Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2014

TT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì ĐT Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đối với các node IPv6  07-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ PSG. TS Hoàng Minh – ThS. Lê Đức Vượng 3-10/2014 2014
2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đối với thiết bị đầu cuối (Set Top Box – STB) dùng trong truyền hình cáp  08-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ Ths. Đỗ Trọng Đại TS. Trần Thiện Chính 3-11/2014 2014
3 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bàn phím thiết bị viễn thông hỗ trợ người khuyết tật  09-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Việt Thắng – Bùi Hồng Thuận 3-10/2014 2014
4 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nhận diện hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng trợ giúp người khuyết tật sử dụng dịch vụ điện thoại  10-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ TS. Nguyễn Đức Thủy 3-10/2014 2014
5 Nghiên cứu rà soát sửa đổi QCVN 9:2010/BTTTT về tiếp đất cho các công trình viễn thông 11-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền 3-11/2014 2014
6 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu vô tuyến đối với máy thu thanh, thu hình  12-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ Phùng Việt Tú 3-10/2014 2014
7 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) cho các thiết bị truyền dữ liệu băng rộng 13-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ TS. Vũ Tuấn Lâm – ThS. Vũ Thị Lan Hương 3-11/2014 2014
8 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) cho các thiết bị vô tuyến nối cố định (viba), các trạm gốc truyền dữ liệu băng rộng 14-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Trần Tố Nga 3-10/2014 2014
9 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ của các thiết bị đa phương tiện 15-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Đỗ Diệu Hương 3-11/2014 2014
10 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về pin cho điện thoại di động  16-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Nguyễn Việt Dũng 3-11/2014 2014
11 Nghiên cứu rà soát, sửa đổi QCVN 53:2011/BTTTT về thiết bị viba hoạt động trong dải tần dưới 15 GHz  17-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Đỗ Thu Thủy 3-10/2014 2014
12 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về giao diện chung mở rộng cho khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số (DVB-CI+)  18-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Đỗ Đức Thành 3-11/2014 2014
13 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn gia đối với thông tin dịch vụ (SI – Service Infomation) trong hệ thống DVB {Đã điều chỉnh nội dung theo QĐ số 954/QĐ-BTTTT ngày 9/7/2014} 19-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ TS. Trần Thiện Chính 3-11/2014 2014
14 Nghiên cứu các vấn đề về tương thích giữa các mạng GSM (900/1800), WiMax và LTE 25-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Kim Quang – Ths. Vũ Hồng Sơn 3-11/2014 2014
15 Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của mạng cáp (LANs, DSL, PLT, Cable TV) đến các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện 26-14-KHKT-TC Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ ThS.Đặng Quang Dũng 3-11/2014 2014
18 “Nghiên cứu xây dựng quy định phát xạ vô tuyến của thiết bị trợ thính vô tuyến” Chuyên đề 07-NCUD Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ TS. Nguyễn Đức Thủy 7-12/2014 2014
16 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước 24-14-KHKT-RD Bộ TT&TT Viện CNTT&TT CDIT Ths. Nguyễn Công Thuận 3-11/2014 2014
17 Nghiên cứu đề xuất ứng dụng giải pháp M2M (Machine to machine) dựa trên nền tảng di động tại Việt Nam 27-14-KHKT-RD Bộ TT&TT Học viện CNBCVT – Khoa KTĐT1 Đặng Hoài Bắc 3-11/2014 2014
18 Nghiên cứu xây dựng quy định phát xạ vô tuyến và phổ tần số của thiết bị trợ thính vô tuyến 07-NCCD-14 Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ 6-11/2014 2014