DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP HỌC VIỆN NĂM 2012

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì Người tham gia T.gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Vận dụng lý thuyết ngữ dụng học để rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 01-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Nguyễn Quỳnh Giao 2012 2012
2 Vai trò của vật liệu Spintronics đối với sự phát triển công nghệ điện tử-viễn thông
Mã số: 02-HV-2012-CB
Cấp Học viện TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu 2012 2012
3 Các kết quả mở rộng của ma trận và ứng dụng
Mã số: 03-HV-2012-CB
Cấp Học viện PGS.TS. Lê Bá Long 2012 2012
4 Phương pháp bình phương bé nhất và ứng dụng
Mã số: 04-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Lê Văn Ngọc 2012 2012
5 Phát triển nền kinh tế tri thức ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Mã số: 05-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Đào Mạnh Ninh 2012 2012
6 Nghiên cứu sử dụng phần mềm VIOLET hỗ trợgiảng dạy vật lý phần quang học bằng dữ liệu hình ảnh
Mã số: 06-HV-2012-CB
Cấp Học viện TS. Lê Thị Minh Thanh 2012 2012
7 Nghiên cứu và đề xuất phương pháp dạy tiếng Anh theo chuẩn châu Âu
Mã số: 07-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Nguyễn Thị Thiết 2012 2012
8 Nghiên cứu một số phương pháp học tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 08-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Phạm Thị Nguyên Thư 2012 2012
9 Tư tưởng nhân văn trong Phật giáo và ảnh hưởng đối với Việt nam
Mã số: 09-HV-2012-CB
Cấp Học viện ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2012 2012
10 Xây dựng mô hình phát hiện đột nhập bất thường dựa trên đa phát hiện và suy diễn mờ
Mã số:01-2012-HV-CNTT
Cấp Học viện TS. Hoàng Xuân Dậu 2012 2012
11 Hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía có trọng số
Mã số:02-2012-HV-CNTT
Cấp Học viện ThS.Trịnh Vân Anh TS. Nguyễn Duy Phương 2012 2012
12 Xây dựng công cụ phân tích phân cụm dữ liệu với hỗ trợ trình bày đồ họa
Mã số:03-2012-HV-CNTT
Cấp Học viện TS. Hà Hải Nam ThS. Dương Trần Đức, ThS. Nguyễn Thanh Thủy 2012 2012