Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2015

STT Tên, mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu về Mô hình cân bằng và ứng dụng
01-2015-HV-CB1-KHTN
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 2015 2015
2 Bất đẳng thức biến phân và ánh xạ giả co chặt 
02-2015-HV-CB1-KHTN
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 PGS.TS. Lê Bá Long 2015 2015
3 Phương pháp giải bài toán cân bằng với tính lồi suy rộng 
01-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Trần Việt Anh 2015 2015
4 Nghiên cứu và thiết kế tài liệu phát triển kỹ năng nghe cho sinh viên Học viện Công nghệ BCVT
02-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Kiều Anh Dũng 2015 2015
5 Biên sai toàn cục cho các hàm thực xác định được
03-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Hoàng Phi Dũng 2015 2015
6 Nghiên cứu và xây dựng bộ bài luyện kỹ năng viết tiếng Anh bậc 4 cho hệ chất lượng cao và nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
04-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Nguyễn Quỳnh Giao 2015 2015
7 Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ba thành phần ZnCdS có phân bố các nguyên tố hóa học đồng đều 05-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Hoàng Thị Lan Hương 2015 2015
8 Tìm hiểu về cảm biến và ứng dụng của chúng
06-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 2015 2015
9 Ứng dụng xác suất thống kê vào lý thuyết thông tin
07-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 PGS.TS. Lê Bá Long 2015 2015
10 Nghiên cứu thiết kế Website học tập môn Vật lý 2 và thí nghiệm phù hợp với sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 08-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Vũ Thị Hồng Nga 2015 2015
11 Vận dụng phương pháp tư duy phân tích và tư duy tổng hợp trong việc học toán 09-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Đỗ Phi Nga 2015 2015
12 Vai trò của Nhà nước đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 10-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Đào Mạnh Ninh 2015 2015
13 Nghiên cứu xây dựng mô hình “dạy học đảo ngược” môn Vật lý ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
11-HV-2015-CB
Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 TS. Lê Thị Minh Thanh 2015 2015
14 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tăng cường xã hội hóa thể dục thể thao tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 12-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Nguyễn Thiện Thi 2015 2015
15 Khảo sát thuật ngữ Điện tử – Viễn thông và cách dịch chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt 13-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Nguyễn Thị Thiết 2015 2015
16 Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể chất ngoại khóa hỗ trợ phát triển chiều cao cho sinh viên năm thứ nhất Học viện CNBCVT 14-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Nguyễn Đức Thịnh 2015 2015
17 Nghiên cứu về vai trò và ảnh hưởng của phương tiện truyền thông trong dạy và học tiếng Anh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 15-HV-2015-CB Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 2015 2015
18 Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có ràng buộc số 03-2015-HV Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Đỗ Thị Bích Ngọc 2015 2015
19 Khai phá quan điểm trên câu so sánh tiếng Việt dựa trên học máy 04-2015-HV Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Ngô Xuân Bách 2015 2015
20 Mô hình ước lượng độ tương tự ngữ nghĩa giữa các văn bản 05-2015-HV Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2015 2015
21 Xây dựng chương trình Phát hiện và theo dõi ho trong thời gian thực 57-2015-HV Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Phạm Văn Cường 2015 2015
22 Nhận dạng hoạt động người dưa trên đặc trưng chuyển động
06-2015-HV-CNTT
Cấp Học viện Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp 2015 2015
23 Nhận dạng hoạt động trong nhà bếp sử dụng phương pháp Bag-of-Feature 07-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 2015 2015
24 Phân tích quan điểm người dùng dựa trên khía cạnh
08-2015-HV-CNTT
Cấp Học viện Khoa CNTT1 ThS. Trịnh Thị Vân Anh 2015 2015
25 Xây dựng dữ liệu cho văn phạm LTAG từ Từ điển Tiếng Việt 09-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1  TS. Phan Thị Hà 2015 2015
26 NC thử nghiệm giải quyết bài toán tiên đoán chức năng của gen dựa trên phương pháp hàm phân
10-2015-HV-CNTT
Cấp Học viện Khoa CNTT1  ThS. Nguyễn Quỳnh Chi 2015 2015
27 NC một số phép toán cập nhật và phép toán đại số quan hệ với thông tin không chính xác 11-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1 ThS. Nguyễn Đình Hiến 2015 2015
28 Nghiên cứu ứng dụng lượng hóa hồi quy trong phân tích các hệ thống động, phi tuyến
12-2015-HV-CNTT
Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Đình Hóa 2015 2015
29 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý khí ô nhiễm “Nature-Technogenic” tại Việt Nam 13-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Đỗ Xuân Chợ 2015 2015
30 Mô phỏng hành vi người khi điều kiện môi trường thay đổi tại nơi làm việc 14-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Ngô Quốc Dũng 2015 2015
31 Một mô hình đồ thị cho hệ tư vấn lai 15-2015-HV-CNTT Cấp Học viện Khoa CNTT1 TS. Nguyễn Duy Phương 2015 2015
32 Nghiên cứu thuật toán Greedy Algorithm cho các bài toán tối ưu với các giới hạn rời rạc ứng dụng trong thiết kế điện tử 07-2015-HV-KTĐT1 Cấp Học viện Khoa KTĐT1  TS. Nguyễn Ngọc Minh 2015 2015
33 Ứng dụng xử lý ảnh trong nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ bàn tay hỗ trợ người khuyết tật 06-2015-HV-KTĐT1 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 2015 2015
35 Nghiên cứu thiết kế cảm biến vi cơ điện tử chất lỏng 09-2015-HV-KTĐT1 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Trần Thúy Hà 2015 2015
36 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị truyền dữ liệu không dây khoảng cách ngắn sử dụng phương pháp cảm ứng mạch in 47-2015-HV-KTĐT1 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Nguyễn Trung Hiếu 2015 2015
37 Nghiên cứu và phát triển hệ thống Camera giám sát an ninh, tự động phát hiện và cảnh báo xâm nhập trái phép
58-KTĐT1-2015-HV
Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Phạm Văn Sự
TS. Vũ Hữu Tiến
2015 2015
39 Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian ứng dụng cho truyền hình số mặt đất 01-KTĐT1-HV-2015 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Nguyễn Quốc Dinh 2015 2015
40 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SigmaStudio trong xử lý tín hiệu số tiên tiến 02-KTĐT1-HV-2015 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 TS. Nguyễn Ngọc Minh 2015 2015
41 Nghiên cứu, tìm giải pháp xây dựng bộ thư viện dựa trên mã nguồn mở hỗ trợ tìm hiểu, học tập và nghiên cứu các môn học chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông 03-KTĐT1-HV-2015 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Phạm Văn Sự 2015 2015
42 Nghiên cứu ứng dụng một số hàm biến đổi toán học mới trong xử lý tín hiệu số 04-KTĐT1-HV-2015 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Lê Xuân Thành 2015 2015
43 Phương pháp lập trình và xây dựng một số thiết bị logic khả trình PLC 05-KTĐT1-HV-2015 Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Vũ Anh Đào 2015 2015
44 Nghiên cứu phần mềm Maple và ứng dụng trong giảng dạy các môn học Kỹ thuật điện tử
06-KTĐT1-HV-2015
Cấp Học viện Khoa KTĐT1 ThS. Bùi Thị Dân 2015 2015
45 Nghiên cứu biện pháp tạo động lực lao động tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 25-2015-HV-QTKD1 Cấp Học viện Khoa QTKD1 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 2015 2015
46 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT – Vinaphone 26-2015-HV-QTKD1 Cấp Học viện Khoa QTKD1 TS. Vũ Trọng Phong 2015 2015
47 Bài tập môn Quản trị sản xuất cho sinh viên đại học QTKD
01-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 2015 2015
48 Giải pháp nâng cao vai trò của bộ môn trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Học viện công Nghệ BCVT 02-HV-2015/RD-KT Cấp Học viện Khoa QTKD1 TS. Trần Thị Hòa 2015 2015
49 Nghiên cứu mô hình văn hóa chất lượng sáu giá trị tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
03-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 ThS. Phạm Thị Minh Lan 2015 2015
50 Sử dụng mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược trong đánh giá chiến lược kinh doanh của Vinaphone
04-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1  TS. Vũ Trọng Phong 2015 2015
51 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành QTKD tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
05-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 ThS. Trần Diệu Linh 2015 2015
52 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Công nghệ BCVT (Cơ sở Hà đông)
06-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 TS. Trần Ngọc Minh 2015 2015
53 Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị mối quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
07-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 ThS. Lê Thị Bích Ngọc 2015 2015
54 Nghiên cứu đề xuất một số tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ tại TCT Bưu điện Việt Nam
08-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Khoa QTKD1 ThS Phan Tú Anh 2015 2015
55 Quá trình chuyển giao tri thức trong hoạt động M&A doanh nghiệp
03-HV-2015/TCKT
Cấp Học viện Khoa TCKT1 TS. Đặng Thị Việt Đức 2015 2015
56 Nghiên cứu đổi mới phương pháp viết luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh
01-HV-2015/TCKT
Cấp Học viện Khoa TCKT1 GS.TS Bùi Xuân Phong 2015 2015
57 Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp phần mềm của một số nước và hàm ý chính sách đối với VN
02-HV-2015/TCKT
Cấp Học viện Khoa TCKT1 ThS. Vũ Quang Kết 2015 2015
58 Nghiên cứu tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại VNPT
04-HV-2015/TCKT
Cấp Học viện Khoa TCKT1 ThS. Lê Thị Ngọc Phương 2015 2015
59 Giải pháp cải thiện hiệu năng an ninh trong hệ thống truyền thông quang không dây
10-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 PGS.TS. Đặng Thế Ngọc 2015 2015
60 Phân tích hiệu năng hệ thống FSO chuyển tiếp quang
11-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Phạm Thị Thúy Hiền 2015 2015
61 Nghiên cứu cải tiến bộ cân bằng cho kênh vệ tinh số
12-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Viết Minh 2015 2015
62 Nghiên cứu các kỹ thuật thu nhỏ anten, ứng dụng trong anten vi dải
13-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Nguyễn Việt Hưng 2015 2015
63 Tối ưu hiệu năng cho hệ thống vô tuyến khả tri dựa trên OFDMA trong  điều kiện ràng buộc CSI không hoàn hảo
14-2015-HV
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Viết Đảm 2015 2015
64 Nghiên cứu kỹ thuật điều chế QAM trong hệ thống truyền tải quang mới
15-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Nguyễn Đức Nhân 2015 2015
65 Xây dựng hàm giá đa biến (cost function) cải thiện hiệu năng định tuyến  multicast lớp ứng dụng ALM (Application Layer  Multicast (ALM) routing algorithms)
16-HV-2015-RD-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Vũ Thị Thúy Hà 2015 2015
66 Nghiên cứu các chuyển mạch toàn quang cực nhanh ứng dụng trong chuyển mạch gói quang (OPS) và ghép phân chia thời gian quang (OTDM)
17-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Cao Hồng Sơn 2015 2015
67 Nghiên cứu phương pháp ứng dụng các giải thuật tiến hóa và di truyền trong thiết kế và qui hoạch mạng viễn thông
18–HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban 2015 2015
68 Mô hình hóa cơ chế phối hợp truy nhập kênh tăng cường EDCA
19-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Hoàng Trọng Minh 2015 2015
69 Đánh giá hiệu năng của hệ thống mmw RoF dưới ảnh hưởng của nhiễu và méo phi tuyến
20-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Phạm Anh Thư 2015 2015
70 Nghiên cứu giải pháp định tuyến QoS dựa trên thông tin nội bộ
21-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Nguyễn Chiến Trinh 2015 2015
71 Ứng dụng biểu đồ EXIT trong nghiên cứu phân tích và thiết kế hệ thống giải mã lặp
22-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Thu Hiên 2015 2015
72 Nghiên cứu cấu trúc dải chắn điện từ EBG cho thiết kế anten MIMO có độ tương hỗ thấp
23-HV-2015-RD-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Dương Thị Thanh Tú 2015 2015
73 Giải pháp điều khiển và cải thiện hiệu năng cho mạng truyền tải quang lưới bước sóng linh hoạt sử dụng trạm lặp 4R
24-2015-HV-VT1
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Lê Hải Châu 2015 2015
74 Nghiên cứu thiết kế phát triển phần tử thu thập dữ liệu cho mạng IoT phân tán
60-2015-HV
Cấp Học viện Khoa VT1 TS. Vũ Trường Thành VT1; ThS. Đỗ Mạnh Hùng CDIT 2015 2015
75 Đánh giá hiệu năng hệ thống truyền thông quang không dây trong nhà
05-HV-2015-RD-VT  
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Lê Thanh Thủy
PGS.TS. Đặng Thế Ngọc
2015 2015
76 Nghiên cứu bộ thu phát quang kiểu mới cho mạng quang thụ động
08-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Thu Nga, ThS. Cao Hồng Sơn 2015 2015
77 Nghiên cứu ảnh hưởng phi tuyến lên hệ thống OFDM-quang
09-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Ngô Thu Trang, ThS. Trần Thị Thủy Bình 2015 2015
78 Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây không đồng nhất sử dụng kỹ thuật cân bằng tải
14-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Dương Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Anh Thư 2015 2015
79 Phân tích và đánh giá hiệu năng định tuyến trong mạng VANET
18-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Thanh Trà 2015 2015
80 Nghiên cứu sử dụng kết hợp pha quang để bù ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang
07-HV-2015-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Trần Thủy Bình 2015 2015
81 Nghiên cứu, ứng dụng OpenFlow trong mô hình mạng Software Defined Networking SDN
22-HV-2015-RD-VT
Cấp Học viện Khoa VT1 ThS. Nguyễn Đình Long 2015 2015
82 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ cao mục tiêu đến sai số của hệ thống ra đa thụ động
28-2015-HV-TTM-VT
Cấp Học viện Trung tâm ĐTĐH Mở ThS. Nguyễn Đức Việt 2015 2015
83 Một số vấn đề với bài toán phát hiện trong mạng đa sensor (Viễn thông)
29-2015-HV-TTM-VT
Cấp Học viện Trung tâm ĐTĐH Mở ThS. Nguyễn Đức Minh 2015 2015
84 Khảo sát và định hướng nghiên cứu kết hợp Network Codding NC trong thông tin di động 4G (Viễn thông)
30-2015-HV
Cấp Học viện Trung tâm ĐTĐH Mở TS. Nguyễn Quý Sỹ 2015 2015
85 Phát triển cấu trúc mạng nơron tế bào đa tương tác
31-2015-HV-TTM-CNTT
Cấp Học viện Trung tâm ĐTĐH Mở ThS. Nguyễn Tài Tuyên 2015 2015
86 Nghiên cứu thuật toán nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ bàn tay trong phát triển ứng dụng thực tại ảo dựa trên thiết bị Leap-motion
01-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT TS. Vũ Hữu Tiến 2015 2015
87 Phát triển một số phương pháp xây dựng hệ tư vấn Đa phương tiện
37-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Đỗ Thị Liên 2015 2015
88 Nghiên cứu các ứng dụng của mật mã trong quản lý quyền số (Digital Right Management) của các sản phẩm Đa phương tiện
38-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Cao Minh Thắng 2015 2015
89 Nghiên cứu vấn đề xử lý va chạm trong thực tại ảo
01-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Nguyễn Đức Hoàng 2015 2015
90 Nghiên cứu ứng dụng lực nhấn của ngón tay trong thiết kế tương tác với màn hình cảm ứng
02-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Bùi Thị Thu Huế 2015 2015
91 NC ảnh hưởng của Đa phương tiện trong truyền thông hiện đại
03-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Phí Công Huy 2015 2015
92 Nghiên cứu giải pháp tăng cường tính dân tộc trong các sản phẩm thiết kế
04-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Hà Thị Hồng Ngân 2015 2015
93 Nghiên cứu phương pháp xuất hình ảnh 3D với MetalRay trong phần mềm thiết kế Maya
05-15-HV-CDIT-ĐPT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Trần Quốc Trung 2015 2015
94 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ truyền thông thuê ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
06-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Đỗ Thị Lan Anh 2015 2015
95 Nghiên cứu mô hình hóa đối tượng 3D dựa trên thiết bị Microsoft Kinect
07-15-HV-CDIT-GV
Cấp Học viện Khoa ĐPT-CDIT ThS. Hà Đình Dũng 2015 2015
96 Nghiên cứu xây dựng website phân tích hành vi mã độc tự động
39-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Nguyễn Ngọc Quân 2015 2015
97 Nghiên cứu phát triển ứng dụng quản lý/giám sát các kết nối trên thiết bị di động Android
40-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Âu Xuân Phong 2015 2015
98 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thi white hack cho sinh viên (CTF- capture the flag) 
41-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Lê Văn Ứng 2015 2015
99 Thiết kế khung đồ họa cho hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo
42-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Nguyễn Đức Hoàng 2015 2015
100 Thu thập và số hóa nội dung tư liệu 2D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo
43-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Phí Công Huy 2015 2015
101 Thu thập và xây dựng một số tư liệu 3D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo
44-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Đỗ Thị Liên 2015 2015
102 Thiết kế và xây dựng hệ thống tư liệu âm thanh cho hệ thống Bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo
45-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Trần Thị Hạnh 2015 2015
103 Thiết kế kịch bản tương tác và lập trình tích hợp hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo
46-2015-HV-CDIT-ĐPT
Cấp Học viện Viện CNTT&TT CDIT ThS. Hà Đình Dũng 2015 2015
104 Nghiên cứu công nghệ IEEE  802.21 và khả năng áp dụng cho giải pháp hội tụ chuyển giao dịch vụ giữa cố định và di động trên mạng của các nhà cung cấp dịch vụ
48-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Trần Tuấn
ThS. Nguyễn Trọng Thái
2015 2015
105 Nghiên cứu công nghệ Home Gigabit Network và ứng dụng triển khai trên mạng khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt nam 
49-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Trọng Thái 2015 2015
106 Nghiên cứu xu hướng công nghệ IoT (Internet of Things) và những cơ hội phát triển ICT mà nó mang lại
50-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ CN. Phùng Việt Tú 2015 2015
107 Nghiên cứu giải pháp triển khai các dịch vụ Multicast trên lớp ứng dụng (Application Layer Multicast)
51-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Lê Đức Vượng
KS. Nguyễn Tạ Thái
2015 2015
108 Nghiên cứu tích hợp dịch vụ IPTV dựa trên cơ sở công nghệ mạng ngang hàng trong mạng IMS
52-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Trần Tuấn 2015 2015
109 Nghiên cứu xây dựng mô hình triển khai dịch vụ Hybrid Broadcast-Broadband
53-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Lê Đức Vượng 2015 2015
110 Nghiên cứu cơ chế hoạt động và các giao thức định tuyến IPv6 Multicast
54-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ CN. Phùng Việt Tú 2015 2015
111 Nghiên cứu công nghệ khám phá dịch vụ trong môi trường đám mây và khả năng ứng dụng trong mạng cung cấp dịch vụ của tại Việt Nam
55-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ KS. Dư Minh Sáng 2015 2015
112 Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp  kết nối mạng truyền tải nội dung (CDN) cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
56-2015-HV
Cấp Học viện Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Anh Đức 2015 2015
113 Nghiên cứu mô hình mối quan hệ giữa hình ảnh doanh nghiệp và phản ứng của khách hàng về sự thay đổi tổ chức trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
01-HV-2015/HV-KT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 2015 2015
114 An toàn thông tin trong Thương mại điện tử mô hình từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B) ở Việt Nam
02-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) TS Trần Thị Thập 2015 2015
115 Doanh nghiệp xã hội và các mô hình Doanh nghiệp xã hội phổ biến hiện nay ở Việt Nam
03-HV-2015/RD-KT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Đỗ Hải Hoàn 2015 2015
116 Quá trình học hỏi của tổ chức (organizational learning) trong các Trường đại học: Nghiên cứu trường hợp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
01-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Trần Quang Huy 2015 2015
117 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành viên kênh phân phối dịch vụ MyTV của VNPT
02-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Trịnh Thúy Lý 2015 2015
118 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ di động Viettel của nhóm khách hàng sinh viên
03-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 2015 2015
119 Tổng hợp các phương pháp tính định mức lao động và đề xuất áp dụng tại Học viện CNBCVT
04-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Khương Công Định 2015 2015
120 Nghiên cứu mô hình DACUM và ứng dụng cho xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta
05-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Trần Thị Hưng Hà 2015 2015
121 Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu các yếu tố tác động đến cấu trúc ảnh hưởng của hành vi mua tổ chức
07-2015/HV-VKT
Cấp Học viện Bộ môn Marketing (Viện KTBĐ) ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2015 2015
122 Nghiên cứu đề xuất áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Sau Đại học ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong giai đoạn hiện nay
59-2015-HV
Cấp Học viện Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau Đại học PGS.TS. Lê Nhật Thăng 2015 2015
123 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các công cụ truyền thông phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
63-2015-HV
Cấp Học viện Phòng Chính trị và Công tác sinh viên ThS. Đỗ Hải Yến 2015 2015
124 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hiện đại hóa thư viện điện tử – thư viện số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
61-2015-HV
Cấp Học viện Phòng QLKHCN&HTQT CN. Trần Thị Hường
CN. Bùi Thị Minh Huệ
2015 2015
125 Xây dựng mô hình phối hợp giữa Học viện với các trường Đại học Việt Nam và các nhà công nghiệp nhằm đăng ký thành công các dự án nâng cao năng lực do Cộng đồng châu Âu tài trợ
62-2015-HV
Cấp Học viện Phòng QLKHCN&HTQT CN. Nguyễn Minh Phượng
CN. Triệu Phương Thảo
2015 2015
126 Giải pháp tăng cường tiếp nhận các chương trình đào tạo của nước ngoài vào trường Đại học Việt Nam áp dụng cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong giai đoạn hiện nay
64-2015-HV
Cấp Học viện Phòng Đào tạo CN. Đoàn Hiếu 2015 2015
127 Nghiên cứu xây dựng các nội dung quy định, quy trình về công tác quản lý thực tập tốt nghiệp, quản lý thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp theo học chế tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
65-2015-HV-GV-QL
Cấp Học viện Phòng Giáo vụ ThS. Nguyễn Chí Thành 2015 2015
128 Bài toán ngược không gian cho phương trình parabolic
01-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 ThS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn 2015 2015
129 Vận dụng ngôn ngữ cử chỉ trong dạy học ngoại ngữ
02-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 ThS. Nguyễn Đại Phong 2015 2015
130 Một số định lí tồn tại  cho một họ các ánh xạ đa trị và áp dụng
03-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 TS. Nguyễn Hồng Quân 2015 2015
131 So sánh giữa phương pháp ước lược hợp lý cực đại và phương pháp thời gian tần số trong việc ước lượng thời gian trễ giữa hai tín hiệu điện cơ
04-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 TS. Lưu Gia Thiện 2015 2015
132 Thiết kế trang web tổ chức thi trắc nghiệm
05-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 ThS. Nguyễn Tiến Duyên
TS. Nguyễn Xuân Hải
2015 2015
133 Một dạng định lý Bézout đối với các hàm Pfaffian
06-HV-2015-RD_CB2
Cấp Học viện Khoa CB2 ThS.Trần Thống Nhất 2015 2015
134 Xây dựng website hỗ trợ tư vấn đăng ký môn học
01-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hải 2015 2015
135 Xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên tự học trực tuyến
02-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Lê Minh Hóa 2015 2015
136 So sánh hiệu quả giữa hai phương pháp lập trình Thread Pool và non-blocking I/O trong Java
03-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Trương Đình Huy 2015 2015
137 Xây dựng hệ thống quản lý profile sinh viên cho Học viện CNBCVT cơ sở tại TP.HCM
04-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Lương Việt Phong 2015 2015
138 Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm tra an ninh mạng dùng ngôn ngữ Python
05-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Lê Phúc 2015 2015
139 Thiết kế, xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng theo điều kiện môi trường tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. HCM
06-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Trọng Thưa 2015 2015
140 Xây dựng chương trình chấm điểm tự động bài tập Excel 
07-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Văn Sáu 2015 2015
141 Thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ nhập phiếu điểm tại HV.CNBCVT
08-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Anh Hào 2015 2015
142 Xây dựng hệ thống và phương pháp thực nghiệm đồng thời nhiều giải pháp phát hiện tấn công để so sánh
09-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 2015 2015
143 Xây dựng phần mềm thanh toán trội giờ
10-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư 2015 2015
144 Nghiên cứu Internet of Things trong mạng IPv6
11-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung 2015 2015
145 Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn và bảo mật hệ thống thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh
12-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Đệ Thủ 2015 2015
146 Lập trình game không phụ thuộc thiết bị và hệ điều hành 
13-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Ninh Xuân Hải 2015 2015
147 Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức và suy diễn tri thức và xây dựng ứng dụng “Hệ Chuyên Gia Chẩn Đoán Bệnh”
14-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Ninh Xuân Hải 2015 2015
148 Xây dựng Chương trình Quản lý lương cho Học viện
15-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 TS.Tân Hạnh
KS. Hồ Đắc Hưng
2015 2015
149 Xây dựng  Chương trình Chấm công cho Học viện
16-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 TS.Tân Hạnh
KS. Hồ Đắc Hưng
2015 2015
150 A survey on software defined network
17-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Trương Đình Huy 2015 2015
151 Thiết kế và sản xuất thiết bị giám sát thùng rác thông minh dùng cảm biến siêu âm
18-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Huỳnh Trọng Thưa 2015 2015
152 Xây dựng một số công cụ tương tác với SV để hỗ trợ giảng dạy trong hệ thống đào tạo tín chỉ
19-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS. Lê Phúc 2015 2015
153 Nghiên cứu ảnh hưởng của các workload đối với tính hiệu quả của các scheduler trong Handoop/MapReduce 
20-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 TS. Nguyễn Hồng Sơn 2015 2015
154 Xây dựng trang web thi trắc nghiệm trực tuyến cho khoa Công nghệ thông tin 2 
21-HV-2015-RD_TH2
Cấp Học viện Khoa CNTT2 ThS.Lê Minh Hóa 2015 2015
155 Sử dụng Arduino trong dạy học điện tử
01-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Nguyễn Lan Anh 2015 2015
156 Ứng dụng  phần mềm Tina phục vụ giảng dạy môn cấu kiện điện tử và cơ sở đo lường điện tử
02-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Phạm Xuân Minh 2015 2015
157 Xác định dung lượng kênh trung bình của mạng thông tin di động dựa trên phương pháp quá trình điểm Poisson (PPP)
03-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS.Phạm Thị Đan Ngọc 2015 2015
158 Thiết kế bộ Voltage Controlled Oscillator theo công nghệ  50nm
04-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS.Nguyễn Trọng Huân 2015 2015
159 Thiết kế mô hình giảng dạy PLC Siemens 
06-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Phạm Thế Duy 2015 2015
160 Thiết kế hệ thống quản lý và xuất hàng tự động trong nhà máy sản xuất công nghiệp
07-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Phạm Thế Duy 2015 2015
161 Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao chất lượng hệ thống dưới tác động của phần cứng không lý tưởng lên hiệu năng mạng Vô tuyến thông minh
08-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS.Phạm Thị Đan Ngọc 2015 2015
162 Thiết kế bộ điều khiển tưới cây gia đình
09-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 TS. Chung Tấn Lâm 2015 2015
163 Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng chủ thể bằng đa sinh trắc
10-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 TS. Nguyễn Lương Nhật 2015 2015
164 Thiết kế bộ điều khiển trượt dùng mạng nơron hàm cơ sở xuyên tâm
11-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Trần Quang Thuận 2015 2015
165 Nghiên cứu giải pháp định vị trong nhà Sử dụng camera chiều sâu 
12-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Trịnh Thị Lan Anh 2015 2015
166 Nghiên cứu về quy trình thiết kế IC số và ngôn ngữ mô tả phần cứng-VHDL 
13-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Phạm Xuân Minh 2015 2015
167 Nghiên cứu phương pháp điều khiển dáng đi ổn định cho robot dạng người
14-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Trần Quang Thuận 2015 2015
168 Nghiên cứu ứng dụng KIT vi điều khiển TIVAC TM4C123G trong giảng dạy môn học hệ thống nhúng tại học viện
15-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Lê Thị Thanh 2015 2015
169 Thiết kế hệ thống điều khiển tự động nhà kính trồng rau sạch
16-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 TS. Chung Tấn Lâm 2015 2015
170 Nghiên cứu giải pháp tìm đường đến đích cho Robot dựa trên thuật toán Theta*
17-HV-2015-RD_ĐT2
Cấp Học viện Khoa KTĐT2 ThS. Trịnh Thị Lan Anh 2015 2015
171 Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ Bưu chính
01-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 ThS. Đỗ Như Lực 2015 2015
172 Giải pháp hoàn thiện kỹ năng sống cho sinh viên đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện CN BCVT cơ sở TP HCM
02-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 ThS Phạm Mỹ Hạnh 2015 2015
173  Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi nhuận để lại và các chỉ số về lợi nhuận của công ty
03-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 Th.S.Phan Thị Hồng Hạnh 2015 2015
174 Đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ góc nhìn khách hàng
04-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 TS.Trương Đức Nga 2015 2015
175 Đánh giá  nhu cầu nhân lực của ngành Bưu chính  tại các tỉnh phía nam Việt Nam giai đoạn 2015-2020
05-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 TS. Hồ Thị Sáng 2015 2015
176 Đo lường ảnh hưởng của marketing mối quan hệ lên lòng trung thành của khách hàng  trực tuyến tại Việt Nam
06-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 TS.Hoàng Lệ Chi 2015 2015
177 Tác động của chính sách tiền tệ thông qua kênh lãi suất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
07-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh 2015 2015
178 Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tiếp thị bán hàng tại Việt Nam
08-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 TS. Hoàng Lệ Chi 2015 2015
179 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh
09-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 TS. Trương Đức Nga 2015 2015
180 Sự biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tiến hành hoạt động thâu tóm tại Việt Nam
10-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 ThS. Phan Thị Hồng Hạnh 2015 2015
181 Đánh giá cảm nhận của người tiêu dùng về các thương hiệu TV thông dụng trên thị trường Việt Nam
11-HV-2015-RD_QT2
Cấp Học viện Khoa QTKD2 ThS. Nguyễn Hải Uyên 2015 2015
182 Nghiên cứu ứng dụng CDMA cho mạng quang thụ động PON
01-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Nguyễn Văn Lành 2015 2015
183 Định lượng kích thước cửa sổ phát trong giao thức truyền TCP
02-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Nguyễn Xuân Khánh 2015 2015
184 Nghiên cứu đánh giá hiệu năng của hệ thống  vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng
03-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Phạm Minh Quang 2015 2015
185 Hệ thống thi kiểm tra trắc nghiệm online dùng smart phone
04-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Phạm Thanh Đàm 2015 2015
186 Ứng dụng SNMP vào quản lý thiết bị mạng phòng Lab Viễn Thông
05-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Phan Thanh Toản 2015 2015
187 Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên nền Android 
06-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Trần Đình Thuần 2015 2015
188 Kỹ thuật truyền thích ứng cho mạng vô tuyến nhận thức dạng nền 
07-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo 2015 2015
189 Đánh giá hiệu năng bảo mật của hệ thống thứ cấp với kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp đơn phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền
08-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 TS. Trần Trung Duy 2015 2015
190 Nghiên cứu quản lý hiệu năng mạng
09-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Lê Duy Khánh 2015 2015
191 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán mật mã triple DES
10-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Nguyễn Đức Chí 2015 2015
192 Phương pháp thiết kế bộ dao động vi ba rộng một octave
11-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Nguyễn Tấn Nhân 2015 2015
193 Nghiên cứu ứng dụng của cách tử Bragg để bù tán sắc trong sợi quang
12-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Phạm Quốc Hợp 2015 2015
194 Nghiên cứu kỹ thuật cân bằng độ lợi quang sửa đổi trong hệ thống khuếch đại quang đường dài
13-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Đỗ Văn Việt Em 2015 2015
195 Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của hệ thống chuyển tiếp đa chặng dưới tác động của giao thoa đồng kênh và phần cứng không lý tưởng
14-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 TS. Trần Trung Duy 2015 2015
196 Xây dựng mô hình thực hành và các bài thực hành FTTH PON
15-HV-2015-RD_VT2 
Cấp Học viện Khoa VT2 KS. Nguyễn Văn Hiền 2015 2015
197 Mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN
16-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Nguyễn Xuân Khánh 2015 2015
198 Thiết kế và thực hiện bộ khuếch đại công suất VHF 100W
17-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS.Nguyễn Tấn Nhân 2015 2015
199 Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến thu thập năng lượng hai chặng
18-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 PGS.TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo 2015 2015
200 Kỹ thuật MIMO trong mạng vô tuyến chuyển tiếp thu thập năng lượng 
19-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS.Trần Đình Thuần
PGS.TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo
2015 2015
201 Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo lên mạng chuyển tiếp đa chặng trong các môi trường fading khác nhau
20-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS.Phạm Minh Quang 2015 2015
202 Nghiên cứu đánh giá hiệu năng của hệ thống vô tuyến nhận thức dạng nền đa chặng ảnh hưởng của suy hao phần cứng
21-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS.Lê Chu Khẩn
ThS.Phạm Minh Quang
2015 2015
203 Đánh giá hiệu năng xác suất dừng của mạng vô tuyến nhận thức dạng nền trong môi trường fading Rayleigh đôi
22-HV-2015-RD_VT2
Cấp Học viện Khoa VT2 ThS. Lê Chu Khẩn
TS.Trần Trung Duy
2015 2015