Danh mục các báo cáo tại hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế năm 2013

STTTên báo cáoTác giảTên Hội nghị, Hội thảo/Kỷ yếu
1A classifier based approach to realtime fall detection using low-cost wearable sensorsNguyễn Ngọc Điệp, Phạm Văn Cường, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 5th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPar 2013), Hanoi, Vietnam, (15-18/12/2013), pp: 111-116
2A genetic-based approach for discovering pathways in protein-protein interaction networksNguyễn Hoài Anh, Vũ Công Long, Từ Minh Phương, Bùi Thu LâmKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 5th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPar 2013), Hanoi, Vietnam, (15-18/12/2013), pp: 85-91
3A mobility prediction model based on group behaviors in wireless networksDương Thùy Vân, Trần Đình Quế, Trần Công HùngKỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 6 về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR), Thừa Thiên Huế (20-21/6/2013), tr.10-17
4A new lanthanum titanium oxide perovskite compound: thin film deposition and dielectric characterization.C. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. CastelEuropean Materials Research Society – Spring Meeting, Strasbourg, France. (Communication orale) (27-31/5/ 2013)
5A Novel Access Protocol for Collision-Free and Low-Latency OBS-Ring NetworksBùi Trung Hiếu, Đặng Thế Ngọc, Vuong V. Mai and Anh T. PhamKỷ yếu Hội nghị quốc tế: International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2013), Hochiminh city, Vietnam, (21-24/01/2013), pp.93-98.
6A study on routing performance of 802.11 based wireless mesh networks under serious attacksPhạm Văn Cường, Daniel Jackson, Johannes Schoening, Tom Bartindale, Thomas Ploetz, Patrick OlivierKỷ yếu Hội nghị quốc tế: International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2013), Hochiminh city, Vietnam, (21-24/01/2013), pp.295-297
7A Trust Propagation Model for New-coming in Multi-agent SystemNguyễn Mạnh Hùng, Trần Đình QuếThe 2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA2013), Phu Quoc, Vietnam, (25-26/11/2013)
8Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng lên phân bố thành phần của nano tinh thể ZnCdSHoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Anh Tú, Phạm Minh Kiên, Vũ Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Xuân Nghĩa Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam (04-06/11/2013)
9Application of Matrix Pencil to Mobile Robot Localization Using Hybrid DOA/TOA EstimationTrịnh Lan AnhHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
10Average BER Analysis of Multihop FSO Systems over Strong Turbulence and Misalignment Fading ChannelsĐặng Thế Ngọc, Phạm Thị Thúy Hiền and Anh T. PhamKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2nd IEEE International Conference on Communications in China (IEEE/CIC ICCC 2013), Xi’an, China, (12-14/8/2013), pp.153-157
11Balancing latency and energy efficiency in wireless sensor networks: A Comparative StudyTrong Thua Huynh, Anh Vu Dinh Duc, Cong Hung TranKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel’13), Ho Chi Minh City, Vietnam, (21-24/01/2013), pp.181-186
12BER Analysis of All-optical AF Dual-Hop FSO Systems over Gamma-Gamma ChannelsPhuc V. Trinh, Anh T. Pham, Phạm Thị Thúy Hiền and Đặng Thế NgọcKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 4th IEEE International Conference on Photonics (ICP2013), Melaka, Malaysia, (28-30/10/2013), pp.175-177
13Classes of trust functions for distributed intelligent computingTrần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Hùng, Ngô Việt PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2013), Bangkok, Thailand, (18-24/01/2013), pp.21-25
14Cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2001-2012, định hướng và giải pháp tái cơ cấu đầu tư công đến năm 2020Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thị Ngọc DiệpKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược, (23/9/2013), tr.443-461 
15Cognitive Underlay Communications with Imperfect CSI: Network Design and Performance AnalysisGiang Nguyen, Vo Nguyen Quoc Bao, Nguyen Le HungKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, Ho Chi Minh city, Vietnam (16-18/10/2013), pp.18-22
16Collaborative Relay Beamforming in Two-Way Relay Networks Hà Hoàng Kha, Nguyễn Đức Chí  Kỷ yếu hội nghị quốc gia về điện tử-Truyền thông (REV 2013), Hà Nội, (17-18/12/2013), tr.181-186, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
17Công cụ chứng khoán phái sinhPhan Thị Hồng HạnhHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
18Cooperative Relaying Protocols with Relay Selection for Wireless Networks Over Fading ChannelsTrần Trung DuyHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
19Đánh giá hiệu năng giao thức cây thu thập dữ liệu có sự nhận thức về năng lượngVũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật ThăngHội nghị quốc gia về Điện tử – Truyền thông, REV-KC01 2013, Hà Nội, (17-18/12/2013)
20Data Mining Assisted Resource Management in Wide WLANsDương Thùy Vân, Dinh Que Tran, Cong Hung TranKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA2013), Phu Quoc, Vietnam, (25-26/11/2013), pp.1-10
21Design a Trellis-based Receiver to Combat CCI in EDGE NetworkTrần Thị Thục Linh
Đặng Hoài Bắc
Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: 2013 International Conference on Electronics, Communications and Networking (ICECN 2013), Beijing, China, (14-15/12/2013)
22Design and implementation  of a watermarking method using perceptually important sub-imageNguyễn Ngọc Minh, Lê Danh CườngHội nghị Quốc gia về Điện tử – Truyền thông (REV2013-KC01) Hà Nội , (17-18/12/2013)
23Distributed Switch-and-Stay Combining in Cognitive Relay Networks under Spectrum Sharing ConstraintsVõ Nguyễn Quốc Bảo, Trung Q. Duong, Arumugam Nallanathan, George K. KaragiannidisThe 2013 IEEE GLOBECOM, Atlanta, Georgia USA (09-13/12/2013) – Communication Theory Symposium
24Effect of Imperfect Channel State
Information on the Performance of Cognitive Multihop Relay Networks
Võ Nguyễn Quốc Bảo, Trung Q. Duong, Arumugam Nallanathan, Chintha TellamburaThe 2013 IEEE GLOBECOM, Atlanta, Georgia USA (09-13/12/2013) – Signal Processing for Communications Symposium
25Energy Efficient Delay-aware Routing in Multi-tier Architecture for Wireless Sensor NetworksTrong Thua Huynh, Anh Vu Dinh Duc, Trần Công Hùng
Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, Ho Chi Minh city, Vietnam (16-18/10/2013), pp.603-608
26Enhancer prediction using distance aware kernelsHoàng Văn Thanh, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2013), Hanoi, Vietnam, (10-13/11/2013), pp.58-63
27FoodBoard: Surface Imaging for Food RecognitionPhạm Văn Cường, Daniel Jackson, Johannes Schoening, Tom Bartindale, Thomas Ploetz, Patrick OlivierKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2013), Zurich, Switzerland (08-12/9/2013), pp.749-752
28Functional dielectric oxide and oxynitride compounds in the perovskite La-Ti-O-N system: from thin film sputtering deposition to dielectric characterizationC. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. CastelInternational Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2013 (ISIEM 2013),  Rennes, France. (27-31/10/2013). (Résumé soumis)
29Gender prediction using browsing historyĐỗ Việt Phương, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013), Hanoi, Springer (17-19/10/2013), pp: 271-283
30Giải pháp nhận dạng kênh vệ tinh phi tuyến sử dụng mạng nơronNguyễn Viết Minh, Trần Hồng Quân, Lê Nhật ThăngHội nghị quốc gia về Điện tử – Truyền thông (REV-KC01 2013), Hà Nội (17-18/12/2013)
31Giải pháp nhận dạng kênh vệ tinh phi tuyến sử dụng mạng nơronNguyễn Viết MinhHội nghị quốc gia về Điện tử – Truyền thông (REV-KC01 2013), Hà Nội (17-18/12/2013)
32Hiệu năng của hệ thống vô tuyến nhận thức chia sẻ phổ tần với thông tin kênh truyền không hoàn hảoPhạm Thị Đan NgọcHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam (14/9/2013)
33Low complexity bandwidth guaranteed routing algorithms using path holding timeThanh Cao Thai Phuong, Nam Ha Hai, Hung Tran CongThe 5th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013), Hanoi, Vietnam (15/18/12/2013)
34Miniaturisation d’antenne par utilisation de capacité MIM à base de couche mince La-Ti-OC. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. Castel18èmes Journées Nationales Microondes (JNM 2013),  Paris, France (15-17/52013)
35Mô hình kinh doanh toàn diện: Cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng nông thôn Việt NamAo Thu Hoài, Nguyễn Đức ChánhHội thảo quốc tế Cùng Doanh nghiệp Vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013), Hà Nội, Việt Nam (06/9/2013)
36Một nghiên cứu đánh giá thực nghiệm với giao thức EACTP cho mạng cảm biến không dâyVũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật ThăngHội nghị Toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2013), Đà Nẵng, (22-23/11/2013)
37Một phương pháp xây dựng hệ mật mã khối theo sơ đồ Lai Massey với sơ đồ Feistel và ứng dụng vào hàm bămNgô Đức Thiện, Đặng Hoài Bắc,
Nguyễn Trung Hiếu
Kỷ yếu Hội nghị quốc gia về Điện tử – Truyền thông (REV2013-KC01), Hà Nội (17-18/12/2013), tr.75-80
38Multi-hop Transmission with Diversity Combining Techniques Under Interference ConstraintTran Trung Duy,
Vo Nguyen Quoc Bao
Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, Ho Chi Minh city, Vietnam, (16-18/10/2013), pp: 131-135
39Multiplier rules for stochastic optimization problemsNguyễn Xuân HảiĐại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nha Trang (10-14/8/2013)
40New La-Ti-O perovskite oxide thin films for miniaturized notch antennaC. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. CastelEuropean Materials Research Society – Spring Meeting, Strasbourg, France. (Communication orale). (27-31/5/ 2013)
41Nghiên cứu điều khiển tắc nghẽn trong dịch vụ truyền tải đa đườngKhẩu Văn Nhựt, Nguyễn Hồng SơnHội nghị toàn quốc về công nghệ thông tin 2013 (Information Technology 2013), Đại học Cần Thơ (01/11/2013)
42On the performance of cognitive underlay multihop networks with imperfect channel state informationVõ Nguyễn Quốc BảoHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
43On the Performance of Outage Probability in Underlay Cognitive Radio with Imperfect CSITừ Lâm Thanh, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Beongku An
Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, Ho Chi Minh city, Vietnam  (16-18/10/2013), pp: 125-130
44Performance Analysis of Cognitive Underlay Alamouti Scheme over Rayleigh fading channelsNguyễn Văn Chính, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lương NhậtKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, Ho Chi Minh city, Vietnam  (16-18/10/2013), pp: 18-22
45Performance Analysis of Relay Networks with Channel
code in Low SNR Regime
Thang X. Vu, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Marco Di Renzo, Pierre DuhamelKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 14th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances for Wireless Communications (SPAWC 2013), Darmstadt, Germany (16-19/6/2013), pp.575 – 579
46Performance of Multi-hop M-ary PPM FSO Systems with SIMO Links over Strong Atmospheric Turbulence Channel and Pointing ErrorsĐặng Thế Ngọc, Long H. Nguyen, and Phạm Thị Thúy HiềnKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 3th World Congress on Information and Communication Technologies (WICT2013), Hanoi, Vietnam, (15-18/12/2013), pp.121-126.
47Phân tích, đánh giá hiệu năng mã kênh sử dụng kỹ thuật đường biênNguyễn Thu Hiên, Lê Nhật Thăng, Vũ Thúy HàHội thảo khoa học: Emerge Topics in Information Communications Technology (ICTC2013), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (14-15/12/2013)
48Reactive sputtering deposition of perovskite oxide and oxynitride lanthanum titanium films: structural and dielectric characterizationC. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. CastelEuropean Materials Research Society – Spring Meeting, Strasbourg, France. (Communication orale). (27-31/5/ 2013)
49Real-Time Fall Detection and Activity Recognition Using Low-Cost Wearable SensorsPhạm Văn Cường, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 2013 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2013), HoChiMinh city, Vietnam (24-27/6/2013), pp.673-682
50Research on building fault detection solution for IAAS cloud computing based on fuzzy logic algorithmTân Hạnh, Bùi Đình Mão,
Bùi Thanh Khiết
Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 5th International Conference on Computer Research and Development (ICCRD 2013), HoChiMinh city, Vietnam (23-24/02/2013), tr.257-262
51Robot-Manipulator Control Based on Neural NetworksTrần Quang Thuận, Hồ Đắc LộcHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
52Sliding Mode Control using Radial Basis Function Neural NetworkTrần Quang Thuận, Dương Hoài Nghiã, Đồng Sỹ Thiện ChâuHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
53Some management issues in minerals probe, excavation, processing and consumption companies in restructure processBùi Xuân PhongKỷ yếu Hội nghị quốc tế: the 1st International Scientific conference on Economic management in Mineral activities (EMMA 2013), Hanoi, Vietnam (08-09/11/2013), pp.360-365
54Structural and dielectric characterization of perovskite oxide and oxynitride lanthanum titanium films deposited by reactive sputtering depositionC. Le Paven, l. Le Gendre, R. Benzerga, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Chevire, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. Castel19th International Vacuum Congress (IVC-19), Paris, France (9-13/9/2013) (communication orale)
55Sự tương đương giữa mã Cyclic cục bộ xây dựng trên nhóm nhân Cyclic và mã Cyclic truyền thốngNguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Văn Trung
Phạm Việt Trung
Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về Điện tử – Truyền thông (REV2013-KC01) Hà Nội , (17-18/12/2013), tr.225-230
56Tác động của hiệu quả truyền thông lên hiệu ứng lời nói cửa miệng (truyền miệng) – nghiên cứu trường hợp khách hàng là thuê bao điện thoại di độngHoàng Lệ ChiHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
57TCP 2.0: Advantages and challengesLê Tuấn AnhHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
58The Greenstone open source software application for building national digital collectionNguyễn Tài TuyênNational Digital Conference 2013 (NDC 2013), Malaysia (02-03/7/2013)
59Thiết kế bộ OTA công suất thấp, tốc độ cao dựa trên công nghệ CMOS 50nmPhạm Xuân Minh, Nguyễn Trọng HuânHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
60Thiết kế lõi IP cho phép nhân điểm mật mã đường cong Elip trên trường nguyên tốNguyễn Trọng KiênHội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)
61What shoud I comment: recommeding posts for commentingNguyễn Đỗ Hải, Trần Quang An, Ngô Xuâ n Bach, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị quốc tế: The 5th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPar 2013), Hanoi, Vietnam, (15-18/12/2013) pp.123-128
62Xác định độ tương tự cho người dùng và sản phẩm trong lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thịNguyễn Duy Phương, Đỗ Thị Liên, Từ Minh PhươngKỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Thừa Thiên – Huế, (20-21/6/2013)
63Xác suất dừng hệ thống vô tuyến nhận thức dạng nền với CSI không hoàn hảoTừ Lâm Thanh, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Beongku An.Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường bưu điện 1953 – 2013, Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, (14/9/2013)