Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2018

STT Tên đề tài Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài/ thực hiện Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
  Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống giám sát giao thông ứng dụng kỹ thuật học sâu cho nhận dạng hình ảnh  ĐT.020/18 Bộ TTTT PTIT (Khoa CNTT 1) PGS.TS. Từ Minh Phương Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống phát hiện người ngã bằng phương pháp kết hợp nhiều cảm biến  ĐT.021/18 Bộ TTTT PTIT (Khoa CNTT 1) PGS.TS. Phạm Văn Cường Tháng 2 – 11/2018 2018
  Cộng Khoa CNTT1            
  Nghiên cứu, xây dựng mạng truyền thông quang tốc độ cao dựa trên HAP phục vụ khắc phục thảm họa thiên nhiên  ĐT.005/18 Bộ TTTT PTIT (Khoa Viễn thông 1) PGS.TS. Đặng Thế Ngọc Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị mạng định nghĩa bằng phần mềm cho các ứng dụng IoT  ĐT.006/18 Bộ TTTT PTIT (Khoa Viễn thông 1) PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Tháng 2 – 11/2018 2018
  Cộng Khoa VT1            
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều Inbound Roaming Inbound  ĐT.003/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Trần Hoàng Diệu Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu phát triển thiết bị cổng kết nối IoT IoT gateway  ĐT.004/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) PGS.TS. Hà Hải Nam Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về chống sét cho các trạm viễn thông QCVN 32:2011/BTTTT  ĐT.012/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Vũ Hồng Sơn Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2011/BTTTT  ĐT.013/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Nguyễn Việt Thắng Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về pin lithium cho thiết bị cầm tay QCVN 101:2016/BTTTT  ĐT.014/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Thân Phụng Cường Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông tin vô tuyến QCVN 18:2014/BTTTT và QCVN 65:2013/BTTTT  ĐT.015/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Nguyễn Phi Hùng Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định QCVN 84:2014/BTTTT  ĐT.019/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Đỗ Diệu Hương Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu xu hướng chuẩn hóa nền tảng IoT IoT platform và đề xuất áp dụng ở Việt Nam  ĐT.039/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Phạm Đình Chung Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về yêu cầu cho gateway, thiết bị và ứng dụng IoT  ĐT.040/18 Bộ TTTT PTIT (Viện KHKT Bưu điện) Vũ Thị Lan Hương Tháng 2 – 11/2018 2018
  Cộng Viện KHKTBD            
  Nghiên cứu, đề xuất chính sách hợp tác công tư trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam  ĐT.035/18 Bộ TTTT PTIT (Viện Kinh tế Bưu điện) TS. Nguyễn Bình Minh Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực ICT  ĐT.036/18 Bộ TTTT PTIT (Viện Kinh tế Bưu điện) TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Tháng 2 – 11/2018 2018
  Cộng Viện Kinh tế Bưu điện            
  Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống xác thực nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ứng dụng blockchain  ĐT.022/18 Bộ TTTT PTIT (Viện CNTT-TT CDIT) Hoàng Mạnh Thắng Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo  ĐT.023/18 Bộ TTTT PTIT (Viện CNTT-TT CDIT) Nguyễn Đức Hoàng Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu các mô hình đánh giá mức độ phát triển của đô thị thông minh bền vững  ĐT.024/18 Bộ TTTT PTIT (Viện CNTT-TT CDIT) TS. Nguyễn Trung Kiên Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu xu hướng, đánh giá tiềm năng ứng dụng blockchain trong các cơ quan nhà nước  ĐT.030/18 Bộ TTTT PTIT (Viện CNTT-TT CDIT) Hoàng Xuân Sơn Tháng 2 – 11/2018 2018
  Nghiên cứu xây dựng các bài đo và bộ công cụ đo kiểm đánh giá các lỗ hổng bảo mật với thiết bị IP Camera  ĐT.047/18 Bộ TTTT PTIT (Viện CNTT-TT CDIT) TS. Cao Minh Thắng Tháng 2 – 11/2018 2018