Danh mục đề tài cấp Học viện năm 2014

STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
  Phương pháp chiếu để giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp 01-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Việt Anh 3-12/ 2014 2014
  Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học các môn Giải tích, Đại số ở bậc Đại học. 02-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Dung   3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu các yêu cầu đặc thù của kỹ năng nói tiếng Anh trình độ B1 và xây dựng bộ bài luyện thích hợp. 03-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Quỳnh Giao   3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu khai thác phần mềm học Tiếng Anh Busuu nhằm áp dụng cho việc luyện tập Tiếng Anh của sinh viên Học viện . 04-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Thị Hồng Hạnh 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ monomer và axit Stearic lên tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ba thành phần ZnCdS có cấu trúc phân bố thay đổi. 05-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Hoàng Thị Lan Hương 3-12/ 2014 2014
  Ứng dụng của tinh thể Photonic trong thông tin truyền thông. 06-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 3-12/ 2014 2014
  Giải tích Fourier, Wavelet và ứng dụng. 07-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS. Lê Bá Long 3-12/ 2014 2014
  Giảm nghèo theo hướng bền vững ở Việt Nam 08-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Đào Mạnh Ninh 3-12/ 2014 2014
  Ứng dụng phần mềm Phet Simulation xây dựng một số bài thí nghiệm Vật lý 2 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. 09-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Vũ Thị Hồng Nga 3-12/ 2014 2014
  Sự ổn định của phương trình sai phân. 10-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Lê Văn Ngọc 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phương tiện dạy học khi dạy Vật lý ở Học viện CNBCVT. 11-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 TS. Lê Thị Minh Thanh   3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu một số phương pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên Học viện Công nghệ BCVT. 12-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thiện Thi 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu phương pháp dạy ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy. 13-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Nguyễn Thị Thiết 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu về ảnh hưởng của sự tương tác trong lớp học đối với việc phát triển kỹ năng nói của sinh viên 14-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 3-12/ 2014 2014
  Mô hình tin cậy và phát hiện gian dối trong chia sẻ thông tin cộng đồng 01-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 3-12/ 2014 2014
  Mô hình hành vi con người qua mạng xã hội 02-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 Ths. Nguyễn Mạnh Sơn 3-12/ 2014 2014
  Tự động phân loại thực phẩm theo nhóm bằng xử lý ảnh 03-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 3-12/ 2014 2014
  Hệ tư vấn cộng tác trong các mạng xã hội 04-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 TS. Nguyễn Duy Phương – 3-12/ 2014 2014
  Phân loại nội dung văn bản web tiếng Việt 05-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Phan Thị Hà 3-12/ 2014 2014
  Tự động dò tìm xu hướng thông qua mạng xã hội. 06-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Trịnh Thị Vân Anh 3-12/ 2014 2014
  Hỗ trợ xác định ví trí gây lỗi làm tròn (roundoff error) trong chương trình dùng số phẩy tĩnh 07-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 TS.Đỗ Thị Bích Ngọc 3-12/ 2014 2014
  Tìm kiếm tương tự  trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa trên học máy. 08-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp 3-12/ 2014 2014
  Học cấu trúc sâu (Deep Learning) và ứng dụng 09-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 TSKH. Nguyễn Minh Hải 3-12/ 2014 2014
  Truy vấn lưỡng cực mờ trong cơ sở dữ liệu. 10-2014-HV-CNTT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1 Th.s. Nguyễn Đình Hiến 3-12/ 2014 2014
  Phương pháp lựa chọn số trạm thu của hệ thống ra đa thụ động giám sát sân bay đảm bảo độ chính xác cho trước 01-HV-ĐHM-2014 Học viện Công nghệ BCVT TT ĐTĐH Mở Ths. Nguyễn Đức Việt 3-12/ 2014 2014
  Bài toán phát hiện trong mạng ra đa xử lý phân tán trong trường hợp tín hiệu từ các đài thành phần không độc lập thống kê 02-HV-ĐHM-2014 Học viện Công nghệ BCVT TT ĐTĐH Mở ThS. Nguyễn Đức Minh 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu xây dựng Lab nghiên cứu 4G 03-HV-ĐHM-2014 Học viện Công nghệ BCVT TT ĐTĐH Mở TS. Nguyễn Quý Sỹ (ĐHM)-TS. Nguyễn Việt Hùng (KVT) 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu xử lý ảnh nhúng và áp dụng trong giảng dạy 01-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Nguyễn Ngọc Minh 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm Mathcad  trong giảng dạy các môn học Kỹ thuật điện tử 02-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 TS. Ngô Đức Thiện, ThS. Bùi Thị Dân 3-12/ 2014 2014
  Thiết kế, chế tạo hệ KIT Vi xử lý nhúng hỗ trợ giảng dạy và đào tạo hướng nghiệp sinh viên ngành Điện – Điện tử. 03-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 ThS. Nguyễn Trung Hiếu, TS. Đặng Hoài Bắc 3-12/ 2014 2014
  Thiết kế, phát triển ứng dụng Xử lý tín hiệu số trên vi điều khiển 04-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Chủ trì: ThS. Phạm Văn Sự 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu không gian – thời gian 05-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Chủ trì: ThS. Nguyễn Quốc Dinh 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu chế tạo mạch khuếch đại âm thanh class D 06-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Chủ trì: ThS. Lê Đức Toàn   3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu các thuật toán ước lượng chuyển động trong xử lý tín hiệu video 07-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Chủ trì: ThS. Nguyễn Hương Thảo 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, quản lý và cảnh báo môi trường dựa trên nền tảng M2M 08-ĐT-HV-2014 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Kỹ thuật điện tử 1 Chủ trì: TS. Đặng Hoài Bắc   3-12/ 2014 2014
  Tên đề tài: Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh                                              tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 01-HV-2014/RD-KT. Học viện Công nghệ BCVT Quản trị kinh doanh 1 Chủ trì đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An 3-12/ 2014 2014
  Tên đề tài: Mô hình quản lý chất lượng 5 S tại nhà ăn Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. 02-HV-2014/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Quản trị kinh doanh 1 Chủ trì đề tài: Th.S Phạm Thị Minh Lan   3-12/ 2014 2014
  Tên đề tài:  Một số biện pháp tạo động lực cho cán bộ, giảng viên Học viện công nghệ BCVT. 03-HV-2014/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Quản trị kinh doanh 1 Chủ trì đề tài: Th.S Phan Tú Anh   3-12/ 2014 2014
  Tên đề tài: Phát triển dịch vụ Ecommerce tại Tổng Công ty bưu điện Việt Nam 04-HV-2014/RD-KT Học viện Công nghệ BCVT Quản trị kinh doanh 1 Chủ trì đề tài: TS. Trần Ngọc Minh 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Mã số: 01 – HV – 2014/TCKT Học viện Công nghệ BCVT Tài chính – Kế toán 1 GS.TS Bùi Xuân Phong 3-12/ 2014 2014
  Ứng dụng lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter phân tích ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam Mã số: 02 – HV – 2014/TCKT Học viện Công nghệ BCVT Tài chính – Kế toán 1 Th.S Vũ Quang Kết 3-12/ 2014 2014
  Việc làm thêm của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thực trạng và giải pháp Mã số: 03 – HV – 2014/TCKT Học viện Công nghệ BCVT Tài chính – Kế toán 1 TS. Đặng Thị Việt Đức 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu đề xuất phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ đặc thù của Bưu điện Tỉnh phục vụ lập báo cáo Tài chính trong mô hình Tổng công ty Bưu điện Việt nam Mã số: 04 – HV – 2014/TCKT Học viện Công nghệ BCVT Tài chính – Kế toán 1 Th.S Đinh Xuân Dũng 3-12/ 2014 2014
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số búp sóng quang lên hiệu năng hệ thống FSO Mã số: 01-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: TS. Đặng Thế Ngọc 6-12/2014 2014
  Thông tin vô tuyến hợp tác cho mạng LTE Mã số: 02-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: TS. Nguyễn Việt Hùng 6-12/2014 2014
  Giải pháp đa truy nhập và truyền dẫn đa chặng cho hệ thống truyền thông quang không dây Mã số: 03-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Phạm Thị Thúy Hiền 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu xây dựng bộ méo trước cho bộ khuếch đại công suất cao sử dụng mạng nơron RBF phức. Mã số: 04-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Nguyễn Viết Minh 6-12/2014 2014
  Nghiên  cứu  công  nghệ machine-to-machine  cho  ứng dụng  quản  lý  hệ  thống  điện năng trong hộ gia đình hoặc văn phòng Mã số: 05-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: TS. Vũ Trường Thành 6-12/2014 2014
  Phương pháp mô hình hóa và mô phỏng hệ thống truyền thông vô tuyến. Mã số: 06-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Nguyễn Viết Đảm 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu phương pháp truyền ngược trong xử lý tín hiệu tại bộ thu quang coherent số. Mã số: 07-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: TS. Nguyễn Đức Nhân 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu kĩ thuật xử lí mào đầu gói toàn quang cho mạng chuyển mạch gói quang (OPS) phân khe đồng bộ. Mã số: 08-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Cao Hồng Sơn 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu đánh giá hiệu năng hệ thống OFDM-quang điều biến cường độ Mã số: 09-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Ngô Thị Thu Trang 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng đa lớp trong bài toán thiết kế mạng đảm bảo tính bền vững Mã số: 10-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban   6-12/2014 2014
  Xây dựng mô hình đánh giá hiệu năng ứng dụng truyền VOD qua mạng Internet Mã số: 11-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Vũ Thị Thúy Hà 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu giải pháp tối ưu xuyên lớp đa ràng buộc trong mạng hình lưới không dây. Mã số: 12-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Hoàng Trọng Minh 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu cấu trúc dải chắn điện từ EBG cho thiết kế anten thế hệ mới. Mã số: 13-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: ThS. Dương Thị Thanh Tú 6-12/2014 2014
  Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng trong mạng thế hệ mới. Mã số: 14-HV-2014-VT Học viện Công nghệ BCVT Khoa Viễn thông 1 Chủ trì: TS. Nguyễn Chiến Trinh   6-12/2014 2014
  Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh dịch vụ truy cập internet băng rộng và một số khuyến nghị đối với VNPT Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện TS. Trần Thị Thập 6-12/2014 2014
  Chất lượng dịch vụ và mối quan hệ với sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 6-12/2014 2014
  Kế hoạch truyền thông đào tạo: Nghiên cứu và ứng dụng cho ngành Marketing – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện TS. Ao Thu Hoài 6-12/2014 2014
  Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp: thực tiễn và bài học kinh nghiệm Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện TTH Giang 6-12/2014 2014
  Xây dựng phương án Nhập và Khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống phần mềm HRM (Human Resource Management)”   07-2014-HV-VKT-QL Học viện Công nghệ BCVT Viện Kinh tế Bưu điện Trần Quang Huy 6-12/2014 2014
  Xây dựng bài thực hành cho môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh 01-2014-HV-ĐPT-GV Học viện Công nghệ BCVT Viện CDIT- Khoa TK&ST ĐPT ThS. Phí Công Huy 6-12/2014 2014
  Xây dựng bài thực hành cho môn thiết kế đồ họa cơ bản 02-2014-HV-ĐPT-GV Học viện Công nghệ BCVT Viện CDIT- Khoa TK&ST ĐPT ThS. Trần Quốc Trung 6-12/2014 2014
  Dựng video phi tuyến 03-2014-HV-ĐPT-GV Học viện Công nghệ BCVT Viện CDIT- Khoa TK&ST ĐPT  ThS. Hà Đình Dũng 6-12/2014 2014
  Xây dựng bài thực hành môn Thiết kế đồ họa trò chơi 04-2014-HV-ĐPT-GV Học viện Công nghệ BCVT Viện CDIT- Khoa TK&ST ĐPT ThS. Nguyễn Đức Hoàng 6-12/2014 2014
  Xây dựng khung chứng chỉ đào tạo ngắn hạn An toàn Thông tin cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 05-2014-HV-CDIT-ĐTATTT Học viện Công nghệ BCVT Viện CDIT Ths. Nguyễn Ngọc Quân 6-12/2014 2014
             
  Sự phát triển thể lực của sinh viên nam đại học khóa 2013 sau một năm học tập chương trình giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ 01-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Trần Kim Bào   6-12/2014 2014
  Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm học phần Đại số 02-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Nguyễn Tiến Duyên 4-12/2014 2014
  Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Giải tích 1 và thiết kế phần mềm để tổ chức thi trên máy 03-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 TS.Nguyễn Xuân Hải 4-12/2014 2014
  Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm học phần Toán cao cấp 1 04-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Lưu Vũ Cẩm Hoàn 4-12/2014 2014
  Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm và phần mềm quản lý thi trắc nghiệm học phần Xác suất thống kê 05-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Trần Thống Nhất 4-12/2014 2014
  Các phương pháp giảng dạy chủ động nâng cao nhận thức văn hóa của người học trong lớp học tiếng Anh 06-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Nguyễn Đại Phong 4-12/2014 2014
  Cuộc khảo sát về khả năng học tập độc lập và những trở ngại trong việc học ngoại ngữ tiếng Anh của sinh viên các ngành học khác nhau tại Học viện. 07-HV-2014-RD_CB2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CƠ BẢN 2 Th.S.Nguyễn Xuân Thắm 4-12/2014 2014
  Thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường cho mạng tốc độ cao và/hay đỗ trễ lớn 08-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 TS. Lê Tuấn Anh 4-12/2014 2014
  Xây dựng phần mềm phát sinh đề thi (dạng bài tập) môn Quản lý dự án 09-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S. Nguyễn Anh Hào 4-12/2014 2014
  Hỗ trợ sinh viên khi thực hiện đề tài Lập trình Game 10-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S. Ninh Xuân Hải 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức. Xây dựng ứng dụng giải một số bài toán hình học tự động 11-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Ninh Xuân Hải 4-12/2014 2014
  Phần mềm hỗ trợ tự học ngôn ngữ lập trình Java căn bản 12-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Lê Minh Hóa 4-12/2014 2014
  Hệ thống quản lý thông tin lương Cán bộ cho Họcviện Cơ sở Tp HCM 13-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Nguyễn Thị Hiền 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu xây dựng các bài thực hành cho môn học An toàn ứng dụng Web và Internet 14-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Huỳnh Đệ Thủ 4-12/2014 2014
  Thiết kế và sản xuất thiết bị điều khiển đèn đường tự động dùng cảm biến ánh sáng 15-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Huỳnh Trọng Thưa 4-12/2014 2014
  Đánh giá các công cụ kiểm tra an ninh Web mã nguồn mở 16-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2   Th.S.Lê Phúc 4-12/2014 2014
  Xây dựng công cụ phát hiện sao chép luận văn tốt nghiệp sử dụng phương pháp tách từ tiếng Việt và LSA 17-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2   Th.S.Nguyễn Văn Sáu 4-12/2014 2014
  Xây dựng hệ thống trích xuất thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng 18-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 KS.Nguyễn Thị Tuyết Hải 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu non-blocking  I/O và ứng dụng trong giảng dạy môn lập trình mạng 19-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Trương Đình Huy 4-12/2014 2014
  Xây dựng phần mềm tính lương cho cơ sở học viện tại TpHCM 49-HV-2014-RD_TH2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA CNTT 2 Th.S.Lưu Nguyễn Kỳ Thư 4-12/2014 2014
  Thiết kế hệ thống điều khiển số dùng Matlab 20-HV-2014-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA ĐIỆN TỬ 2 Th.S. Trần Quang Thuận 4-12/2014 2014
  Đánh giá hiệu năng của mạng vô tuyến nhận thức trên kênh truyền Fading Rayleigh tương quan cân bằng. 21-HV-2014-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT   Th.S.Phạm Thị Đan Ngọc 4-12/2014 2014
  Mạng điều khiển tự động không dây Zigbee 22-HV-2014-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA ĐIỆN TỬ 2 Th.S.Phạm Thế Duy 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu mạch đo nhịp tim chính xác cao và công nghệ không dây công suất thấp để theo dõi sức khỏe 23-HV-2014-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA ĐIỆN TỬ 2 Th.S.Nguyễn Trọng Kiên 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu kỹ thuật thiết kế vi mạch tương tự theo hướng công nghệ nano CMOS 24-HV-2014-RD_ĐT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA ĐIỆN TỬ 2 Th.S.Nguyễn Trọng Huân 4-12/2014 2014
  Đánh giá hiệu quả kinh tế sau khi giảm bớt số lượng bưu cục trên địa bàn phục vụ Bưu điện Trung tâm Quận Thủ Đức 26-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 Th.S.Phạm Mỹ Hạnh 4-12/2014 2014
  Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại thị trường TP Hồ Chí Minh 27-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 Th.S.Nguyễn Bảo Lâm 4-12/2014 2014
  Định hướng nghiên cứu và thi chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) cấp độ 1 (Level 1) cho sinh viên năm 4 28-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 Th.S.Phan Thị Hồng Hạnh 4-12/2014 2014
  Triển khai sử dụng phần mềm R trong nghiên cứu và học tập cho khối ngành kinh tế. 29-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 TS.Trương Đức Nga 4-12/2014 2014
  Sự khác biệt trong ảnh hưởng của hiệu quả truyền thông marketing lên truyền thông truyền miệng giữa đối tượng khách là thuê bao điện thoại di động tại khu vực TP. HCM với các vùng khác của Việt Nam 31-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 TS.Hoàng Lệ Chi 4-12/2014 2014
  Kênh truyền dẫn lãi suất trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam 32-HV-2014-RD_QT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 Th.S.Dương Nguyễn Uyên Minh 4-12/2014 2014
  Hệ thống truyền thông đa chặng vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật tái sử dụng tần số 33-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo 4-12/2014 2014
  Xây dựng và phát triển bài thực hành dựa trên mô hình mô phỏng mạng quang bằng Optisystem 34-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Đỗ Văn Việt Em 4-12/2014 2014
  Phân tích cấu trúc các bản tin SNMPv.2 và SNMPv.3 35-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Lê Duy Khánh 4-12/2014 2014
  Nâng cao dung lượng trong hệ thống thông tin di động 4G 36-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Nguyễn Đức Chí 4-12/2014 2014
  Phương pháp đo và vẽ đồ thị Bode của một nguồn chuyển mạch 37-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Nguyễn Tấn Nhân 4-12/2014 2014
  Cấu trúc và hoạt động của mạng chuyển mạch burst quang OBS 38-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Nguyễn Văn Lành 4-12/2014 2014
  Xây dựng các bài lab mô phỏng kỹ thuật Mạng Viễn thông trên OpNet 39-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Nguyễn Xuân Khánh 4-12/2014 2014
  Xây dựng các bài mô phỏng minh họa cho nội dung giảng dạy “thông tin quang coherent” 41-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Phạm Quốc Hợp 4-12/2014 2014
  Hệ thống giám sát hành trình thuê bao di động sử dụng smart phone 42-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Phạm Thanh Đàm 4-12/2014 2014
  Nghiên cứu một số phần mềm mã nguồn mở -ứng dụng để mô phỏng các hệ thống viễn thông 43-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 Th.S.Trần Đình Thuần 4-12/2014 2014
  Sự tác động của phần cứng không hoàn hảo lên hiệu năng của hệ thống thứ cấp trong vô tuyến nhận thức dạng nền 44-HV-2014-RD_VT2 Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 TS.Trần Trung Duy 4-12/2014 2014
  Xây dựng quy trình tổ chức hội nghị khoa học quốc tế do Học viện CNBCVT đăng cai 06-2014-HV-HVCS-QL Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 TS.Võ Nguyễn Quốc Bảo 4-12/2014 2014
  Xây dựng quy trình tổ chức hội nghị khoa học quốc tế do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai 06-2014-HV-HVCS-QL Học viện Công nghệ BCVT KHOA VIỄN THÔNG 2 TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo 4-12/2014 2014