Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2016

STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Mô hình cân bằng kinh tế Nash và thuật toán Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS Phạm Ngọc Anh 2016 2016
2 Điều kiện cần cực trị bậc hai cho một số bài toán điều khiển tối ưu elliptic Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Hữu Nhự 2016 2016
3 Phương pháp dưới đạo hàm tăng cường để giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Việt Anh 2016 2016
4 Quá trình ngẫu nhiên và chuỗi Markov Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS Lê Bá Long 2016 2016
5 Bất đẳng thức Lojasiewicz cho các hàm trơn Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Phi Dũng 2016 2016
6 Bán kính ổn định của hệ chuyển mạch tuyến tính tuần hoàn Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Văn Ngọc 2016 2016
7 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ba thành phần pha tạp đồng ZnxCd1-xS:Cu Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Thị Lan Hương 2016 2016
8 Vật liệu Graphene và ứng dụng trong khoa học công nghệ Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 2016 2016
9 Nghiên cứu nano antenna và một số ứng dụng trong công nghệ hiện đại Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Lê Thị Minh Thanh 2016 2016
10 Mô phỏng cấu trúc của chất vô định hình Silica bằng phương pháp  động lực học phân tử Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Tô Thị Thảo 2016 2016
11 Thế giới quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần con người Việt Nam hiện nay Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đào Mạnh Ninh 2016 2016
12 Phát triển ý thức chính trị của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện nay Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đỗ Minh Sơn 2016 2016
13 Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Minh Ái 2016 2016
14 Vai trò của gia đình trong việc gìn giữ và phát huy giá trị đạo đức truyền thống ở Việt Nam trong  xu thế hội nhập quốc tế Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Khánh 2016 2016
15 Nghiên cứu và đề xuất phương pháp giảng dạy kỹ năng phát âm tiếng Anh cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Thị Thanh Bình 2016 2016
16 Nghiên cứu các hoạt động trước khi đọc tiếng Anh nhằm tăng hiệu quả trong quá trình học tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Kiều Anh Dũng 2016 2016
17 Nghiên cứu và xây dựng bộ bài luyện kỹ năng đọc tiếng Anh bậc 3 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Quỳnh Giao 2016 2016
18 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm học tiếng Anh Dulingo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Thị Hồng Hạnh 2016 2016
19 Nghiên cứu hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung 2016 2016
20 Ứng dụng mã nguồn mở Moodle để kiểm tra đánh giá quá trình học tập môn Vật lý cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Hồng Nga 2016 2016
21 Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng Portfolio trong việc tăng cường tính tự chủ trong việc học tiếng Anh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Diệu Ngọc 2016 2016
22 Nghiên cứu và đề xuất các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Anh của sinh viên học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Sâm 2016 2016
23 Nghiên cứu về động cơ và chiến lược học tiếng Anh để nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 2016 2016
24 Sử dụng bài đọc về chủ đề Công nghệ trên Internet nhằm tăng kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Bùi Thị Lâm Thương 2016 2016
25 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp dạy tiếng Anh đến động lực học tập môn học của sinh viên năm thứ nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đỗ Thị Phương Thúy 2016 2016
26 Nghiên cứu phát triển vốn từ vựng học thuật cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Thiết 2016 2016
27 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nam Học viện Công nghệ BCVT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thiện Thi 2016 2016
28 Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp phòng chống, xử lý chấn thương trong hoạt động Thể dục thể thao ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Đức Thịnh 2016 2016
29 Nhận dạng hoạt động người sử dụng cảm biến đeo được dựa trên biểu đồ hướng của tín hiệu. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp 2016 2016
30 Lọc kết hợp bằng phương pháp học bán giám sát Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Duy Phương 2016 2016
31 Mô hình ước lượng độ tương tự giữa các bài đăng trên mạng xã hội Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2016 2016
32 Nghiên cứu phương pháp học sâu và ứng dụng trong nhận dạng hoạt động chế biến thực phẩm. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2016 2016
33 Định nghĩa khoá trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin không chính xác. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Đình Hiến 2016 2016
34 Gán nhãn cảm xúc câu tiếng Việt sử dụng độ đo tương tự. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS.Phan Thị Hà 2016 2016
35 Nhận dạng hoạt động của người tham gia giao thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Phạm Văn Cường 2016 2016
36 Gán nhãn từ loại tiếng Việt cho dữ liệu trên mạng xã hội (MS 19-2016-HV-CNTT1) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Ngô Xuân Bách 2016 2016
37 Nghiên cứu phát triển hệ thống nhận diện đặc điểm tác giả bài viết tiếng Việt trên mạng Internet.(MS 21-2016-HV-CNTT1) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Dương Trần Đức 2016 2016
38 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sinh viên trên sử dụng Facebook API.(MS 22-2016-HV-CNTT1) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Mạnh Sơn 2016 2016
39 Tính toán mềm và ứng dụng giải quyết bài toán nâng cao chất lượng ảnh Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Phạm Văn Sự 2016 2016
40 Fuzzy Logic và so sánh với bộ điều khiển kinh điển trong bài toán điều khiển Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Vũ Anh Đào 2016 2016
41 Lý thuyết phát hiện và ứng dụng trong mạng cảm biến phân tán Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Bùi Thị Dân 2016 2016
42 Nghiên cứu đơn giản hóa thuật toán Greedy algorithm Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Ngọc Minh 2016 2016
43 Phương pháp xác định dòng điện dò và đo dòng điện trong chất cách điện. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Quốc Uy 2016 2016
44 Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa video phân tán trong mạng cảm biến không dây Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Ths. Nguyễn Thị Hương Thảo 2016 2016
45 Nghiên cứu, giả lập âm thanh 3D từ hai nguồn phát âm. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 KS. Lương Công Duẩn 2016 2016
46 Phần mềm hỗ trợ khách du lịch quốc tế đọc hiểu Tiếng Việt. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Lê Ngọc Thúy 2016 2016
47 Nghiên cứu, thiết kế một số khối chức năng mẫu xử lý giọng nói hỗ trợ trực quan cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Nguyễn Trung Hiếu 2016 2016
48 Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm Thư viện điện tử dựa trên KOHA tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Quốc Uy, Ths. Lê Đức Toàn 2016 2016
49 Nghiên cứu hiệu quả năng lượng của hệ thống thông tin TDD MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten ở trạm gốc cho mạng 5G Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Trương Trung Kiên 2016 2016
50 Nghiên cứu thiết kế thiết bị Logic Analyzer phục vụ giảng dạy Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Nguyễn Quốc Dinh, TS. Nguyễn Ngọc Minh 2016 2016
51 Nghiên cứu thiết kế phát triển phần tử thu thập dữ liệu cho mạng IoT phân tán Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Lương Công Duẩn (KTĐT1), Ths. Đỗ Mạnh Hùng (CDIT) 2016 2016
52 Nghiên cứu và chế tạo thiết bị trồng cây nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Quốc Uy 2016 2016
53 Phân tích hiệu năng hệ thống WDM-PON sử dụng OFDM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Ngô Thu Trang 2016 2016
54 Phương pháp bù ảnh hưởng phi tuyến trong truyền dẫn quang dùng kết hợp pha quang cấu trúc đa tầng. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Trần Thị Thủy Bình 2016 2016
55 Nghiên cứu kỹ thuật xử lý dữ liệu cảm biến cho nhận dạng trạng thái người dùng smartphone. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Đức Nhân 2016 2016
56 Nghiên cứu dung lượng kênh cho hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao HAPS Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thu Hiên 2016 2016
57 Phân tích hiệu năng chuyển mạch bước sóng quang điều khiển theo thời gian sử dụng laser điều chỉnh bước sóng. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Cao Hồng Sơn 2016 2016
58 Đánh giá hiệu năng của mạng quang lưới bước sóng linh hoạt đa miền ứng dụng kỹ thuật tái tạo tín hiệu mềm dẻo ảo hóa (VER) với dung lượng giới hạn Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Lê Hải Châu 2016 2016
59 Cân bằng tải cho mạng ngang ngàng hàng có cấu trúc dựa trên DHT phân cấp. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Vũ Thị Thúy Hà 2016 2016
60 Phân tích và đánh giá hiệu năng định tuyến trong mạng vô tuyến tùy biến thông minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban 2016 2016
61 Đánh giá hiệu năng của mạng backhaul di động sử dụng công nghệ MMW RoF dưới ảnh hưởng của tán sắc và pha đinh Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Phạm Anh Thư 2016 2016
62 Bảo mật trong mạng truyền thông đa bước không dây Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Hoàng Trọng Minh 2016 2016
63 Nghiên cứu cải thiện hiệu năng định tuyến QoS Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Chiến Trinh 2016 2016
64 Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật định tuyến đa đường nâng cao hiệu năng mạng cảm biến không dây Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 2016 2016
65 Nghiên cứu kĩ thuật phân tích đặc trưng vật liệu màng mỏng dựa trên tụ đồng phẳng và ứng dụng trong thiết kế thu nhỏ anten Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 TS. Nguyễn Việt Hưng 2016 2016
66 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kernel cho bộ cân bằng thích nghi. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Viết Minh 2016 2016
67 Giải pháp truyền dẫn lai ghép FSO/MMW cho mạng truy nhập vô tuyến. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Phạm Thị Thúy Hiền 2016 2016
68 Giải pháp phối kết hợp mã hóa mạng thích ứng-điều chế mã hóa kênh thích ứng cho mạng vô tuyến hợp tác khả tri. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Viết Đảm 2016 2016
69 Nghiên cứu giải pháp giảm xuyên nhiễu trong mạng WDM-PON. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Thị Thu Nga 2016 2016
70 Phương pháp cải thiện hiệu năng hệ thống truyền thông quang không dây dưới nước sử dụng kỹ thuật truyền dẫn đa chặng. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Lê Thanh Thủy 2016 2016
71 Đánh giá một số giải thuật định tuyến đa ràng buộc trong mạng Software Defined Network (SDN) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Nguyễn Đình Long 2016 2016
72 Thiết lập vùng trao đổi thông tin động dựa trên ước lượng mật độ lưu lượng trong VANET. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 ThS. Lê Tùng Hoa 2016 2016
73 Thiết kế và thử nghiệm hệ thống FSO trong mạng truy nhập quang. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 PGS.TS. Đặng Thế Ngọc 2016 2016
74 Nghiên cứu cấu trúc mặt phẳng đất khuyết DGS cho thiết kế, chế tạo anten vi dải Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Ths. Dương Thị Thanh Tú 2016 2016
75 Đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-Vinaphone Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 2016 2016
76 Mô hình nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các nhà quản trị đến việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Lê Thị Ngọc Diệp 2016 2016
77 Giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng viễn thông tại Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Trần Đoàn Hạnh 2016 2016
78 Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Trần Thị Hòa 2016 2016
79 Giải pháp nâng cao văn hóa chất lượng theo nội dung sáu giá trị tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Phạm Thị Minh Lan 2016 2016
80 Nghiên cứu cạnh tranh, độc quyền và các chính sách điều chỉnh độc quyền kinh doanh ở Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Vũ Trọng Phong 2016 2016
81 Giải pháp nâng cao chất lượng vận chuyển bưu chính tại Công ty vận chuyển và kho vận Bưu điện. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 TS. Trần Ngọc  Minh 2016 2016
82 Nghiên cứu xây dựng bộ bài tập tình huống phục vụ giảng dạy môn quản trị chiến lược tại Học viện công nghệ BCVT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Quản trị kinh doanh 1 Th.S Lê Thị Bích Ngọc 2016 2016
83 Sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động mạng Vinaphone: Nghiên cứu tại địa bàn VNPT Hòa Bình Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 GS.TS. Bùi Xuân Phong 2016 2016
84 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Vũ Quang Kết 2016 2016
85 Một số vấn đề vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính vào hạch toán Kế toán của các Bưu điện Tỉnh, Thành thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Đinh Xuân Dũng 2016 2016
86 Nghiên cứu vấn đề quản lý rủi ro tín dụng thông qua công cụ phái sinh tín dụng và một số gợi ý cho các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ngọc Phượng 2016 2016
87 Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ thực hiện tại tập đoàn BCVT Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ngọc Phương 2016 2016
88 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại theo các chuẩn mực Basel II: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng VP Bank Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Nguyễn Thị Vân Anh 2016 2016
89 Nhận diện, đo lường và đánh giá rủi ro tài chính: Nghiên cứu tại công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Telecom Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam 2016 2016
90 Nghiên cứu kế toán trong các Tập đoàn kinh tế của Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 2016
91 Nghiên cứu thành lập và phát triển các câu lạc bộ học thuật dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Phạm Vũ Hà Thanh 2016 2016
92 Hành vi người tiêu dùng và thách thức đối với các nhà mạng Viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 ThS. Lê Thị Ánh 2016 2016
93 Chính sách quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa Tài chính Kế toán 1 TS. Đặng Thị Việt Đức 2016 2016
94 Tối ưu hóa thiết kế hệ thống giám sát phương tiện tại sân bay bằng ra đa thụ động Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Đào tạo đại học mở Ths. Nguyễn Đức Việt 2016 2016
95 Nghiên cứu ứng dụng Network Coding trong thông tin vô tuyến thế hệ mới Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Đào tạo đại học mở TS. Nguyễn Quý Sỹ 2016 2016
96 Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron tế bào đa tương tác cho bộ nhớ liên kết Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Đào tạo đại học mở Ths. Nguyễn Tài Tuyên 2016 2016
97 Ứng dụng LabVIEW trong nghiên cứu giảng dạy ngành điện tử Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm Đào tạo đại học mở Ths. La Thu Hồng 2016 2016
98 Nghiên cứu quá trình hình thành thông tin báo chí trong báo chí dữ liệu Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Nguyễn Thị Thu Hường 2016 2016
99 Xu hướng áp dụng công nghệ thực tế ảo trong truyển tải thông in trên báo chí hiện đại Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Vũ Tiến Thành 2016 2016
100 Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao độ chính xác trong xây dựng hệ tư vấn đa phương tiện Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Đỗ Thị Liên 2016 2016
101 Ảnh  hưởng của Báo chí Truyền thông  đối với chính sách đối ngoại Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Nguyễn Trung Thành 2016 2016
102 Nghiên cứu giải pháp tăng cường tính giao tiếp trong hình ảnh tĩnh. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Hà Thị Hồng Ngân 2016 2016
103 Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa video phân tán dựa trên tiêu chuẩn HEVC Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện TS. Vũ Hữu Tiến 2016 2016
104 Nghiên cứu kĩ thuật Retopoly bề mặt lưới trong đồ họa 3D Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Trần Quốc Trung 2016 2016
105 Tác động của truyền thông xã hội đến các loại hình báo chí ở Việt Nam hiện nay Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện TS. Lê Thị Hằng 2016 2016
106 Nghiên cứu về nhiếp ảnh báo chí Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Phí Công Huy 2016 2016
107 Nghiên cứu thiết kế tương tác cho ứng dụng trên điện thoại di động với RFID (Radio Frequency Indentification) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện Ths. Bùi  Thị Thu Huế 2016 2016
108 Xây dựng hệ quản trị dữ liệu phục vụ đào tạo, NCKH của Khoa Đa phương tiện (30-2016-HV-ĐPT-CNTT) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải 2016 2016
109 Nghiên cứu và xây dựng kho dữ liệu đa phương tiện số cho Khoa Đa phương tiện phục vụ người dùng.(31-2016-HV-ĐPT-CSDL) Học viện Công nghệ BCVT Khoa Đa phương tiện ThS. Đỗ Thị Liên 2016 2016
110 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến lòng tin và ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động: nghiên cứu thực nghiệm trong nhóm khách hàng thế hệ Y tại Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (Bộ môn Marketing) 2016 2016
111 Nghiên cứu về động lực lao động trong doanh nghiệp viễn thông – nghiên cứu điển hình Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing TS. Trần Thị Thập (Bộ môn Marketing) 2016 2016
112 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của tổ chức –  Nghiên cứu tại các tổ chức Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Bộ môn Marketing) 2016 2016
113 Phương pháp đối sánh lược đồ và ngôn ngữ (ontology – linguistic matching) – triển khai trong mô hình tích hợp ứng dụng doanh nghiệp viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Bộ môn Marketing) 2016 2016
114 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua hàng online của nhóm khách hàng nữ Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing ThS. Nguyễn Thị Phương Dung (Bộ môn Marketing) 2016 2016
115 Nghiên cứu hành vi chia sẻ thông tin tiêu dùng qua thiết bị di động thông minh trong giới trẻ thế hệ Z tại Việt Nam: Nghiên cứu thực địa trên địa bàn Hà Nội Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Anh, TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến – Bộ môn Marketing 2016 2016
116 Nghiên cứu phát triển dịch vụ kho vận hợp nhất tại Bưu điện Việt Nam VNPOST (bổ sung giao Đ2) Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Marketing (BS 2016) TS. Ao Thu Hoài 2016 2016
117 Nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong bối cảnh gia nhậpHiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Phát triển kỹ năng Th.S.  Trần Hương Giang (Bộ môn Phát triển kỹ năng) 2016 2016
118 Nghiên cứu hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Phát triển kỹ năng ThS. Đỗ Hải Hoàn (Bộ môn Phát triển kỹ năng) 2016 2016
119 Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới khả năng thích ứng của nhân viên – Kiểm chứng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Phát triển kỹ năng ThS. Nguyễn Thị Kim Chi (Bộ môn Phát triển kỹ năng) 2016 2016
120 Giải pháp nhằm nâng cao công tác phát đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại VNPT Hà Nội Học viện Công nghệ BCVT Bộ môn Phát triển kỹ năng ThS.  Trần Thanh Mai (Bộ môn Phát triển kỹ năng) 2016 2016
121 Nghiên cứu cải tiến hệ mật mã khóa công khai pNE thành hệ mật mã khóa công khai hạng nhẹ Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Hoàng Mạnh Thắng 2016 2016
122 Nghiên cứu giải pháp đảm bảo quyền số (DRM) cho dữ liệu đồ hoạ 3D (02-2016-HV-CDIT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Cao Minh Thắng 2016 2016
123 Nghiên cứu kỹ thuật xử lý va chạm trong bài toàn tìm đường trong không gian ba chiều Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Trần Thị Hạnh 2016 2016
124 Nghiên cứu kỹ thuật xấp xỉ bề mặt trong xử lý va chạm trong không gian ba chiều Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Nguyễn Đức Hoàng 2016 2016
125 Nghiên cứu nền tảng, công nghệ cho tiến tới Trường Đại học Thông minh (Smart University) (MS 32-2016-HV-CDIT-ATTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Phạm Thanh Thủy 2016 2016
126 Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị SmartHome (33-2016-HV-CDIT-ATTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Đỗ Mạnh Hùng 2016 2016
127 Nghiên cứu phát triển sản phẩm nhận dạng và phân tích tấn công dựa trên thông tin không chủ đích (34-2016-HV-CDIT-ATTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Ths. Hoàng Mạnh Thắng 2016 2016
128 Nghiên cứu các công nghệ xác thực và đề xuất ứng dụng vào công tác quản lý của học viện (35-2016-HV-CDIT-ATTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông ThS. Dư Anh Tuấn 2016 2016
129 Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm tra An toàn bảo mật mạng của đầu cuối thiết bị viễn thông đặt tại nhà thuê bao (36-2016-HV-CDIT-ATTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông ThS. Hoàng Xuân Sơn 2016 2016
130 Nghiên cứu phương pháp thực hiện  đo kiểm, giám sát các tham số chất lượng mạng LTE và phương pháp phân tích, tối ưu chất lượng mạng vô tuyến LTE sử dụng công cụ TEMS Discovery (MS 37-2016-HV-VKHKT-VT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện KS. Chu Huy Phong,  KS. Nguyễn Đăng Quang 2016 2016
131 Nghiên cứu phương án thực hiện  quy hoạch mạng LTE sử dụng công cụ Atoll và thiết kế thử nghiệm mạng vô tuyến LTE cho địa bàn một tỉnh thực tế tại Việt Nam (38-2016-HV-VKHKT-VT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện KS. Văn Quang Dũng 2016 2016
132 Nghiên cứu, đánh giá những hạn chế, khó khăn khi triển khai Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam theo văn bản số 1778//BTTTT -THH của Bộ Thông tin và Truyền thông (39-2016-HV-VKHKT-CPĐT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Ths. Ngô Hán Chiêu 2016 2016
133 Nghiên cứu, phát triển phần mềm thương mại điện tử phân phối thiết bị di động (handset) kết hợp sử dụng dịch vụ viễn thông của các Telco (40-2016-HV-VKHKT-CNTT) Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Ths. Hoàng Ngọc Khánh 2016 2016
134 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu thực hiện quy trình đo kiểm đánh giá chất lượng Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101: 2016/BTTTT (45-2016-HV-VKHKT-TCH) Học viện Công nghệ BCVT Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (được điều chỉnh, bổ sung) Ths. Vũ Hồng Sơn 2016 2016
135 Nghiên cứu nội dung xây dựng quy định, quy trình Quản lý văn bằng chứng chỉ và xét công nhận tốt nghiệp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Đào tạo Ths. Đặng Văn Tùng (Phó trưởng Phòng Đào tạo 2016 2016
136 Nghiên cứu, đề xuất phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Đào tạo Ths. Nguyễn Thị Hồng Huệ 2016 2016
137 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức tín chỉ tại Học viện Học viện Công nghệ BCVT Phòng Giáo vụ Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Chí Thành 2016 2016
138 Nghiên cứu, rà soát, hợp lý hóa hệ thống quy trình quản lý đào tạo đại học tại Học viện Học viện Công nghệ BCVT Phòng Giáo vụ Ngô Xuân Thành 2016 2016
139 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên qua các kênh truyền thông của Học viện Học viện Công nghệ BCVT Phòng Chính trị và công tác sinh viên KS.Nguyễn Thị Nhiễu (Phó trưởng phòng CT&CTSV) 2016 2016
140 Nghiên cứu hành vi lựa chọn và quyết định đăng ký dự thi Đại học – Cao đẳng 2016 vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông của học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội Học viện Công nghệ BCVT Phòng Chính trị và công tác sinh viên ThS. Đỗ Hải Yến (Trưởng phòng CT& CTSV) 2016 2016
141 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu về Quản lý và sử dụng Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên Học viện để xây dựng quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Chính trị và công tác sinh viên Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, KS. Nguyễn Thị Nhiễu 2016 2016
142 Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu xuất bản của Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Quản lý KHCN&HTQT Trần Quý Nam, Nguyễn Hải Yến 2016 2016
143 Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án nâng cấp Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Quản lý KHCN&HTQT Bùi Thị Minh Huệ, Trần Thị Hường 2016 2016
144 Nghiên cứu, xây dựng nội dung quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Phòng Quản lý KHCN&HTQT Nguyễn Minh Phượng 2016 2016
145 Nghiên cứu các nội dung để xây dựng quy định làm việc của giảng viên Học viện Công nghệ BCVT Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động ThS. Nguyễn Văn Tuyên 2016 2016
146 Nghiên cứu các nội dung để xây dựng quy chế tiền lương Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc Học viện Công nghệ BCVT Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động CN. Cao Hải Yến 2016 2016
147 Nghiên cứu, xây dựng Danh mục chức danh và định biên năm 2016 của Khối quản lý và Đào tạo phía Bắc Học viện Công nghệ BCVT Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động ThS. Đặng Thu Hà 2016 2016
148 Nghiên cứu các nội dung để xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng Học viện Công nghệ BCVT Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động CN. Phạm Lê Huy 2016 2016
149 Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, quản trị của Học viện theo mô hình quản trị doanh nghiệp  (ms 15-2016-HV-VP-QL) Học viện Công nghệ BCVT Văn phòng Học viện Đào Quang Chiểu  (Chánh Văn phòng) 2016 2016
150 Nghiên cứu đề xuất kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đến năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ms 17-2016-HV-VP-QL) Học viện Công nghệ BCVT Văn phòng Học viện Vũ Thị Tú Anh, Nguyễn Minh Tuân 2016 2016
151 Nghiên cứu khảo sát, đánh giá và đề xuất phương pháp hiện tin nhắn rác tại Việt Nam trên cơ sở nền tảng chống thư rác truyền thống  (ms 16-2016-HV-VP-QL) Học viện Công nghệ BCVT Văn phòng Học viện PGS.TS Trần Quang Anh (Phó Giám đốc Học viện) 2016 2016
152 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phát triển bài giảng điện tử eLearning áp dụng cho hệ đào tạo đại học từ xa và chính quy”
Mã số: 48-2016-HV-TT1-QT
Học viện Công nghệ BCVT Trung tâm ĐTBCVT1 Chu Quang Ngọc (Giám đốc Trung tâm Đào tạo BCVT1) 2016 2016
153 Điều kiện tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng ngẫu nhiên Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Nguyễn Xuân Hải 2016 2016
154 Một số định lý tồn tại trong giải tích phi tuyến và áp dụng Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Nguyễn Hồng Quân 2016 2016
155 Bài toán tối ưu năng lượng có ràng buộc của mạng định tuyến không dây. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Trần Thống Nhất 2016 2016
156 Bài toán ngược cho phương trình khuếch tán với đạo hàm cấp phân số. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn 2016 2016
157 So sánh giữa phương pháp tham số và phương pháp phi tham số cho bài toán ước lượng thời gian trễ phụ thuộc thời gian, áp dụng cho tín hiệu điện cơ Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 TS. Lưu Gia Thiện 2016 2016
158 NC khả năng truyền sóng âm trong môi trường nước, đất  nhằm phục vụ  cho công tác khảo sát địa chất, địa hình đáy sông, biển khuu vực Gành Rái, Cần giờ Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 2 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan 2016 2016
159 Nghiên cứu cơ chế tương thích kích thước gói  IPv6 và  khung dữ liệu 802.15.000.4 trong 6LoWPAN Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung 2016 2016
160 Lập trình Game trong lĩnh vực giáo dục Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Ninh Xuân Hải 2016 2016
161 Nghiên cứu và so sánh các PHP framework hỗ trợ cho lập trình web Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Lê Minh Hóa 2016 2016
162 Nghiên cứu cấu trúc hình thể  nhân vật 3D trong game Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Lê Minh Hóa 2016 2016
163 Nghiên cứu công nghệ đám mây mạng truy cập vô tuyến Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Trương Đình Huy 2016 2016
164 Xây dựng chương trình kiểm tra chính tả tiếng Việt Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Nguyễn Văn Sáu 2016 2016
165 Xây dựng ứng dụng thí nghiệm tấn công DDoS Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Huỳnh Thanh Tâm 2016 2016
166 Nghiên cứu các giải pháp an toàn cho website của Học viện Công nghệ BCVT cơ sở TP. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Huỳnh Thanh Tâm 2016 2016
167 Nghiên cứu kỹ thuật dịch ngược và chống dịch ngược Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 KS. Hồ Đắc Hưng 2016 2016
168 Nghiên cứu ứng dụng dịch ngược vào phân tích lỗ hổng an ninh trong máy tính Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 KS. Hồ Đắc Hưng 2016 2016
169 Xây dựng hệ thống chuyển đổi văn bản giấy sang tài liệu số Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hải 2016 2016
170 Ứng dụng mô hình M/G/R/PS phát hiện tấn công DDoS Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 2016 2016
171 Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý công việc tại các Khoa đào tạo Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Nguyễn Anh Hào 2016 2016
172 Xây dựng ứng dụng CTF để huấn luyện kỹ năng an toàn thông tin Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 2016 2016
173 Hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Huỳnh Trọng Thưa 2016 2016
174 Xây dựng phần mềm tính tiền coi thi và chấm thi Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư 2016 2016
175 Xây dựng phần mềm quản lý thu nhập và thuế thu nhập cá nhân Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 TS. Tân Hạnh 2016 2016
176 Xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch tài chính Học viện Công nghệ BCVT Khoa Công nghệ thông tin 2 TS. Tân Hạnh 2016 2016
177 Thiết kế bộ Phase Detector theo công nghệ 50.000NM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 ThS. Nguyễn Trọng Huân 2016 2016
178 Nghiên cứu kỹ thuật tự động nhận dạng nội dung (Automatic content recognition –  ACR) âm nhạc và các ứng dụng của ARC. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 TS. Nguyễn Thanh Bình 2016 2016
179 Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ ứng dụng cho lò nhiệt Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 TS. Chung Tấn Lâm 2016 2016
180 Thiết kế Demo kit dùng STM32 phục vụ thực hành môn hệ thống nhúng Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 TS. Chung Tấn Lâm 2016 2016
181 Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân trên mô hình 3D. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 TS. Nguyễn Lương Nhật 2016 2016
182 Nâng cao hiệu năng mạng Vô tuyến thông minh với các giao thức TAS khác nhau dưới ảnh hưởng của phần cứng không lý tưởng. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 ThS. Phạm Thị Đan Ngọc 2016 2016
183 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo thiết kế bộ điều khiển trượt bám mục tiêu Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 ThS. Trần Quang Thuận 2016 2016
184 Thiết kế thi công hệ thống quản lý kho hàng tự động Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 ThS. Phạm Thế Duy 2016 2016
185 Thiết kế mạch telescopic operational amplifier dựa trên công nghệ CMOS Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 2 Ths. Phạm Xuân Minh 2016 2016
186 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Trương Đức Nga 2016 2016
187 Những nhân tố hình thành chất lượng dịch vụ bán lẻ online và ảnh hưởng của nó tới sự hài lòng của khách hàng trực tuyến ở Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Hoàng Lệ Chi 2016 2016
188 Tác động của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh 2016 2016
189 Hệ thống quản lý chất lượng ISO9000, những lợi ích và tồn tại của các doanh nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Đỗ Như Lực 2016 2016
190 Đánh giá hiệu quả kiểm tra nhanh bằng trắc nghiệm trong dạy và học môn Quản trị học cho sinh viên ngành kinh doanh của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Hồ Thị Sáng 2016 2016
191 Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Phạm Mỹ Hạnh 2016 2016
192 Giải pháp phát triển dịch vụ đại lý thuế tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh 2016 2016
193 So sánh chỉ tiêu lợi nhuận kế toán và dòng tiền trong việc đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Phan Thị Hồng Hạnh 2016 2016
194 Giải pháp hạn chế việc gian lận thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Trần Thị Nhật Hà 2016 2016
195 Ảnh hưởng của chất lượng cảm nhận về các thương hiệu hàng tiêu dùng Việt Nam chất lượng cao lên hành vi người sử dụng mạng xã hội Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Xuân Bá 2016 2016
196 Đánh giá mức độ thích ứng đối với việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngành Kinh tế Học viện Công nghệ BCVT Khoa QTKD2 TS. Nguyễn Văn Phước 2016 2016
197 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin quang không dây FSO Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS.Nguyễn Văn Lành 2016 2016
198 Phân tích giao thức Openflow trong SDN Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS.Nguyễn Xuân Khánh 2016 2016
199 Nghiên cứu cách tử AWG (Arrayed Waveguide Grating) & ứng dụng trong truyền dẫn quang WDM Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phạm Quốc Hợp 2016 2016
200 Giám sát và quản lý truy cập các thiết bị định tuyến trong mô hình mạng doanh nghiệp thông qua Syslog Server. Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phan Thanh Toản 2016 2016
201 Phát triển ứng dụng bằng công cụ  Android Studio Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Trần Đình Thuần 2016 2016
202 Thiết kế và thực hiện bộ khuếch đại công suất VHF 300 W Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân 2016 2016
203 Nghiên cứu đánh giá hiệu năng của hệ thống vô tuyến nhận thức dạng nền sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng trên kênh truyền Nakagami-m Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 ThS. Phạm Minh Quang 2016 2016
204 Đánh giá sự tác động của suy hao phần cứng lên hiệu năng bảo mật của mạng chuyển tiếp vô tuyến Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 TS. Trần Trung Duy 2016 2016
205 Nghiên cứu kỹ thuật chuyển tiếp gia tăng trong mạng thu thập năng lượng vô tuyến Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo 2016 2016
206 Nghiên cứu triển khai hệ thống “Open Journal Systems” trong quản lý tạp chí của Học Viện Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 2 PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo 2016 2016