Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2017

STT Tên đề tài, mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
  Phương pháp xấp xỉ trong-ngoài cho bài toán bất đẳng thức biến phân 01-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS Phạm Ngọc Anh 3-11/2017 2017
  Bài toán bất đẳng thức biến phân tách hai cấp và ứng dụng 02-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Việt Anh 3-11/2017 2017
  Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho người học thông qua vận dụng kỹ thuật mở thoại 03-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Quỳnh Giao 3-11/2017 2017
  Tái cấu trúc các Chaebol Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm với Việt Nam 04-HV-CB1-2017 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đào Mạnh Ninh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập khởi động nhằm nâng cao  chất lượng hoạt động thể thao thế mạnh ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 06–HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Đức Thịnh 3-11/2017 2017
  Quá trình hình thành và nội dung của triết học Trần Đức Thảo 07-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Minh Ái 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu sử dụng phim tiếng Anh nhằm nâng cao kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 08-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Thị Thanh Bình 3-11/2017 2017
  Định lý phân tích trụ cho tập nửa đại số 09-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Phi Dũng 3-11/2017 2017
  Nâng cao năng lực đọc hiểu của sinh viên Học viện theo chuẩn Châu Âu 10-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Thị Hồng Hạnh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phương pháp Rietveld và ứng dụng xác định thành phần pha tinh thể của nano tinh thể ZnxCd1-xS 11-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Thị Lan Hương 3-11/2017 2017
  Vật liệu Perovskite và ứng dụng trong khoa học công nghệ 12-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 3-11/2017 2017
  Giải tích Fourier và Wavelet 13-HV-CB1-2017 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS. Lê Bá Long 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu và đề xuất các trò chơi ngôn ngữ để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 14-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Hồng Nga 3-11/2017 2017
  Tính ổn định của hệ chuyển mạch tuần hoàn tuyến tính suy biến 15-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Văn Ngọc 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu về phép lịch sự trong văn hóa giao tiếp thể hiện ở các bài hội thoại của giáo trình American English File – Intermediate 16-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập, phương pháp học tập và kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 17-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Sâm 3-11/2017 2017
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu 18-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đỗ Minh Sơn 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phương pháp phát triển kĩ năng nghe môn tiếng Anh theo bộ giáo trình “Tactics for Listening” cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 19-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Thiết 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu về vai trò và ảnh hưởng của từ điển đối với việc phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 20-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 3-11/2017 2017
  Khai thác sử dụng giáo trình American English File 1 nhằm tăng hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 21-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đỗ Thị Phương Thúy 3-11/2017 2017
  Mô hình cân bằng trên tập điểm bất động 01-2017-HV-CB1-KHTN   Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu phương pháp dự đoán giới tính người dùng dựa trên dữ liệu thương mại điện tử. 01-2017-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Dương Trần Đức 3-11/2017 2017
  Một số thuật toán tìm khóa trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin không chính xác 02-2017-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Đình Hiến 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu mô hình dự đoán lượng khí thải CO2 sử dụng mạng nơ ron nhân tạo 03-2017-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Thị Thu Phương 3-11/2017 2017
  Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá tự động kỹ năng lập trình của sinh viên 22-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Mạnh Sơn 4-12/2017 2017
  Xây dựng công cụ hỗ trợ phát hiện sao chép trong luận văn, đồ án Tiếng Việt 24-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 4-12/2017 2017
  Công cụ đồ họa cho thực nghiệm mô phỏng mạng cảm biến không dây cỡ lớn 25-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Quỳnh Chi 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp giám sát chất lượng không khí trong nhà 26-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Đỗ Thị Bích Ngọc 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu công nghệ nhận dạng mặt người, ứng dụng trong xây dựng hệ thống kiểm soát, phát hiện và cảnh báo thi hộ 27-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Đỗ Trọng Khánh 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp giám sát giao thông thời gian thực sử dụng công nghệ học sâu 28-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Vũ Hoài Nam 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhịp tim từ tín hiệu điện tim ECG và ứng dụng trong phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ. 29-2017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Đình Hóa 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng tra cứu ý nghĩa biển báo giao thông  (ĐT Phòng Lab Học máy và Ứng dụng) 20-20017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Ngọc Điệp 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu và xây dựng hệ thống ngăn chặn tấn công SQL Injection (ĐT Phòng Lab Học máy và Ứng dụng) 21-20017-HV-CNTT-PM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Phạm Hoàng Duy 4-12/2017 2017
  Hệ thống thao tác tế bào sống trong kênh vi lỏng dựa trên kỹ thuật điện di môi dielectrophoresis (DEP) 01-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Ths. Trần Thị Thúy Hà 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống thông tin vô tuyến với bước sóng milimét. 02-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Trương Trung Kiên, Ths. Bùi Thị Dân 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu giao thức truyền tải dữ liệu trong mạng cảm biến không dây MQTT và CoAP. 03-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Quốc Uy 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu ứng dụng thư viện Tensorflow thiết kế mô hình xe tự hành đơn giản. 04-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 KS.Lương Công Duẩn 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ ghép kênh phân chia 3 mode sử dụng ống dẫn sóng giao thoa đa mode trên nền vật liệu SOI cho ứng dụng hệ thống truyền dẫn WDM. 05-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Trương Cao Dũng, 3-11/2017 2017
  Phần mềm nhận dạng chữ viết tiếng Việt trên thực đơn, biển hiệu nhà hàng 09-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Lê Ngọc Thúy 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ trong mã hóa video phân tán 10-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Ths. Nguyễn Thị Hương Thảo 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu kỹ thuật định tuyến và cấp phát băng thông trong mạng quang lưới bước sóng linh hoạt EON (Elastic Optical Network). 06-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Lê Xuân Thành 3-11/2017 2017
  Hệ thống điều khiển garage ô tô sử dụng PLC S7-300 07-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS Vũ Anh Đào 3-11/2017 2017
  Một số giải pháp tăng tính chính xác cho bài toán phát hiện làn đường. 08-HV-2017-KTĐT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Ths. Phạm Văn Sự 3-11/2017 2017
  Phát triển dịch vụ logistics của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 01-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 3-11/2017 2017
  Xu hướng phát triển các loại hình giao dịch thương mại điện tử trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam. 02-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Trần Thị Thập 3-11/2017 2017
  Ứng dụng Thẻ điểm cân bằng tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT – Vinaphone. 03-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Ths. Lê Thị Ngọc Diệp 3-11/2017 2017
  Phân tích chiến lược cạnh tranh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 04-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Lê Thị Bích Ngọc 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phát triển các gói dịch vụ cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 05-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Trần Thị Hòa 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu thực trạng và xu hướng phát triển thị trường Viễn thông Việt Nam 06-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Vũ Trọng Phong 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu áp dụng 5S tạo môi trường làm việc tại Công ty vận chuyển và kho vận bưu điện 07-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Phạm Thị Minh Lan 3-11/2017 2017
  Giải pháp hoàn thiện tổ chức mạng điểm Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 08-HV-2017/QTKD1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Trần Ngọc  Minh 3-11/2017 2017
  Hạch toán phát hành báo chí ở các Bưu điện tỉnh, thành – Thực trạng và giải pháp 01-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Đinh Xuân Dũng 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu định lượng các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam 02-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Vũ Quang Kết 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam 03-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam 3-11/2017 2017
  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và khả năng áp dụng tại Việt Nam 04-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ngọc Phương 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí môi trường trong  ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. 05-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Phạm Vũ Hà Thanh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành kế toán tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 06-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 GS.TS Bùi Xuân Phong 3-11/2017 2017
  Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ ở các tổ chức tín dụng: Nghiên cứu trường hợp Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) 07-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 TS. Nguyễn Văn Hậu 3-11/2017 2017
  Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trong hợp tác xã vận tải tại Việt Nam 08-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ánh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn FIT 09-HV-2017/TCKT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính – Kế toán 1 TS. Nguyễn Thị Việt Lê 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp đảm bảo QoS cho mạng cảm biến không dây đa sự kiện. 01-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 3-11/2017 2017
  Cải thiện hiệu năng hệ thống MMW RoF sử dụng ghép kênh không gian 02-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Phạm Anh Thư 3-11/2017 2017
  Phân tích và đánh giá một số tấn công vào mạng cảm biến không dây 03-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thanh Trà 3-11/2017 2017
  Ảnh hưởng chuyển động ngẫu nhiên lên hiệu năng mạng không dây đa bước 04-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Hoàng Trọng Minh 3-11/2017 2017
  Định tuyến QoS phân tán sử dụng thông tin nội bộ 05-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Chiến Trinh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu cải tiến giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả sử dụng năng lượng trong mạng di động tùy biến. 06-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban 3-11/2017 2017
  Giảm độ phức tạp tính toán cho bộ cân bằng phi tuyến thích nghi sử dụng phương pháp kernel. 07-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Viết Minh 3-11/2017 2017
  Cải thiện hiệu năng hệ thống FSO điều chế không gian dưới ảnh hưởng của sự mở rộng búp sóng quang. 08-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Phạm Thị Thúy Hiền 3-11/2017 2017
  Phân tích hiệu năng tuyến truyền dẫn quang kết nối hạ tầng truyền thông trên cao. 09-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS Đặng Thế Ngọc 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp bù méo phi tuyến cho hệ thống OFDM-quang 10-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Ngô Thu Trang 3-11/2017 2017
  Mạng truy nhập quang lai ghép PON/FSO sử dụng công nghệ WDM và OFDM 11-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thị Thu Nga 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu nút chuyển mạch gói quang đa bước sóng dựa trên xử lý mào đầu gói toàn quang 12-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Cao Hồng Sơn 3-11/2017 2017
  Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ đa phương tiện đảm bảo QOS qua mạng lai ghép P2P phân cấp và CDN 13-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Th.S Vũ Thị Thúy Hà 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng mã kênh trong hạ tầng truyền thông trên cao 14-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thu Hiên 3-11/2017 2017
  Cải thiện hiệu năng bù méo truyền dẫn của OPC trong ống dẫn sóng chalcogenide với giải pháp PADD đối xứng 15-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Trần Thị Thủy Bình 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng mô hình nhận dạng phương tiện giao thông dựa trên hệ thống cảm biến điện thoại thông minh 17-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Đức Nhân 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu mã hóa mạng thích ứng cho mạng vô tuyến hợp tác khả tri 18-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Viết Đảm 4-12/2017 2017
  Cải thiện hiệu năng mạng truyền thông quang đường trục tốc độ cao cấp phát băng thông linh hoạt 19-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Lê Hải Châu 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu định tuyến kết hợp dự đoán chuyển động trong mạng VANNET 16-2017-HV-VT1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Lê Tùng Hoa 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các trường phái hội hoạ trong thiết kế poster 05-2017-HV-ĐPT-TK Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Hà Thị Hồng Ngân 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phát triển phương pháp tư vấn trong xây dựng hệ khuyến nghị sản phẩm đa phương tiện 08-2017-HV-ĐPT-CN Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Đỗ Thị Liên 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu thiết kế tương tác cho các ứng dụng Augmented Real (AR) trên điện thoại di động 07-2017-HV-ĐPT-TK Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Bùi Thị Thu Huế 3-11/2017 2017
  Công nghệ vận động hành lang trong nền chính trị Hoa Kỳ dưới tác động của truyền thông mới 11-2017-HV-ĐPT-TT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện TS. Lê Thị Hằng 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu về ngưỡng sai biệt (Just-Noticeable Differences) trong cải thiện chất lượng hình ảnh và video. 10-2017-HV-ĐPT-TK Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Phí Công Huy 3-11/2017 2017
  Giải pháp truyền dẫn FSO/MMW cho mạng backhaul 5G 06-2017-HV-ĐPT-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Phạm Vũ Minh Tú “tr/hợp riêng NCS” 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu cải thiện hiệu năng cho hệ thống mã hóa video liên lớp phân tán. 09-2017-HV-ĐPT-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện TS. Vũ Hữu Tiến 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế UX cho ứng dụng di động Android 01-2017-HV-ĐPT-TK Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths.Vũ Thị Tú Anh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu mô hình hành vi của BJ Fogg ứng dụng vào thiết kế User Experience (UX) trong sản phẩm tương tác đa phương tiện 03-2017-HV-ĐPT-TK Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ths. Nguyễn Thị Thu Hường 3-11/2017 2017
  Sử dụng đa phương tiện trong truyền tải thông tin kinh tế trên báo điện tử 04-2017-HV-ĐPT-BC Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Vũ Tiến Thành 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu vận dụng lý thuyết hàng hóa vào hoạt động kinh doanh của báo chí điện tử. 02-2017-HV-ĐPT-BC Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Nguyễn Thị Thu Hường 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu và phát triển sản phẩm ứng dụng tương tác nhằm hỗ trợ công tác truyền thông trong Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 019-2017-HV-ĐPT-PT ƯD Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Trần Quốc Trung 4-12/2017 2017
  Xây dựng bộ công cụ thiết kế hệ thống MLAT giám sát các phương tiện di chuyển trên sân bay 01-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Ths. Nguyễn Đức Việt 3-11/2017 2017
  Mạng sensor phân tán và bài toán phát hiện với mô hình nhiễu tương quan 02-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Ths. Nguyễn Đức Minh 3-11/2017 2017
  Các thách thức và hướng nghiên cứu của IoT 03-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành TS. Nguyễn Quý Sỹ 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron tế bào đa tương tác trên nền tảng STM32 32-bit ARM Cortex MCUs 04-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Ths. Nguyễn Tài Tuyên 3-11/2017 2017
  Ứng dụng bộ công cụ DAQ trong LabVIEW trong nghiên cứu và giảng dạy  điện tử 05-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Ths. La Thu Hồng 3-11/2017 2017
  Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm môn Tin học cơ sở 1 theo chuẩn quốc tế. 06-HV-TNTH-2017 Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Ths. Nguyễn Quang Ngọc   2017
  Nghiên cứu chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng sử dụng các mạng điện thoại di động tại khu vực nội thành Hà Nội 01-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) TS. Nguyễn Bình Minh (Mr.) 3-11/2017 2017
  Những nhân tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu (Brand Awareness) trên các phương tiện truyền thông xã hội (social media) trong ngữ cảnh Việt Nam. 02-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Nguyễn Ngọc Anh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu đạo đức trong hành vi của người bán dưới sự tác động của môi trường đạo đức của doanh nghiệp trong thị trường tiêu dùng 03-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai 3-11/2017 2017
  Qui trình machine learning (máy học) – Nghiên cứu và ứng dụng trong mô hình phân loại khách hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEs 04-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương 3-11/2017 2017
  Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá trị các hoạt động trong chuỗi cung ứng dịch vụ: Trường hợp dịch vụ di động của Vinaphone Hà Nội 05-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Nguyễn Việt Dũng 3-11/2017 2017
  Hệ thống thành ngữ trong quá trình tạo lập văn bản Tiếng Việt 06-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) TS. Đinh Thị Hương 3-11/2017 2017
  Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 07-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Đỗ Hải Hoàn 3-11/2017 2017
  Khung năng lực cần có của nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường hội nhập. 08-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Trần Hương Giang 3-11/2017 2017
  Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch Bưu chính tại Việt Nam trong thời gian tới 09-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) ThS. Trần Thanh Mai 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiện tượng đăng tải nội dung và bình luận thiếu văn hóa tới hoạt động truyền thông marketing trên mạng xã hội thông tin facebook. 10-VKT-2017/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện (Giảng viên) TS. Ao Thu Hoài 4-12/2017 2017
  Phát triển ứng dụng WebGIS cho quản lý hạ tầng viễn thông 036-2017-HV-VKHKT-VT Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện TS. Trần Thiện Chính 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu công cụ biên tập bản đồ mã nguồn mở QGIS ứng dụng cho cho quản lý hạ tầng viễn thông 035-2017-HV-VKHKT-VT Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện Ths. Phùng Văn Doanh 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong nông nghiệp công nghệ cao 034-2017-HV-VKHKT-IoT Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện PGS.TS Hà Hải Nam 4-12/2017 2017
  Cải thiện khả năng chống tấn công CPA cho hệ mật dựa trên thặng dư bậc hai trong vành đa thức chẵn 02-2017-HV-CDIT-HTHT Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Cao Minh Thắng 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu các công nghệ thực tại ảo ứng dụng trong giáo dục 03-2017-HV-CDIT-NCKH Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Hà Đình Dũng 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng nhiều lớp và đề xuất ứng dụng thực tế. 04-2017-HV-CDIT-NCKH Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT KS.Vũ Tuấn Anh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng cử chỉ bàn tay và ứng dụng trên thiết bị Leapmotion 05-2017-HV-CDIT-NCKH Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Trần Thị Hạnh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thông thu thập thông tin phản hồi của khách hàng về Chất lượng dịch vụ từ khách hàng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 024-2017-HV-CDIT-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Đỗ Mạnh Hùng 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống Quản lý bảo hành điện tử cho các sản phẩm theo mô hình cho thuê dịch vụ 0245-2017-HV-CDIT-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Đỗ Hải Yến 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm dịch vụ Sổ ghi chú nhanh trên nền QRcode 026-2017-HV-CDIT-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT TS. Nguyễn Trung Kiên 4-12/2017 2017
  Các tính chất nghiệm của bài toán cân bằng ngẫu nhiên 01-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Nguyễn Xuân Hải 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu, thiết kế và đánh giá hiệu năng mô hình chuyển tiếp ba pha với các nút chuyển tiếp đầy đủ năng lượng và hữu hạn năng lượng. 02-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS.Trần Thống Nhất 3-11/2017 2017
  Mô hình đa thức kết hợp với giải thuật giả luyện kim cho thời gian trễ phụ thuộc thời gian, áp dụng cho tín hiệu điện cơ bề mặt.  03-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Lưu Gia Thiện 3-11/2017 2017
  Phương pháp chỉnh hóa cho bài toán ngược thời gian cho phương trình nhiệt. 04-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Trần Thị Khiếu 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu kỹ thuật truyền tin phân tử bị động (Passive molecular communication). 05-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS.Nguyễn Thị Yến Linh 3-11/2017 2017
  Chỉnh hóa bài toán ngược thời gian với nguồn Lipschitz địa phương 06-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn 3-11/2017 2017
  Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh và kiến thức văn hóa cho sinh viên qua việc sử dụng phim trên mạng trong giảng dạy. 07-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS.Nguyễn Đại Phong 3-11/2017 2017
  Bài toán cân bằng trên miền không lồi. 08-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Nguyễn Hồng Quân 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu sự lan truyền nước rỉ thải của bãi rác Đông Thạnh bằng phương pháp điện trường (phương pháp ảnh điện 2D) khu vực huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 09-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan 3-11/2017 2017
  Đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của sinh viên Học viện khóa 2016 dựa trên quan điểm của Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 10-HV-2017-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Lê H’Vinh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu cơ chế Neighbor Discovery trong 6LoWPAN 01-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung 3-11/2017 2017
  Xây dựng từ điển tiếng Việt cho mục đích khai phá mạng xã hội khía cạnh cảm xúc. 02-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Ngọc Duy 3-11/2017 2017
  Phân loại cảm xúc các văn bản tiếng Việt không chuẩn mực trong môi trường mạng xã hội 03-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Ngọc Duy 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu các đặc trưng của ngôn ngữ hình ảnh trong phóng sự truyền hình 04-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Lưu Ngọc Điệp 3-11/2017 2017
  Xây dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Học Tiếng Pháp Trên Thiết Bị Di Động 05-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Ninh Xuân Hải 3-11/2017 2017
  Thiết kế và xây dựng phần mềm phát sinh đề thi và đáp án dạng bài tập môn Tin học cơ sở 2 06-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Anh Hào 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu giải pháp xuất mô hình 3D từ phần mềm 3D sang Unity3D 07-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Lê Minh Hóa 3-11/2017 2017
  Cải tiến thuật toán Shor trong tính toán lượng tử 08-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Trương Đình Huy 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu an toàn ứng dụng trên nền tảng Android 09-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Hồ Đắc Hưng 3-11/2017 2017
  Ứng dụng Open GL ES vào xử lý đồ họa trong Android games 10-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Hồ Đắc Hưng 3-11/2017 2017
  Xây dựng chương trình tìm kiếm dữ liệu Facebook sử dụng Facebook Graph Search 11-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Văn Sáu 3-11/2017 2017
  Xây dựng ứng dụng Facebook Messenger hỗ trợ sinh viên học các hàm MS Excel 12-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Văn Sáu 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu khai thác lỗ hổng tiềm tàng trên MySQL và giải pháp phòng chống 13-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Thanh Tâm 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu khai thác lỗ hổng web site và giải pháp phòng thủ 14-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Thanh Tâm 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu ảnh hưởng của autoscaling đến cân bằng tải trong điện toán đám mây 15-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu khai thác lỗ hổng hệ điều hành và giải pháp phòng thủ 16-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 3-11/2017 2017
  Xây dựng phần mềm quản lý chuyên cần của sinh viên 17-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư 3-11/2017 2017
  Định tuyến hiệu quả năng lượng có ràng buộc độ trễ trong mạng cảm biến 18-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Trọng Thưa 3-11/2017 2017
  Xây dựng ứng dụng chẩn đoán lâm sàn các triệu chứng bệnh và chấn thương thường gặp ở trẻ em. 19-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Trung Trụ   3-11/2017 2017
  Xây dựng phần mềm quản lý công việc 20-HV-2017-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa CNTT2 TS. Tân Hạnh 3-11/2017 2017
  Khảo sát sử dụng phần mềm mô phỏng động lực học VRep 01-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 TS. Chung Tấn Lâm 3-11/2017 2017
  Mô phỏng robot di dộng dùng phần mềm mô phỏng động lực học Vrep 02-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 TS. Chung Tấn Lâm 3-11/2017 2017
  Thiết kế thi công hệ thống đo mực nước tự động 03-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Trần Quang Thuận 3-11/2017 2017
  Mô hình hóa và tính toán cấu trúc vùng năng lượng quang tử cho LED cấu trúc sợi NANO 04-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Trần Quang Thuận 3-11/2017 2017
  Chọn lựa nút chuyển tiếp nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với sự xuất hiện của nút nghe lén và khiếm khuyết phần cứng 05-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Phạm Thị Đan Ngọc 3-11/2017 2017
  Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức trên kênh truyền fading Rayleigh dưới sự tác động đồng thời của tương quan kênh truyền và sự khiếm khuyết phần cứng 06-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Phạm Thị Đan Ngọc 3-11/2017 2017
  Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến cộng tác tăng cường có thu thập năng lượng với kỹ thuật phân tập ở phía thu. 07-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Nguyễn Toàn Văn 3-11/2017 2017
  Thiết kế phát triển các ứng dụng trên KIT Spartan-3E sử dụng ngôn ngữ Verilog 08-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Phạm Xuân Minh 3-11/2017 2017
  Thiết kế bộ Digital phase locked loop tần số cao, công suất thấp theo công nghệ 50nm 09-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Nguyễn Trọng Huân 3-11/2017 2017
  Thiết kế mạch Bandgap Voltage Reference theo công nghệ 45nm. 10-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Nguyễn Trọng Huân 3-11/2017 2017
  Thiết kế thi công bộ cân và đóng bao tự động 11-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 ThS. Phạm Thế Duy 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu y sinh và giấu thông tin cá nhân 12-HV-2017-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa KTĐT 2 TS. Nguyễn Lương Nhật 3-11/2017 2017
  Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. 01-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Trương Đức Nga 3-11/2017 2017
  Ảnh hưởng của truyền thông truyền miệng điện tử (eWOM) lên hình ảnh thương hiệu và quyết định mua của người tiêu dùng trong môi trường kinh doanh điện tử. 02-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Hoàng Lệ Chi 3-11/2017 2017
  Điều hành công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 03-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu tác động của Giỏ hàng hóa đến Chỉ số giá tiêu dùng (consumer price Index – CPI) và lạm phát ở Việt Nam 04-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Đỗ Như Lực 3-11/2017 2017
  Ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM 05-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Hồ Thị Sáng 3-11/2017 2017
  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân người lao động tại Bưu điện Trung tâm Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh 06-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Phạm Mỹ Hạnh 3-11/2017 2017
  Giải pháp nâng cao thực thi hiệu quả thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 07-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh 3-11/2017 2017
  Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh 08-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Trần Thị Nhật Hà 3-11/2017 2017
  Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại các công ty kiểm toán Việt Nam 09-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Bảo Lâm 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu Ứng dụng Lý thuyết Mô hình Sản xuất Tinh gọn tại các Công ty Sản xuất khu vực Tp. Hồ Chí Minh: “Tình huống thực tế tại ba Công ty Việt Tiến Phát, Công ty TNHH Young Kee, và Công ty CP Hóa Dược Phẩm Kiến Vàng” 10-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Nguyễn Văn Phước 3-11/2017 2017
  Tác động của việc sử dụng các tiện ích viễn thông tin học đối với cuộc sống của sinh viên xa nhà tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh 11-HV-2017-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Xuân Bá 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu mã sửa lỗi hướng truyền FEC và ứng dụng trong hệ thống truyền tải quang 01-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Đỗ Văn Việt Em 3-11/2017 2017
  Kỹ thuật Scanning trong tấn công mạng thông tin 02-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Lê Duy Khánh 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu ứng dụng NOMA cho hệ thống VLC 03-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Nguyễn Văn Lành 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phương pháp quản lý 5S để ứng dụng trong quản lý phòng thực hành Thông tin quang, Khoa Viễn thông 2 04-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phạm Quốc Hợp 3-11/2017 2017
  Triển khai giải pháp giám sát và kiểm soát truy cập mạng Wireless LAN bằng phần mềm UniFi Controller 05-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phan Thanh Toản 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu thiết kế và triển khai hệ thống tổng đài thoại IP kết nối CS. Quận 1 và CS. Quận 9 06-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Trần Đình Thuần 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu hiệu quả bảo mật lớp vật lý với mã Fountain sử dụng kỹ thuật phân tập phát TAS dưới sự ảnh hưởng của khiếm khuyết phần cứng 07-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2   TS.Trần Trung Duy 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu các hệ thống cung cấp Internet tốc độ cao cho các tuyến tàu đường sắt nội ô tại thành phố Hồ Chí Minh 08-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 PGS.TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo 3-11/2017 2017
  Phân tích hiệu năng mạng chuyển tiếp vô tuyến nhận thức hai chiều 09-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 PGS.TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo 3-11/2017 2017
  Khảo sát và đề xuất mô hình phân bố cho các điểm Wifi hotspot trong thành phố 10-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 TS.Trần Trung Duy 3-11/2017 2017
  Phân tích hiệu năng mạng vô tuyến sử dụng kỹ thuật đa truy nhập không trực giao NOMA 11-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phạm Minh Quang 3-11/2017 2017
  Phân tích Flowtable trong các switch hỗ trợ SDN 12-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2   ThS. Nguyễn Xuân Khánh 3-11/2017 2017
  Thiết kế và thực hiện máy phát FM Stereo 50W 13-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân 3-11/2017 2017
  Ứng dụng hệ thống RDS trong điều tiết giao thông đô thị (Radio data system) 14-HV-2017-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2   ThS. Nguyễn Tấn Nhân 3-11/2017 2017
  Xây dựng chương trình mô phỏng các kỹ thuật tiên tiến cho truyền thông vô tuyến băng rộng phục vụ nghiên cứu và đào tạo sau đại học 015-2017-HV-ĐTSĐH-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đào tạo Sau đại học PGS.TS Lê Nhật Thăng   4-12/2017 2017
  Xây dựng phân hệ Tra cứu thông tin văn bằng trực tuyến 020-2017-HV-CT&CTSV-QL Học viện Công nghệ BCVT Phòng Đào tạo Ths. Đặng Văn Tùng (Phòng Đào tạo) 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp rà soát và đánh giá công việc của cán bộ quản lý, điều hành, phục vụ tại các phòng chức năng của Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc 031-2017-HV-CT&CTSV-QL Học viện Công nghệ BCVT P.TCCB-LĐ Ths. Đặng Thu Hà
(P.TCCB-LĐ)
3-11/2017 2017
  Nghiên cứu phương án và xây dựng cuốn lịch sử truyền thống của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dạng số 032-2017-HV-CT&CTSV-QL Học viện Công nghệ BCVT P. CT&CTSV Ths. Đỗ Hải Yến (P. CT&CTSV) 3-11/2017 2017
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đề tài KHCN cấp Học viện 022-2017-HV-KHCN-QL Học viện Công nghệ BCVT P. QLKHCN&HTQT TS. Trần Quý Nam (P. QLKHCN &HTQT) 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ quản lý nhận diện và xác thực sinh viên Học viện tham dự  thi, học tập với chương trình cơ sở dữ liệu ảnh và thông tin tra cứu sinh viên. 023-2017-HV-KT&ĐBCLGD-QL Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm KT&ĐBCL CN. Nguyễn Xuân Trường (Trung tâm KT&ĐBCL) 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng hoạt động đào tạo ngoại ngữ – liên kết quốc tế của Học viện trong năm 2018 033-2017-HV-ĐTQT-QL Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Đào tạo Quốc tế Ths. Nguyễn Minh Phượng 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát hệ thống mạng tại Học viện 027-2017-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Văn phòng Học viện Ths. Trần Vũ Hải 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và quản lý Kế hoạch đào tạo của Học viện 016-2017-HV-GV-QL Học viện Công nghệ BCVT Phòng Giáo vụ Ths. Đoàn Kim Tuấn (Phòng GV) 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu một số giải pháp quản lý và đẩy mạnh hoạt động đào tạo song bằng tại Học viện 017-2017-HV-GV-QL Học viện Công nghệ BCVT Phòng Giáo vụ Ths. Nguyễn Chí Thành 4-12/2017 2017
  Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý ký kết các hợp đồng của Học viện 018-2017-HV-TCKT-QL Học viện Công nghệ BCVT Phòng Tài chính Kế toán Ths. Nguyễn Thị Bích Liên 4-12/2017 2017