Danh mục các báo báo tại hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế năm 2014

STTTên báo cáoTác giảTên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu)           
1A classification of Linear Codes Based on Algebraic Structures and Local Cyclic CodesNguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn BìnhProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi, Vietnam, pp.349-354.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
2A classifier based approach to real-time fall detection using low-cost wearable sensorsNguyễn Ngọc Điệp, Cường Phạm, Từ Minh PhươngProceedings of 2013 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), (15-18/12/2013),  Hanoi, Vietnam, pp.105-110.
ISBN: 978-1-4799-3399-0
3A Congestion Control Algorithm for Multipath Transfer over Large Bandwidth-Delay Product Networks Hà Bích Phượng, Trần Thị Bảo Yến, Lê Tuấn Anh, Trần Công HùngHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
4A crossed-domain sentiment analysis system for the discovery of top careers from social networksTrịnh Thị Vân Anh, Hoàng Xuân DậuProceedings of the 5th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014) (4-5/12/2014), Hanoi, Vietnam. pp.226-231.
ISBN: 978-1-4503-2930-9
5A Cross-layer Rate Control, Routing, and Scheduling Design for Inelastic Traffic in Multihop Wireless Networks
Võ Lưu Phương, Nguyen Q. Tran, Lê Tuấn Anh, Choong Seon HongKỷ yếu Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS 2014), (13-14/3/2014), Hà Nội, Việt Nam, tr.231-240.
ISBN 978-604-67-0228-3
6A distributed architecture and Non-adaptive Group Testing approach to fast detect Hot-IPs in ISP Networks
Huỳnh Nguyên Chính,
Nguyễn Đình Thúc, Tân Hạnh
Proceedings of the 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE, pp.232-236.
ISBN: 978-1-4799-3791-2
7A heuristic algorithm for bandwidth delay constrained routingCao Thái Phương Thanh, Hà Hải Nam, Trần Công HùngProceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam,  pp.99-104.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
8A Hybrib Spectrum Sharing Approach in Cognitive Radio Networks
Trần Trung Duy, Từ Lâm Thanh,
Võ Nguyễn Quốc Bảo
Proceedings of the 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014), (27-29/4/2014), Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pp.19-23.
Print ISBN: 978-1-4799-2904-7
9A Hybrid Multipath Congestion Control Algorithm for High Speed and/or Long Delay NetworksBich Phuong Ha, Bao Yen Tran, Tuan Anh Le, Cong Hung Tran, Phuong L. Vo      Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.452-456.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
10A new queueing model for a physician office accepting scheduled patients without appointmentsRam Chakka, Desnees Papp, Lê Nhật ThăngProceedings of the 2nd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA 2014), pp 107-118.
ISBN: 978-3-319-06568-7 (print), 978-3-319-06569-4 (online)
11A Novel Traffic Engineering Routing Algorithm
Cao Thái Phương Thanh, Hà Hải Nam, Trần Công HùngKỷ yếu Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS 2014), (13-14/3/2014), Hà Nội, Việt Nam, tr.209-218.
ISBN 978-604-67-0228-3
12A Review on TV White Spaces in Vietnam Võ Nguyễn Quốc Bảo, Lê Quốc CườngThe 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3791-2
13A survey of performance improvement methods for free-space optical communication systemsPhạm Thị Thúy Hiền, Đặng Thế Ngọc, Vũ Tuấn Lâm, Bùi Trung HiếuProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.770-775.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
14A trust propagation model for newcoming in multi-agent systemNguyễn Mạnh Hùng, Trần Đình QuếProceedings of the 2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2013), Phu Quoc Island, Vietnam (25-26/11/2013), LNICST 128,  pp.15-23; Springer International Publishing, Switzerland (2014)
ISBN: 978-3-319-05938-9 (print), 978-3-319-05939-6 (online)
15Air bubbles detection and alarm in the blood stream of dialysis using capacitive sensorsNguyễn Đắc Hải, Phạm Hoài Nam, Vũ Quốc Tuấn, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Ngọc Minh, Chử Đức TrìnhInternational Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA3), (15-16/10/2014), Hanoi, Vietnam.
16An analytical model for estimating the impact of MAC layer misbehavior in IEEE 802.11 NetworksHoàng Trọng Minh, Từ Tuấn Linh, Nguyễn Thanh TràProceedings of 2014 IEEE Symposium on Wireless Technology & Applications (ISWTA), Kota Kinabalu, Malaysia, (28/9-01/10/2014), pp.64-69.
ISBN: 978-1-4799-5435-3
17An empirical study on sentiment analys for VietnameseNguyễn Thị Duyên, Ngô Xuân Bách, Từ Minh PhươngProceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.309-314.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
18An improved rate control scheme for H 264 using bit-count indicatorNguyễn Thị Hương Thảo, Vũ Hữu TiếnProceedings of The 2014 International conference  on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.544-547.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
19Answering legal questions by mining reference informationTrần Thị Oanh, Ngô Xuân Bách, Nguyễn Lê Minh, Akira ShimazuJSAI-isAI 2013 Workshops, LENLS, JURISIN, MiMI, AAA, and DDS, Kanagawa, Japan, (27-28/10/ 2013), pp.214-229.
ISBN: 978-3-319-10060-9 (Print), 978-3-319-10061-6 (Online)
20APD-based amplify-and-forward serial relaying FSO systems over Gamma-Gamma channelsPhạm Văn Thành, Đặng Thế Ngọc, Phạm Tuấn AnhProceedings of the 5th IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014), Danang, Vietnam, (7,8/2014), pp.48-53.
Print ISBN: 978-1-4799-5049-2
21Các đặc trưng tôpô cho sự tồn tại trong các bài toán liên quan đến tối ưu hóa Nguyễn Hồng QuânHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
22Capacity Analysis of Multi-hop Decode-and-Forward over Rician Fading Channels Từ Lâm Thanh, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Trần Trung DuyProceedings of the 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014), (27-29/4/2014), Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pp.134-139.
Print ISBN: 978-1-4799-2904-7
23Collaborative filtering by co-training methodTrần Nhật Quang, Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy PhươngProceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014), (09-11/10/2014), Hanoi, Vietnam, pp.273-285.
ISBN: 978-3-319-11679-2 (Print), 978-3-319-11680-8 (Online)
24Collaborative filtering with a graph-based similarity measureĐỗ Thị Liên, Nguyễn Duy PhươngProceedings of the 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014), (27-29/4/2014), Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pp.251-256.
Print ISBN: 978-1-4799-2904-7
25Combination of sequential pattens mining and clustering for mobility prediction in wireless networkDương Thị Thùy Vân, Trần Đình QuếHội nghị quốc gia lần thứ VII  về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Thái Nguyên (19-20/6/2014)
26Đánh giá ảnh hưởng của phần cứng không lý tưởng lên mạng vô tuyến nhận thức dạng nền hai chặng giải mã và chuyển tiếp
Phạm Thị Đan Ngọc, Từ Lâm Thanh, Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc BảoKỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.249-253.
ISBN: 978-604-67-0349-5
27Đánh giá ảnh hưởng của suy giảm phần cứng lên mạng chuyển tiếp hai chặng Chu Tiến Dũng, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lương NhậtKỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.227-232.
ISBN: 978-604-67-0349-5
28Đánh giá chất lượng mạng hợp tác MIMO trong môi trường vô tuyến nhận thức với kênh truyền đường can nhiễu không lý tưởng.
Nguyễn Hồng Giang,
Võ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Lê Hùng
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.1-6.
ISBN: 978-604-67-0349-5
29Đánh giá lỗi định hướng trong kênh truyền quang vô tuyến dưới những điều kiện thời tiết khác nhauPhạm Duy Khiêm,
Lê Quốc Cường,
Võ Nguyễn Quốc Bảo
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.304-310.
ISBN: 978-604-67-0349-5
30Data mining assisted resourch management in wide WLANsDương Thị Thùy Vân, Trần Đình Quế, Trần Công HùngProceedings of the 2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2013), Phu Quoc Island, Vietnam (25-26/11/2013), LNICST 128,  pp.329-338; Springer International Publishing, Switzerland (2014)
ISBN: 978-3-319-05938-9 (Print), 978-3-319-05939-6 (Online)
31Điều khiển tắc nghẽn đa đường phía đầu nhận cho mạng content-centric network Nguyễn Trúc Quyên, Lê Tuấn Anh, Võ Thị Lưu Phương, Giang Minh ĐứcKỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.348-353.
ISBN: 978-604-67-0349-5
32Điều khiển tính chất quang của nano tinh thể hợp kim ZnCdS có phân bố hóa học biến thiên bởi tỷ lệ Zn:CdHoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Anh Tú, Phạm Minh Kiên, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Xuân NghĩaKỷ yếu Hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần thứ 8, Đà Nẵng, Việt Nam (12-16/8/2014), tr.154.
33Discriminative prediction of enhancers with word combinations as featuresPhạm Việt Hưng, Từ Minh PhươngProceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014), (09-11/10/2014), Hanoi, Vietnam. pp.25-47.
ISBN: 978-3-319-11679-2 (Print), 978-3-319-11680-8 (Online)
34Distributed Scheduling for Secondary Users in Multi-hop Cognitive Radio Ad Hoc Networks Nguyễn Văn Mùi, Tân Hạnh, Nguyễn Khắc ChiếnThe 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
35Early detection and limitation Hot-IPs using Non-Adaptive group testing and dynamic firewall rules Huỳnh Nguyên Chính, Nguyễn Đình Thúc, Tân HạnhProceedings of the 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014), (27-29/4/2014), Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pp.286-290.
Print ISBN: 978-1-4799-2904-7
36Efficient Similarity Search for Static Queries in Streaming Time Series Bùi Công Giao, Dương Tuấn AnhProceedings of the 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE,  pp. 259-265.
ISBN: 978-1-4799-3791-2
37Error Bounds for Nonsmooth definable functions in O-minimal structuresHoàng Phi DũngHội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 12, Ba vì, Hà nội, Việt Nam (23-25/4/2014), tr.32.
38Experimental demonstration of a 40 Gb/s DWDM metropolitan network over 90-km-long based on self-seed RSOAsLê Sỹ Đạt, Nguyễn Thị Thu NgaProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.140-143.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
39Fluidic capacitive sensor for detection of air bubble inside engine lubricating oilNguyễn Đắc Hải, Vũ Quốc Tuấn, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Ngọc Minh, Chử Đức TrìnhThe 2nd International conference on Advanced Materials and Nanotechnology (Workshop MEMS/NEMS AND APPICATIONS) (17/10/2014), Hanoi, Vietnam.
40Fresh food recognition using feature fusionPhạm Văn Cường, Nguyễn Thanh ThủyProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.298-302.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
41Functional dielectric oxide and oxynitride perovskite thin films deposited byreactive magnetron sputteringC. Le Paven, R. Benzerga, L. Le Gendre, Y. Lu, Nguyễn Việt Hưng, F. Tessier, F. Cheviré, S.Jacq, S. Rioual, A. Sharaiha, C. Delaveaud, X. CastelThe 8th International Conference on Microwave Materials and their Applications (MMA2014), Boise, Idaho, USA (01-04/6/2014).
42Giấu tin trong video 3D kết hợp mật mã
Nguyễn Lương Nhật, Đào Duy Liêm, Nguyễn Thị Minh ThyKỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.366-373.
ISBN: 978-604-67-0349-5
43Hệ thống phân tích quan điểm hàng xuất khẩu trên mạng xã hộiTrịnh Thị Vân AnhHội nghị quốc gia lần thứ VII  về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Thái Nguyên (19-20/6/2014)
44Hiệu năng dừng của mạng SIMO dạng nén trên kênh truyền fading Rayleigh tương quan Từ Lâm Thanh, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Thị Đan NgọcHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
45Impact of CSI Imperfection on Underlay Decode-and-Forward Multihop Networks over Nakagami-m Channels
Trần Thiện Thanh, Vũ Đình Thanh, Võ Nguyễn Quốc BảoThe 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE, pp.342-347.
ISBN: 978-1-4799-3792-9
46Innovation and Creation to overcome threats from China’s Industrialization Hoai Thu Ao, Chanh Nguyen Duc,Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2014)”, Hà Nội, (12/09/2014), pp.131-136.
ISBN: 978-604-911-955-2
47Khảo sát âm lượng (loudness) các kênh truyền hình tại Việt Nam
Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Đức Hoàng, Đỗ Thế Thiện, Võ Nguyễn Quốc Bảo, Huỳnh Hữu TuệKỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.358-365.
ISBN: 978-604-67-0349-5
48Khung pháp luật về quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam hiện nayLê Minh ToànKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt – Đức “Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư trong bối cảnh cải cách thể chế thị trường ở Việt Nam hiện nay”, Hà Nội (24-25/4/2014), tr.1-40.
49Kinh nghiệm phát triển cụm ngành công nghiệp ở một số nước Châu ÂuTrần Thị Bích Ngọc, Lê Thị Ngọc DiệpKỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển cụm ngành công nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp NN-Đề tài KC.01.08/11-15, Đại học Kinh tế Quốc dân (12/2014), bài 7, tr.119-129.
50La2ti207 perovskite compound: from thin film deposition to notch antenna miniaturizationR. Benzerga, Nguyễn Việt Hưng, C. Delaveaud,  A. Sharaiha, C. Le Paven, L. Le Gendre, Y. Lu, X. Castel, S. VerrunThe 8th International Conference on Microwave Materials and their Applications (MMA2014), Boise, Idaho, USA (01-04/6/2014).
51Low complexity bandwidth guaranteed routing algorithms using path holding timeCao Thái Phương Thanh, Hà Hải Nam, Trần Công HùngProceedings of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013), Hanoi, Vietnam (15-18/12/2013), pp.92-97.
52Miniaturization of a folded dipole by applying slow-wave effectNguyễn Việt Hưng, T.P.VuongProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
53Miniaturized and reconfigurable Notch antenna based on BST thin film Nguyễn Việt Hưng,  R. Benzerga, C. Borderon, C. Delaveaud, S. Pavy, A. Sharaiha, R. Renoud, K. Nadaud, C. Le Paven, H.W. GundelThe 8th International Conference on Microwave Materials and their Applications (MMA2014), Boise, Idaho, USA (01-04/6/2014).
54Mô hình truyền đa chặng sử dụng truyền thông cộng tác tăng cường trong vô tuyến nhận thức dạng nền
Trần Trung Duy, Trần Văn Hiếu,
Từ Lâm Thanh, Phạm Thị Đan Ngọc, Võ Nguyễn Quốc Bảo
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.238-243.
ISBN: 978-604-67-0349-5
55Monitoring Hot-IPs in High Speed Networks
Huynh Nguyen Chinh,
Nguyen Dinh Thuc,
Tan Hanh     
Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.430-434.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
56Một phương pháp lọc cộng tác bằng phương pháp học chuyển giaoĐỗ Thị Liên, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Duy PhươngHội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng” (FAIR) Thái Nguyên (19-20/6/2014)
57Một thiết kế Multipath TCP dựa trên độ trễ
Trần Thị Bảo Yến, Lê Tuấn Anh,
Trần Công Hùng, Huỳnh Trọng Thưa
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (ECIT 2014), (18-19/9/2014), Nha trang, Việt Nam,  tr.343-347
ISBN: 978-604-67-0349-5
58Một Thuật Toán Điều Phối Thứ Tự Truyền Gói Trong Multipath TCP Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Tuấn AnhHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
59Multipath FAST TCP for Large Bandwidth-Delay Product Networks Hà Bích Phương, Trần Bảo Yến, Lê Tuấn Anh, Trần Công HùngThe 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3792-9
60Network coded MIMO aided cooperative communications in the ambulance-and-emergency areaNguyễn Việt Hùng, Zunaira Babar, Soon Xin Ng, Matteo Mazzotti, Lorenzo Iacobelli, and Lajos HanzoThe 4th International Conference on Selected Topics in Mobile & Wireless Networking (MoWNet’2014), (2014).
61Network coding for LTE-based cooperative communicationsCuong Cao Luu, Dung Van Ta, Quy Trong Nguyen, Nguyễn Quý Sỹ, Nguyễn Việt HùngProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14),  Hanoi,Vietnam, (15-17/10/2014), pp.600-605.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
62New algorithm for digital phase locking of a phase-modulation I/Q-demodulation optical linkNguyễn Trung Hiến, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Ban, Ngô Thị Thu Trang, Lê Thanh ThủyProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.136-139.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
63Nghiên cứu cải thiện băng thông anten PIFA tái cấu hình theo tần sốHoàng Thị Phương Thảo, Dương Thị Thanh Tú, Vũ Thành Luân, Trương Ngọc Tân, Vũ Văn YêmKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và CNTT (ECIT2014), Nha Trang, Khánh Hòa, (18-19/9/2014), tr.465-469.
64Nhận dạng hoạt động của người bằng điện thoạiNguyễn Thắng Ngọc, Bùi Thị Trang, Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Văn CườngHội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng”, Thái Nguyên (FAIR 2014) (19-20/6/2014)
65Novel technique for nonlinearity postcompensation of Mach-Zehnder modulation in an analog-optical linkNguyễn Trung Hiến, Nguyễn Tiến Ban, Bùi Trung Hiếu, Ngô Thị Thu Trang, Lê Thanh ThủyProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi, Vietnam, pp.140-143.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
66On a cost-effective solution for IAC in online language training and cultural exchangesNguyễn Tài Tuyên, Phạm Thị Nguyên ThưThe 1st Global IAC Network Conference, Busan, Korea (22-24/10/2014)
67Optical amplify-and-forward multihop WDM/FSO for all-optical access networksTrịnh Việt Phúc, Đặng Thế Ngọc, Phạm Tuấn AnhProceedings of the IEEE/IET International Symposium on Communications Systems, Networks and Digital signal processing (CSNDSP 2014), Manchester, UK (23-25/7/2014), pp.1106-1111.
Electronic ISBN: 978-1-4799-2581-0
DOI: 10.1109/CSNDSP.2014.6923995
68Optical phase conjugation using high nonlinearity chalcogenide planar waveguides for dispersion compensationNguyễn Đức Nhân, Trần Thủy BìnhProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.567-571.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
69Outage Performance of Underlay SIMO Networks over Equally Correlated Rayleigh Fading Channels.
Từ Lâm Thanh,
Võ Nguyễn Quốc Bảo,
Phạm Thị Đan Ngọc
Kỷ yếu Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS 2014), (13-14/3/2014), Hà Nội, Việt Nam, tr.63-72.
ISBN 978-604-67-0228-3
70Outage Performance with Selection Decode and Forward in Cognitive Radio with Imperfect CSI Từ Lâm Thanh,
Võ Nguyễn Quốc Bảo, Trần Trung Duy, Nguyễn Lương Nhật
The 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3792-9
71Performance analysis of spatial PPM-based free-space optical communication systems with gaussian beamPhạm Thị Thúy Hiền, Chử Bá Duy, Đặng Thế NgọcProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.144-148.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
72Performance of relay-assisted free-space optical CDMA systems over log-normal atmospheric turbulence channelsChử Bá Duy, Phạn Thị Thúy Hiền, Đặng Thế Ngọc, Phạm Tuấn AnhProceedings of the IEEE/IET International Symposium on Communications Systems, Networks and Digital signal processing (CSNDSP 2014), Manchester, UK (7/2014), pp.350-355.
73Phương pháp không tham số trong việc ước lượng độ trễ phụ thuộc thời gian của tín hiệu điện cơ Lưu Gia Thiện, Ravier Philippe, Butteli OlivierHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
74Prolong the Network Lifetime by Optimal Clustering based on Intelligent Search Algorithms in Wireless Sensor NetworksTrong Thua Huynh, Hong Nhung Phan Thi, Anh Vu Dinh Duc, Cong Hung Tran    Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.251-255.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
75Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong quá trình tái cơ cấuBùi Xuân PhongProceedings of International conference on Emerging challences innovation management for SMES (ICECH 2014), pp.529-534.
ISBN: 978-604-911-955-2
76Quantified self – Ứng dụng công nghệ thông tin cho từng cá nhân Lương Việt PhongHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
77Qui tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu và tối ưu ngẫu nhiên Nguyễn Xuân HảiHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
78Rào cản chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng: vai trò trung gian của sự cam kết Hoàng Lệ Chi, Nguyễn Đình ThọHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
79Relay Selection in Two-way Relaying Networks with the Presence of Hardware Impairment at Relay TransceiverNguyen Hong Nhat, Vo Nguyen Quoc Bao, Nguyen Linh Trung, Mérouane Debbah       Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.616-620.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
80Relay Selection for Secured Communication in Interference-limited Networks Trần Trung Duy, Võ Nguyễn Quốc BảoKỷ yếu Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS 2014), (13-14/3/2014), Hà Nội, Việt Nam, tr.73-82.
ISBN: 978-604-67-0228-3
81Secrecy Outage Performance of Relay Networks under Interference Constraint  Tran Trung Duy, Vo Nguyen Quoc Bao  Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.125-130
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
82Secrecy Outage Probability of Dual-hop Network in Presence of Co-channel Interference  Trần Trung Duy, Từ Lâm Thanh, Võ Nguyễn Quốc Bảo The 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3792-9
83Secured Communication in Cognitive MIMO Schemes under Hardware ImpairmentsTran Trung Duy, Vo Nguyen Quoc Bao, Trung Q. DuongProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.109-112
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
84Sequential Multidimensional Scaling For Realtime
Sensor Network Localization 
Trịnh Lan Anh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Lương Nhật, Trần Công Hùng, Trần Hoàng Hải The 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3792-9
85SigVer3D: Accelerometer based verification of 3-D signatures on mobile devicesNguyễn Ngọc Điệp, Cường Phạm, Từ Minh PhươngProceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014), (09-11/10/2014), Hanoi, Vietnam. pp.353-365.
Print ISBN: 978-3-319-11679-2
Online ISBN: 978-3-319-11680-8
86Similarity-based and rank-based defect predictionNguyễn Thanh Tùng, Trần Quang An, Vũ Thanh Hải, Từ Minh PhươngProceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.321-325.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
87So sánh các thuật toán điều phối phổ biến trong Hadoop/MapReduce
Hồ Ngọc Thiện,
Nguyễn Hồng Sơn
Hội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
88Some Hybrid Crypto Systems Constructed on Discrete Logarithm ProblemNguyễn Minh Trung, Nguyễn BìnhProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.232-234.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
89Some Hybrid Crypto Systems Constructed over Elliptic CurveNguyễn Minh Trung, Nguyễn BìnhProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi,Vietnam, pp.235-238.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
90The determinants of number of bank relationships: An empirical analysis of British firms’ decisionsPhan Thị Hồng HạnhHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
91The Effect of Interfering Links on Cognitive Dual-hop Networks: Imperfect CSI Analysis  Nguyen Hong Giang,
Vo Nguyen Quoc Bao,
Hung Nguyen Le    
Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.631-636.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
92The Non-Parametrics Approches For Time-Varying Delay Estimation With Application To The Electromyographics Signals Lưu Gia Thiện,  P. Ravier, O. ButteliThe 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), (12-14/02/2014), Ho Chi Minh city, Vietnam. IEEE
ISBN: 978-1-4799-3792-9
93The Performance of Multipath Congestion Control Algorithms over Wireless Networks Lê Tuấn AnhHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
94Thiết kế anten mảng cho hệ thống thông tin vệ tinhTrương Ngọc Tân, Nguyễn Duy Khánh, Vũ Văn Yêm, Hoàng Thị Phương Thảo, Dương Thị Thanh TúKỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và CNTT (ECIT2014), Nha Trang, Khánh Hòa, (18-19/9/2014), tr.59-64.
95Thiết kế ROBOT dạng người Chung Tấn Lâm, Phan Huỳnh LâmHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
96Three-electrode capacitive sensor for air-bubble inside fluidic flow detectionNguyễn Đắc Hải, Trần Thị Thúy Hà, Vũ Quốc Tuấn, Phạm Quốc Thịnh, Chử Đức TrìnhTentitive Technical Program, Proceedings of The Fifth IEEE International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCCE) (30/7-01/8/2014), Da Nang, Vietnam, pp.644-649
97Tìm kiếm tương tự cho truy vấn tĩnh trên dữ liệu chuỗi thời gian dạng luồng theo kỹ thuật quét tuần tự Bùi Công Giao, Dương Tuấn AnhHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện cơ sở, Tp.Hồ Chí Minh
98Timing and Doppler Recovery for Frequency Hopped Systems Lan K. Nguyen, Vo Nguyen Quoc Bao,
Richard B. Wells     
Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.708-713.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5
99Traffic Sign Recognition using Multi-Class Morphological Detection
      
Thien Huynh The, Hai Thanh Nguyen, Cong Hung TranProceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Ha Noi, Viet Nam, pp.274-279.
ISSN: 2162-1020
ISBN: 978-1-4799-6955-5 
100Xác suất dừng bảo mật của mạng chuyển tiếp dưới tác động của giao thoa đồng kênh Trần Trung DuyHội nghị Khoa Học, Ngày KH&CN Việt Nam, (16/05/2014), Học viện CNBCVT cơ sở Tp.Hồ Chí Minh