Danh mục các báo báo tại hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế năm 2015

STTTên báo cáoTác giảTên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu)           
1A graph model for hybrid recommender systemĐỗ Thị Liên, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Duy PhươngProceedings of the 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), (8-10/10/2015), Ho Chi Minh city, Vietnam, pp.138-143.
ISBN: 978-1-4673-8013-3
2A novel CPA-secure probabilistic encryption scheme based-on pNE cryptosystemCao Minh Thắng, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn BìnhProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.119-124.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
3A study on cross layer optimization to adapt given rate demands under discrete power control in WMNSHoàng Trọng Minh, Phạm Khánh Toàn, Lê Văn Ngọc, Nguyễn Thanh TràProceedings of International Conference on Communications, Signal Processing and their Applications (ICCSPA15)  (9/2015) American University of Sharjah, United Arab Emirates.
Electronic ISBN: 978-1-4799-6532-8
4About a new localized multi-criterion routing algorithm – A solution to assure quality of networkNguyễn Chiến Trinh, Trần Minh AnhProceedings of International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel2015), (28-30/12/2015), Da Nang, pp.223-228.
ISBN: 978-1-4673-6547-5
DOI: 10.1109/ComManTel.2015.7394292
5All-optical amplify-and-forward relaying FSO systems using EDFA combined with OHL over gamma-gamma chanelsTrịnh Việt Phúc, Đặng Thế Ngọc, Phạm Tuấn AnhProceedings of the 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC 2015), (8-12/6/2015), UK, pp.5098-5013.
E-ISBN: 978-1-4673-6432-4, USB ISBN: 978-1-4673-6431-7
6An improved technique using FMO for error propagation resilience in H.264 video codinNguyễn Thị Hương Thảo, Vũ Hữu TiếnProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.225-228.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
7An Incremental Cooperative Solution for Multicast Cognitive Network Under Joint Impact of Hardware Impairment and Interference ConstraintTran Trung Duy, Quynh Phung, Vo Nguyen Quoc Bao, Tan Hanh, Dang The Hung
Proceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.310-315.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
8Balance Particle Swarm Optimization and Gravitational Search Algorithm for Energy Efficient in Heterogeneous Wireless Sensor Networks
Trong – Thua Huynh,
Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Tuan-Anh Le 
Proceedings of the 2015 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies- Research, Innovation, and Vision for Future (RIVF), (25-28/01/2015), Can Tho University (CTU), Vietnam,  pp.175-179.
ISBN: 978-1-4799-8044-4
9Combinatorial testing for tree-structured test models with constraintsTakashi Kitamura, Akihisa Yamada, Goro Hatayama, Cyrille Artho, Eun-Hye Choi, Đỗ Thị Bích Ngọc, Yutaka Oiwa, Shinya SakuragiProceedings of 2015 IEEE International conference on Software quality, reliability and security – companion (QRS-C 2015), (03-05/8/2015), British Columbia, Canada, pp.141-150.
ISBN: 978-1-4673-7989-2
DOI: 10.1109/QRS.2015.29
10Combined Plane and Point Registration of Sequential Depth Images for Indoor Localization Nguyen Vu Duy Hau,
Nguyen Duc Thang, Trinh Thi Lan Anh, Tran Cong Hung
Proceedings of the Third International Conference on Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology – CEET 2015, (11-12/4/2015), USA, pp.136-140.
DOI: 10.15224/ 978-1-63248-056-9-85
ISBN: 978-1-63248-056-9 
11Consumer’s behaviors in using mobil service: Empirical evidence from Vietnamese telecommunication companiesAo Thu HoàiProceedings of International conference on Emerging challenges: Managing to success (ICECH2015), (12/11/2015), Hanoi, Vietnam, Vol.2, pp.591-601.
ISBN: 978-604-938-723-4
12Corporate culture and its effect on business growthBùi Xuân Phong, Nguyễn Thị ThiếtProceedings of International conference on Emerging challenges: Managing to success (ICECH2015), (12/11/2015), Hanoi, Vietnam, Vol.2, pp.805-810.
ISBN: 978-604-938-723-4
13Coupled Multipath Congestion Control at Receiver in Content-Centric NetworkingTruc Quyen Nguyen, Bich Phuong Ha, Tuan – Anh Le, Phuong L.Vo, Trong – Thua Huynh, Cong Hung TranProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.239-242.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
14Cournot-Nash oilgopolistic market equilibrium model and solution algorithmsPhạm Ngọc AnhTuyển tập các tóm tắt báo cáo Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về ứng dụng toán học, (23-25/12/2015), Hà Nội, Việt Nam, tr.54.
15DBTRU, a new NTRU-like cryptosystem based on dual binary truncated polynomial ringsCao Minh Thắng, Nguyễn BìnhProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.11-16.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
16Differential capacitively couple contactless conductivity detection (DC4D) sensor for detection of object in microfluidic channelQ.L.Do, T.T.Bui, Trần Thị Thúy Hà, K.Kikuchi, M.Aoyagi, T.Chu DucProceedings of IEEE Sensors 2015, (1-4/11/2015), Busan, South Korea, pp.1546-1549.
ISBN: 978-1-4799-8202-8
17Distributed Control Plane with Spectral Fragmentation-aware RMSA and Flexible Reservation for Dynamic Multi-domain Soft-ware-defined Elastic Optical NetworksLê Hải Châu, Lei Liu and S. J. Ben YooOptical Fiber Communication Conference (OFC), California, USA, paper Th2A.39, March 2015
E-ISBN: 978-1-5575-2937-4
18Down-link Cooperative Transmission with Transmit Antenna Selection, Hardware Noises and Non-independent Co-channel InterferencesTran Trung Duy, Nguyen Quoc Dien, Luu Gia Thien, Vo Nguyen Quoc Bao, Tan Hanh,Proceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.316-321.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
19Dynamic Multi-dormain elastic optical networks with 4R regeneration capable border nodesLê Hải Châu, Đặng Thế Ngọc, Vũ Văn SanProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.169-173.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
20Dynamic provisioning in multi-stage routing optical path networkCao Hồng Sơn, Lê Hải Châu, Nguyễn Đức Nhân, Đặng Thế NgọcProceedings of International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel2015), (28-30/12/2015), Da Nang, (oral presentation), pp.214-218.
ISBN: 978-1-4673-6547-5
21Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến nhận thức chuyển tiếp đa chặng Chu Tiến Dũng, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lương Nhật, Hồ Văn CừuKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.466-470.
ISBN: 978-604-67-0635-9
22Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với TAS/SC và suy hao phần cứng
Phạm Thị Đan Ngọc,  Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Hồ Văn Khương,
Nguyễn Lương Nhật
Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.477-481.
ISBN: 978-604-67-0635-9
23Đề xuất giải pháp đánh giá cân bằng băng thông mạngNguyễn Chiến Trinh, Trần Minh AnhKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.96-101.
ISBN: 978-604-67-0635-9
24Economically optimal forest management for carbon sequestration, timber, and bioenergy production in VietnamBùi Thế Đồi, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Thị Ngọc PhươngProceedings of the International conference on Livehood development and sustainable environmental management in the contex of climate change (LDEM), (13-14/11/2015), Thai Nguyen, Vietnam, (12/11/2015), Vol.2, pp.167-173.
25Effects of noise and distortion on performance of OFDM millimeter-wave RoF systemsPhạm Anh Thư, Phạm Thị Thúy Hiền, Vũ Tuấn Lâm, Đặng Thế NgọcProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.153-157.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
26Energy Harvesting-Based Spectrum Access Model in Overlay Cognitive Radio Pham Minh Quang, Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc BảoProceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’15), (14-16/10/2015), Ho Chi Minh city, Viet Nam, pp.321-325.
ISBN: 978-1-4673-8374-5
27E-RISKE, một sơ đồ mật mã khóa bí mật dựa trên các phần tử khả nghịch và khả nghịch mở rộng trong các vành đa thức bậc hữu hạn hệ số nhị phân có hai lớp kề cyclicCao Minh Thắng, Nguyễn Bình, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Ngọc QuânKỷ yếu hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử,Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.240-247.
ISBN: 978-604-67-0635-9
28Exact Outage Probability of Dual-hop Cooperative Cognitive Networks with Relay Selection Methods, Hardware Impairment and MRC Receiver Pham Thi Dan Ngoc, Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Ho Van Khuong        Proceedings of The International Conference on Computing, Management & Telecommunications Conference (ComManTel 2015), (28-29/12/2015), Duy Tan University, Da Nang, Vietnam,
ISBN: 978-1-4673-6547-5/15/$31.00 IEEE.
29Extracting Semantic Relations Between Vietnamese Legislative DocumentsNguyen Thi Tuyet Hai, Tan Hanh, Thinh HuynhProceedings of 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, (16-18/9/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.
ISBN: 978-1-4673-6640-3
30Giải thuật phòng tránh tình trạng quá tải trong điện toán đám mây Nguyễn Xuân Phi, Trần Công HùngKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.66-70.
ISBN: 978-604-67-0635-9
31Hiệu quả sử dụng năng lượng của đường xuống trong hệ thống thông tin MIMO với rất nhiều ăng-ten ở trạm gốcLương Đức Bằng, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Trung KiênKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.1-6.
ISBN: 978-604-67-0635-9
32Hybrid free-space optics/millimeter-wave architecture for 5G cellular backhaul networksPhạm Tuấn Anh, Trịnh Việt Phúc, Mai Viết Vương, Đặng Thế Ngọc, Trương Công ThắngProceedings of the 20th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2015), (28/6-02/7/2015) Shanghai, China, pp.1-3.
ISBN: 978-146-73-7945-8
DOI: 10.1109/OECC.2015.7340269
33Joint Impact of Hardware Impairment and Co-channel Interference on Multi-hop Relaying Tran Trung Duy, Cao Ngoc Trang, Vo Nguyen Quoc Bao, Tan HanhProceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’15), (14-16/10/2015), Ho Chi Minh city, Viet Nam.
ISBN: 978-1-4673-8374-5
34Khảo sát giải thuật điều khiển tắc nghẽn cho luồng TCP Nguyễn Xuân KhánhKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.51-59.
ISBN: 978-604-67-0635-9
35Khảo sát sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo lên mạng chuyển tiếp đa chặng trong các môi trường fading khác nhau Phạm Minh Quang,  Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc BảoKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.471-476.
ISBN: 978-604-67-0635-9
36Leveraging User Ratings for Resource-Poor Sentiment ClassificationNgô Xuân Bách, Từ Minh PhươngProceedings of the 19th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES), Procedia Computer Science, Vol.60, (9/2015), Singapore, pp.322-331.
ISBN: 978-151-08-1217-8
DOI: 10.1016/J.procs.2015.08.134
37Mạng Thế hệ mới – Tương lai của Internet và truyền thôngNguyễn Chiến Trinh, Trần Minh AnhKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.276-281.
ISBN: 978-604-67-0635-9
38Micro fluidic platform for living cell detectionQ.L.Do, T.T.Bui, Trần Thị Thúy Hà, K.Kikuchi, M.Aoyagi, Chử Đức TrìnhProceedings of the 5th International workshop on Nanotechnology and application (IWNA 2015), (11-14/11/2015), Vung Tau, Vietnam, pp.223-226.
39Mining Vietnamese Comparative Sentences for Sentiment AnalysisNgô Xuân Bách, Phạm Đức Văn, Nguyễn Đình Tài, Từ Minh PhươngProceedings of the 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp.162-167, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 2015.
ISBN: 978-1-4673-8013-3
40Mobility prediction based on collective movement behaviors in public WLANsDương Thị Thùy Vân, Trần Đình QuếProceedings of Science and Information Conference (SAI), 2015, (28-30/7/2015), London, UK, pp.1003 – 1010.
ISBN: 9781479985487
DOI: 10.1109/SAI.2015.7237265
41MobiRAR: Real-time human activity recognition using mobile devicesPhạm Văn CườngProceedings of 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), (08-10/10/2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp.144-149.
ISBN: 978-1-4673-8013-3
DOI: 10.1109/KSE.2015.43
42Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3DNguyễn Đức Toàn, Đỗ Năng Toàn, Nông Minh NgọcKỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2015), (9-10/7/2015) Hà Nội, Việt Nam,  tr.412-422.
ISBN: 978-604-913-397-8
43Một mô hình đồ thị cho hệ tư vấn laiĐỗ Thị Liên, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Duy Phương, Từ Minh PhươngKỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2015), (9-10/7/2015) Hà Nội, Việt Nam,  tr.430-443.
ISBN: 978-604-913-397-8
44Một phương pháp trích chọn thuộc tính hiệu quả cho dữ liệu có số chiều lớnHà Văn Sang, Đồng Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Thu TrangKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.82-86.
ISBN: 978-604-67-0635-9
45Một số phương pháp mới xác định cấp của đa thức trên vành đa thức sử dụng tính chất của nhóm nhân cyclic đối xứngNguyễn Trung HiếuKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.248-252.
ISBN: 978-604-67-0635-9
46Mutual Coupling Reduction of MIMO Antenna Using Slot Loaded Electromagnetic Band Gap StructureDương Thị Thanh Tú, Nguyễn Văn Học, Vũ Văn YêmProceedings of The 2015 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification & The 2015 Vietnam Japan Microwave; (10-11/8/2015), HoChiMinh city, Vietnam, pp.36-39.
47Nâng cao hiệu năng bảo mật mạng thứ cấp với kỹ thuật chọn nhiều nút chuyển tiếp đơn phần Đặng Thế Hùng, Trần Trung Duy, Lưu Gia Thiện, Võ Nguyễn Quốc BảoKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.482-487.
ISBN: 978-604-67-0635-9
48Nén tín hiệu ECG và bảo mật thông tin bệnh nhân Nguyễn Lương Nhật,
Đào Duy Liêm, Nguyễn Thị Minh Thy
Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.236-239.
ISBN: 978-604-67-0635-9
49Nondegenerateness of polynomials/matrix polynomials and some applicationsHồ Minh Toàn, Hoàng Phi DũngWorkshop on Quantum information theory and related topic, (01-3/9/2015), Hanoi
50Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCdl-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớnHoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Huyền Trang, Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Xuân NghĩaTuyển tập các tóm tắt báo cáo Hội nghị Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc lần thứ IV, (13-16/10/2015), Hà Nội, Việt Nam, tr.139.
51On a structure of high order Multi-Interaction cellular neural networkNguyễn Tài TuyênProceedings of Academics world International conference, (29/12/2015), Bangkok, Thailand, (12/11/2015), Vol.2, pp.45-47.
52Paraphrase Identification in Vietnamese DocumentsNgô Xuân Bách, Trần Thị Oanh, Nguyễn Trung Hải, Từ Minh PhươngProceedings of the 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp.174-179, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 2015
ISBN: 978-1-4673-8013-3
53Performance Enhancement for Underlay Cognitive Radio with Partial Relay Selection Methods under Impact of Hardware Impairment Pham Thi Dan Ngoc, Tran Trung Duy, Vo Nguyen Quoc Bao, Khuong Ho VanProceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’15), (14-16/10/2015), Ho Chi Minh city, Viet Nam.
ISBN: 978-1-4673-8374-5
54Position Rectification with Depth Camera to Improve Odometry-Based Localization Lan Anh Trinh, Nguyen Duc Thang, Nguyen Vu Duy Hau, Tran Cong Hung        Proceedings of The International Conference on Computing, Management & Telecommunications Conference (ComManTel 2015), December 28-29, 2015, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pp.147-152.
ISBN: 978-1-4673-6547-5
55Phát triển công nghiệp Việt Nam và những cơ hội, thách thức từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình DươngNguyễn Ngọc Sơn, Lê Đức Hoàng, Lê Thị Ngọc DiệpKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế – Xã hội Việt nam năm 2015 cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới”, (13/01/2016), Hà Nội, Việt Nam, tr.625-637.
56Phân tích hiệu năng của hệ thống truyền thông chuyển tiếp đường lên với thu thập năng lượng và kết hợp lựa chọn tại nút đích Trần Mạnh Hoàng, Nguyễn Thị Thái Hòa, Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc BảoKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.488-493.
ISBN: 978-604-67-0635-9
57Phương pháp tham số cho bài toán ước lượng thời gian trễ thay đổi theo thời gian giữa hai tín hiệu điện cơ Lưu Gia Thiện, Trần Trung Duy, Tân Hạnh, Lê Quang PhúKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.152-158.
ISBN: 978-604-67-0635-9
58RISKE, a novel CPA-Secure secret-key encryption scheme based-on invertible elements in binary quotient polynomial ringsCao Minh Thắng, Nguyễn BìnhKỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair 2015), (9-10/7/2015) Hà Nội, Việt Nam,  tr.620-628.
ISBN: 978-604-913-397-8
59Security Enhancement for dual-hop RF Protocols with Nth-best Partial Relay and EH-based Jammer Chu Tien Dung, Nguyen Toan Van, Tran Trung Duy, Vo Nguyen Quoc Bao, Nguyen Luong Nhat       Proceedings of The International Conference on Computing, Management & Telecommunications Conference (ComManTel 2015), December 28-29, 2015, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam,
Electronic ISBN: 978-1-4673-6547-5
CD-ROM ISBN: 978-1-4673-6546-8
DOI: 10.1109/ComManTel.2015.7394270
60Static hand gesture recognition for Vietnamese sign language (VSL) using principle components analysisNguyễn Thị Hương Thảo; Vũ Hữu Tiến; Lê Xuân Thành; Vũ Văn SanProceedings of International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel2015), (28-30/12/2015), Da Nang, pp.138-141.
ISBN: 978-1-4673-6546-8
61Study of composition depended structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCdl-xS nanocrysatlsHoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Huyền Trang, Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Xuân NghĩaProceedings of the 5th International workshop on Nanotechnology and application (IWNA 2015), (11-14/11/2015), Vung Tau, Vietnam, pp.407-411.
62Tác động của quy kết đối với sự chuyển đổi tổ chức tới cam kết của khách hàng và vai trò của hình ảnh doanh nghiệp: trường hợp khách hàng tổ chức của VnPostNguyễn Thị Hoàng YếnKỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ Nhất (ICEREB 2015) : Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”, (18-19/12/2015), Hà Nội, Việt Nam, tập 1, tr.645-658.
63Tính ổn định của hệ chuyển mạch tuyến tính suy biến trên time scalesLê Văn NgọcTóm tắt báo cáo Hội thảo Tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 13, (23-25/4/2015), Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam, tr.42.
64Thiết kế và chế tạo bộ dao động VCO băng S rộng một Octave Nguyễn Tấn NhânKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.102-106.
ISBN: 978-604-67-0635-9
65Thủy vân trên mô hình 3D
Nguyễn Lương Nhật, Đào Duy Liêm, Lương Xuân DẫnKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.41-44.
ISBN: 978-604-67-0635-9
66Ứng dụng PCA trong nhận dạng cử chỉ tay ngôn ngữ tiếng ViệtNguyễn Thị Hương Thảo; Vũ Hữu Tiến; Nguyễn Ngọc Minh; Vũ Văn SanKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.136-139.
ISBN: 978-604-67-0635-19
67Vận dụng kế toán môi trường trong việc xác định và ghi nhận chi phí tại công ty cổ phần hóa dầu quân độiPhạm Vũ Hà ThanhKỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ Nhất (ICEREB 2015) : Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”, (18-19/12/2015), Hà Nội, Việt Nam, tập 1, tr.205-218.
68Validation of the Time Delay Estimators Applied to the Surface electromyography Signals during Isometric Isotonic and Isometric Anisotonic Contraction Gia Thien Luu, Philippe Ravier, Olivier ButtelliProceedings of the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’15), (14-16/10/2015), Ho Chi Minh city, Viet Nam.
ISBN: 978-1-4673-8374-5
69Về một phương pháp xây dựng hệ mật mã lai ghépNguyễn Toàn Thắng, Ngô Đức ThiệnKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), (10-11/12/2015), Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr.227-231.
ISBN: 978-604-67-0635-9
70What are the potential consequences of drought induced tree mortality?Bùi Thế Đồi, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Thị Ngọc PhươngProceedings of the International conference on Livehood development and sustainable environmental management in the contex of climate change (LDEM), (13-14/11/2015), Thai Nguyen, Vietnam, (12/11/2015), Vol.2, pp.230-233.
71X-band Broadband Array Antenna Design For Radar Applications Using Defected Ground Structure (DGS)Nguyễn Ngọc Lan, Dương Thị Thanh Tú, Vũ Văn YêmProceedings of The 2015 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification & The 2015 Vietnam Japan Microwave; (10-11/8/2015), HoChiMinh city, Vietnam, pp.40-43.