Chương trình đào tạo: Tin học văn phòng quốc tế eOffice (17/5/2012 )

Chương trình đào tạo: Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA (17/5/2012 )
17/05/2012
Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic (17/5/2012 )
17/05/2012
Show all

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“Tin học văn phòng quốc tế eOffice”

(DÀNH CHO SINH VIÊN)

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ và CNTT. Các chương trình đào tạo theo chứng chỉ quốc tế trên sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng làm việc tốt nhất để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tự tin trong tương lai của mình. Trung tâm sẽ cùng với Học viện tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để cung cấp cho sinh viên các khóa học: chất lượng quốc tế & chi phí phù hợp nhất.

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế giới thiệu chương trình đào tạo Tin học văn phòng quốc tế eOfficecho sinh viên

Nội dung chính I.                Hardware

·       General Processing Unit

·       Input devices

·       Output devices

II.              Storage

·       Memory Storage devices

·       Types of Memory

·       Measuring memory

·       Computer Performance

III.            Software

·       Types of Software

·       Operating System Software

·       Application Software

·       Systems development

IV.            Information Networks

·       LAN and WAN

·       The Telephone Network in Computing

·       Electronic Email

·       The Internet

V.              Computers in Everyday Life

·       Computers in the Home

·       Computers at Work or in Education

·       Computers in daily Life

VI.             IT and Society

·       A Changing World

·       A Good Workspace

·       Health and Safety

VII.   Security, Copyright and the Law

·       Security

·       Computer viruses

·       Copyright

·       Data Protection Act

VIII.    Quiz

·       Candidate is tested on his/ her knowledge after each module

Thời gian Tổng số 12 buổi học + 4 buổi thi kiểm tra kiến thức
 Điểm nổi bật –       Chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế

–       Học tập kết hợp với thực hành trên máy tính (mỗi học viên sử dụng 01 máy tính) trong suốt khóa học

–        Hỗ trợ học phí cho sinh viên

Để đăng ký tham dự khóa học trên và biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn sinh viên liên hệ:

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế

Địa chỉ         : Phòng 119 – Nhà A 1 – Học viện công nghệ BCVT

Điện thoại     : 0438549607

Email           : itc@ptit.edu.vn