đối tượng 3D trên Web Browser 08-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Văn Sáu 2018 2018
  Tối ưu độ tin cậy truyền dữ liệu giám sát và cảnh báo cho hệ thống nuôi thủy sản dựa vào nền tảng kết nối vạn vật 09-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS TS Nguyễn Xuân Sâm 2018 2018
  Nghiên cứu thực hiện auto scaling theo đặc tính tải trong điện toán đám mây 10-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS TS Nguyễn Hồng Sơn 2018 2018
  Giải pháp kiểm soát truy cập ứng dụng Web trong mạng nội bộ 11-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Huỳnh Thanh Tâm 2018 2018
  Phục hồi cơ sở dữ liệu về một thời điểm bất kỳ trên SQL Server 12-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Lưu Nguyễn Kỳ Thư 2018 2018
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain vào hệ thống phát hành và xác minh chứng chỉ số 13-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS TS Huỳnh Trọng Thưa 2018 2018
  Xây dựng Font chữ trong thiết kế poster với phần mềm Adobe Illustrator 14-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Huỳnh Thị Tuyết Trinh 2018 2018
  Nghiên cứu và phát triển mô hình xe tự hành tránh vật cản sử dụng thuật toán Deep learning 15-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS ThS Huỳnh Trung Trụ 2018 2018
  Xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh 16-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS Ths. Lưu Nguyễn Kỳ Thư 2018 2018
  Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát truy cập Internet và cảnh báo an toàn thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh 17-HV-2018-RD_TH2 PTIT HVCS TS. Tân Hạnh 2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng kiến trúc cho các hệ thống máy tính lượng tử 18-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Trương Đình Huy 2018 2018
  Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng React Native 19-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Hồ Đắc Hưng 2018 2018
  Nghiên cứu thiết kế phòng thu phát thanh trực tiếp 20-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Lưu Ngọc Điệp 2018 2018
  Xây dựng công cụ Network Scanning bằng ngôn ngữ Python 21-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Huỳnh Thanh Tâm 2018 2018
  Vận dụng bố cục đăng đối trong poster quảng cáo 22-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Huỳnh Thị Tuyết Trinh 2018 2018
  Nghiên cứu phân loại ý kiến trên mạng xã hội bằng phương pháp Deep Learning 23-HV-2018-RD_TH2 HVCS HVCS Th.S.Nguyễn Ngọc Duy 2018 2018
  Khoa KTĐT 2            
  Ứng dụng Deep Learning để xây dựng mô hình Chatbot 01-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Phạm Xuân Minh 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp triệt tiếng rào cho tín hiệu âm tần của máy thu vô tuyến 02-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Hồ Nhựt Minh 2018 2018
  Nghiên cứu lý thuyết điều khiển thích nghi và ứng dụng trong việc điều khiển tốc độ băng tải 03-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Phạm Thế Duy 2018 2018
  Thiết kế bộ Successive Approximation Register (SAR-ADC) theo công nghệ 50NM 04-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Trọng Huân 2018 2018
  Phân tích xác suất dừng trong mạng vô tuyến nhận thức trên kênh truyền fading Rayleigh dưới sự tác động của khiếm khuyết phần cứng và tương quan kênh truyền 05-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Phạm Thị Đan Ngọc 2018 2018
  Xây dựng thuật toán điều khiển thích nghi gián tiếp không suy biến cho hệ phi tuyến dựa trên ước lượng của mạng nơron mờ  06-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS TS Nguyễn Tất Bảo Thiện 2018 2018
  Nghiên cứu giải thuật lọc hạt trên cơ sở chuỗi Markov Monte Carlo để theo vết đa đối tượng 07-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Ngô Đình Phong 2018 2018
  Giao tiếp truyền thông công nghiệp ETHERCAT 08-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS TS Chung Tấn Lâm 2018 2018
  Nghiên cứu các giao thức sử dụng cho Gateway trong hệ thống Internet of Things 09-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Trần Quang Thuận 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp nhận dạng dấu vân tay khiếm khuyết 10-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS TS Nguyễn Lương Nhật 2018 2018
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT trong điều khiển và giám sát tải động cơ trong nhà máy công nghiệp 11-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Lan Anh 2018 2018
  Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu đa chủng loại trong ảnh y sinh 12-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS TS Nguyễn Thanh Bình 2018 2018
  Nghiên cứu triển khai và phát triển hệ thống gọi tự động (Auto Call) ứng dụng cho Học viện CNBCVT – TP. HCM 13-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS. Hồ Nhựt Minh 2018 2018
  Thiết kế thi công bộ điều khiển tốc độ động cơ sử dụng DSC TMS320F28069 14-HV-2018-RD_ĐT2 PTIT HVCS ThS. Phạm Thế Duy 2018 2018
  Thiết kế bộ Delta-Sigma ADC theo công nghệ 50nm 15-HV-2018-RD_ĐT2 HVCS HVCS ThS. Nguyễn Trọng Huân 2018 2018
  Khoa QTKD 2 Khoa QTKD2          
  Khám phá những tiền tố tác động lên  truyền miệng điện tử (E-WOM) trong ngữ cảnh thị trường mở và mối tương quan giữa những tiền tố này 01-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS TS Hoàng Lệ Chi 2018 2018
  Nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo ngoài trời đến ý định dịch vụ viễn thông của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh 02-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS TS Trương Đức Nga 2018 2018
  Giải pháp ứng dụng lý thuyết Tâm lý trong Đàm phán Kinh doanh trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh 03-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Phạm Mỹ Hạnh 2018 2018
  Các nhân tố tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên đại học khối ngành kinh tế tại TPHCM 04-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS TS Hồ Thị Sáng 2018 2018
  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 05-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Trần Thị Nhật Hà 2018 2018
  Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 06-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Bảo Lâm 2018 2018
  Đánh giá lợi ích của NPO (Non Product Output) mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu 07-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Đỗ Như Lực 2018 2018
  Đánh giá hoạt động Quản trị Logistics tại Công ty TNHH Logistics Việt Phát 08-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS TS Nguyễn Văn Phước 2018 2018
  Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng NN PTNT – CN TPHCM 09-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Nguyễn Hoàng Thanh 2018 2018
  Tác động của Dự trữ bắt buộc đến các chỉ số kinh tế vĩ mô 10-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Dương Nguyễn Uyên Minh 2018 2018
  Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại Tp Hồ Chí Minh 11-HV-2018-RD_QT2 PTIT HVCS ThS Lê Nguyễn Nam Trân 2018 2018
  Khoa Viễn thông 2 Khoa VT2 PTIT     2018 2018
  Kỹ thuật tấn công và phòng thủ tấn công mạng không dây 02-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThSLê Duy Khánh 2018 2018
  Triển khai giải pháp lưu trực tuyến dữ liệu camera giám sát an ninh lên cloud 03-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThSPhan Thanh Toản 2018 2018
  Thiết kế và thực hiện máy phát tín hiệu chuẩn máy thu dải VHF 04-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThSNguyễn Tấn Nhân 2018 2018
  Thử nghiệm bộ điều khiển trong mạng SDN 05-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThSNguyễn Xuân Khánh 2018 2018
  Nghiên cứu mô hình kỹ thuật NOMA hợp tác lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần 06-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThS Huỳnh Văn Hóa 2018 2018
  Nghiên cứu hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật Harvest-to-Jam dưới sự ảnh hưởng của nhiễu đồng kênh từ mạng sơ cấp 07-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThS Phạm Minh Quang 2018 2018
  Nghiên cứu mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) để áp dụng trong giảng dạy các môn học chuyên ngành Thông tin quang 08-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS ThS Phạm Quốc Hợp 2018 2018
  Đề xuất và đánh giá hiệu quả bảo mật thông tin cho mô hình MIMO sử dụng mã Fountain dưới sự ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh 09-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS TSTrần Trung Duy 2018 2018
  Đánh giá hệ thống chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng vô tuyến trong điều kiện có và không có máy phát năng lượng cố định 10-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo 2018 2018
  Đo đạc và xây dựng mô hình suy hao đường truyền ở tần số 96 GHz áp dụng cho hệ thống liên lạc tốc độ cao ở đường sắt nội ô tuyến số 1 11-HV-2018-RD_VT2 PTIT HVCS PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo 2018 2018