Chương trình đào tạo: Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA (17/5/2012 )

Viện nghiên cứu phát triển viettel tuyển dụng: Chuyên viên thiết kế IC (17/5/2012 )
17/05/2012
Chương trình đào tạo: Tin học văn phòng quốc tế eOffice (17/5/2012 )
17/05/2012
Show all

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA”

(DÀNH CHO SINH VIÊN)

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đơn vị thành viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức để tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên Học viện theo các chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ và CNTT. Các chương trình đào tạo theo chứng chỉ quốc tế trên sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng làm việc tốt nhất để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tự tin trong tương lai của mình. Trung tâm sẽ cùng với Học viện tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để cung cấp cho sinh viên các khóa học: chất lượng quốc tế & chi phí phù hợp nhất.

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế giới thiệu chương trình đào tạo “Chuyên viên lập trình JSP Struts” cho sinh viên.

Nội dung chính I.                Java Fundamentals: 9 sessions

·       Module 1 – Introduction to Java

·       Module 2 – Variables and Operators

·       Module 3 – Decision-Making and Iterations

·       Module 4 – Introducing Classes

·       Module 5 – Arrays

·       Module 6 – Packages and Access Specifiers

·       Module 7 – Inheritance and Interfaces

·       Module 8 – More on Classes

·       Module 9 – Exceptions

II.              Working with Database in Java: 3 sessions

·       Module 1 – JDBC – I

·       Module 2 – JDBC – II

·       Module 3 – RowSets

III.            Web Programming with Servelets and JSP: 15 sessions

·       Module 1 – Web Applications – An Overview

·       Module 2 – Servlet Requests and Responses

·       Module 3 – Servlets and ServletContext

·       Module 4 – Session Tracking

·       Module 5 – Filter and Servlet Communication

·       Module 6 – Securing Web Applications

·       Module 7 – Introduction to JSP

·       Module 8 – JSP Implicit Objects

·       Module 9 – Standard Actions and JavaBeans

·       Module 10 – JSP EL Expressions

·       Module 11 – JSTL

·       Module 12 – Internationalization

·       Module 13 – JSP Custom Tags

·       Module 14 – Classic Custom Tags

·       Module 15 – Simple Custom Tag Libraries

IV.            Architecting Web Applications using JSF and Struts: 6 sessions

·       Module 1 – MVC Design Pattern

·       Module 2 – Introduction to Struts

·       Module 3 – Controller Components

·       Module 4 – Model and View Components

·       Module 5 – Introduction to JSF

·       Module 6 – JSF Tag Library

Thời gian Tổng số 33 buổi học + 3 buổi thi kiểm tra kiến thực
Điểm nổi bật   Chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế

Học tập kết hợp với thực hành trên máy tính (mỗi học viên sử dụng 01 máy tính) trong suốt khóa học

Hỗ trợ học phí cho sinh viên

Để đăng ký tham dự khóa học trên và biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn sinh viên liên hệ:

Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế

Địa chỉ         : Phòng 119 – Nhà A 1 – Học viện công nghệ BCVT

Điện thoại     : 0438549607

Email           : itc@ptit.edu.vn