DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC NĂM 2012

STT Tên báo cáo/bài báo Tác giả Tên Tạp chí khoa học
1 A novel computation for supplementing interference analytical model in 802.11-base wireless mesh networks. Hoàng trọng Minh, Hoàng Minh, Nguyễn Quốc Bình TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), p.65-74. ISSN: 8066 708X
2 A proposal mathematical model of generalized pareto distribution for IP packet delay Dao Ngoc Lam, Lê Nhật Thăng, Lê Hữu Lập TC Khoa học và Kỹ thuật : Chuyên san CNTT&TT số 1/ Học viện KTQS, số 150, (10-2012), tr.69-81
3 A study on waveband routing optical networks employing waveband selective switch-based cross-connects Nguyễn Tiến Ban,
Lê Hải Châu
TC Khoa học và Công nghệ = Journal of Science and Technology / Viện KH&CN Việt Nam, Vol.50, No.1, (2012), tr.1-12. ISSN: 8066 708X
4 An approach to predict interference impacts on wireless links of 802.11 mess network Hoàng Trọng Minh,
Nguyễn Tiến Ban
TC Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự / Viện KH&CN Quân sự, số 20, (8-2012), p.27-36. ISSN: 1859-1043
5 An FPGA-Based Inplementaion for local cyclic code encoder/decoder Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh, Đặng Hoài Bắc TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), p.38-49. ISSN: 8066 708X
6 An improved method to evaluate the performance of web servers Lê Nhật Thăng,
Lam Van Thanh Binh
TC Khoa học và Kỹ thuật / Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 147, (4-2012), tr.47-59. ISSN: 1859-0209
7 Bài toán tổng hợp tham số đo đánh giá hiệu năng mạng truyền tải lưu lượng IP Đào Ngọc Lâm, Lê Nhật Thăng, Lê Hữu Lập, TC Khoa học và Công nghệ / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Đà Nẵng, 1[50], (2012), tr. 36-42. ISSN: 1859-1531
8 Bàn về phong cách lãnh đạo trong một số doanh nghiệp thành công ở Việt Nam Ao Thu Hoài TC Lao động và Xã hội, số 427, (3-2012), tr.16-17. ISSN: 0866-7643
9 Bảo mật trong mạng truy nhập băng rộng Cable Modem Dương Thị Thanh Tú TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2, (8-2012), tr.26-32. ISSN: 1859-355
10 Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử – Giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam Lê Minh Toàn,
Phạm Thị Minh Lan
TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (1-2012), tr.37-43. ISSN: 1859-2112
11 Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử – Giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam Phạm Thị Minh Lan TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2 (8-2012), tr.14-21. ISSN: 1859-3550
12 Bộ định tuyến IP quang Cao Hồng Sơn TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (12-2012), tr.14-17. ISSN: 1859-3550
13 Các công nghệ đa truy nhập sử dụng cho mạng lên của mạng thông tin di động 4G Phạm Mạnh Hà, Đinh Thế Cường, Lê Nhật Thăng TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2, (6-2012), tr.59-64. ISSN: 1859-3550
14 Các nhân tố tác động lên lòng tin trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam Hoàng Lệ Chi,
Nguyễn Thị Minh An
TC Kinh tế và Phát triển / ĐHKTQD, số 183, (9-2012), tr.27-35. ISSN: 1859-0012
15 Đăng ký và bảo vệ tên miền – Những vấn đề cần lưu ý Lê Minh Toàn TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (02-2012). ISSN: 1859-3550
16 Đồng hồ nguyên tử kích thước vi mạch-CSAC Dương Thị Thanh Tú TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (5-2012), tr.59-63. ISSN: 1859-3550
17 Đề xuất một số mô hình toán tổng hợp phân bố trễ gói IP qua mạng truyền thông có nhiều phân đoạn Đào Ngọc Lâm, Lê Hữu Lập, Lê Nhật Thăng TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), tr.194-206. ISSN: 0866 708X
18 Design of ellipse-shaped 2-D filter using semi-definite programming Ta Quang Hung,
Lê Nhật Thăng
TC Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, No.88, (2012), tr.46-53. ISSN: 0868-3980
19 Estimation of trust in multi-agent systems based on experience trust and reputation Nguyễn Mạnh Hùng,
Trần Đình Quế
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), p.50-64. ISSN: 8066 708X
20 Evaluating the performance of the 4G/LTE-advanced mobile communication system using turbo codes Lê Nhật Thăng,
Lý Công Thái
TC Khoa học và Công nghệ / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Đà Nẵng, 6[55], (2012), tr. 37-44. ISSN: 1859-1531
21 Giải pháp duy trì và phát triển thuê bao di động: Khuyến nghị với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1, (8-2012). ISSN: 1859-3550
22 Hàng đợi CPP/M/1 với các hoạt động nghỉ và ứng dụng Đỗ Văn Tiến,
Lê Nhật Thăng
TC Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự / Viện KH&CN Quân sự, số 19, (06-2012), tr.72-79. ISSN: 1859-1043
23 Hàng đợi CPP/M/c với các hoạt động nghỉ và ứng dụng Đỗ Văn Tiến,
Lê Nhật Thăng
TC Khoa học và Kỹ thuật / Học viện Kỹ thuật Quân sự, số148, (6-2012), tr.95-107. ISSN: 1859-0209
24 Hệ thống thông tin vệ tinh chuyển tiếp gói – xu hướng tương lai của thông tin vệ tinh Nguyễn Viết Minh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (7-2012), tr.27-33. ISSN: 1859-3550
25 Hệ thống truyền hình số mặt đật: Hiện trạng, công nghệ và hướng phát triển Nguyễn Viết Minh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (11-2012), tr.35-45. ISSN: 1859-3550
26 Hiệu quả từ việc vận chuyển bưu gửi nội tỉnh bằng phương tiện xe buýt tại Bưu điện tỉnh Phú Yên Phạm Mỹ Hạnh TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, trang 54-55. ISSN: 1859-2112
27 Hoạt động kinh doanh bưu chính Việt Nam: Một số suy nghĩ về tái cấu trúc Bùi Xuân Phong,
Lê Thị Bích Ngọc
TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (6-2012), tr.9-13
28 Hợp nhất Vinaphone và Mobiphone: Hướng tới mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh và bảo đảm thị trường viễn thông Việt Nam phát triển bền vững Lê Minh Toàn TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (6-2012), tr.60-64. ISSN: 1859-3550
29 Kết hợp giao diện tương tác và phương pháp thiết kế chiếu sáng đồ họa dựa trên mẫu sử dụng hàm mục tiêu và biến đổi wavelet Hà Hải Nam TC Tin học và Điểu khiển học / Viện KH&CN Việt Nam, T28, S.1 (2012), tr. 64-75. ISSN: 1813-9663
30 Kết hợp thiết bị hỗ trợ giảng dạy với máy Scanner trong việc giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Phạm Thị Nguyên Thư TC Quản lý Giáo dục / Bộ GD&ĐT. Học viện Quản lý Giáo dục. số 44 (01-2013), tr.50-52. ISSN: 1859-2910
31 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam Trần Thị Hòa TC Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 11 (87) (11-2012). ISSN: 1859-0519
32 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài chính bưu chính-Bài học cho các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam Nguyễn Thị Minh An TC Thương Mại / Cơ quan của Bộ Công Thương, số 23 (2012), tr.7-9. ISSN: 0866-7500
33 Lập lịch trong các hệ thống P2P-TV Lê Nhật Thăng,
Nguyễn Thu Hiên
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (4-2012), tr.44-50. ISSN: 1859-3550
34 Mô hình giáo dục Đại học trên nền tảng hội tụ các phát minh khoa học và bài học cho giáo dục đại học Việt Nam Ngô Tứ thành,
Lê Thị Minh Thanh
TC Khoa học / ĐHQGHN. Khoa học xã hội và nhân văn, số 28, tr.1-5 (2012)
35 Moột vài khuyến nghị về “Xây dựng chiến lược sản xuất – kinh doanh công ty vận tải hàng hóa đường sắt trong mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” Trần Ngọc Minh TC Khoa học Giao thông Vận tải / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 38 (6-2012). ISSN: 1859-2724
36 Một phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía Trịnh Vân Anh,
Nguyễn Duy Phương
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), tr.134-146. ISSN: 8066 708X
37 Một phương pháp xây dựng bộ đo che khuất tầm nhìn của camera cho các ứng dụng đồ họa 3D Hà Hải Nam TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012),  tr.147-156. ISSN: 8066 708X
38 Một số giải pháp duy trì và phát triển thuê bao cố định cho các doanh nghiệp viễn thông Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1, (2-2012). ISSN: 1859-3550
39 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quan hệ công chúng tại VNPT tỉnh Lê Quang Hùng TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, tr.21-25. ISSN: 1859-2112
40 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quan hệ công chúng tại VNPT tỉnh. (tiếp theo số trước) Lê Quang Hùng TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, tr.27-30. ISSN: 1859-2112
41 Một số phương pháp chia sẻ phổ tần trong mạng vô tuyến thông minh Lê Tùng Hoa,
Phạm Văn Hưng
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (02-2012), tr. 43-47. ISSN: 1859-3550
42 Một số vấn đề cần xem xét khi triển khai mạng Ubiquitius tại Việt Nam Nguyễn Kim Dung,
Lê Nhật Thăng
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (12-2012), tr.32-36. ISSN: 1859-3550
43 Một số vấn đề về cơ chế tài trợ nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập của Việt Nam Đinh Xuân Dũng TC Thương Mại / Cơ quan của Bộ Công Thương, số 32 (2012), tr.3-6. ISSN: 0866-7500
44 Một số vấn đề về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bưu chính đáp ứng các yêu cầu hội nhập Trần Thị Thập TC Thương Mại / Cơ quan của Bộ Công Thương, số 26, (2012), tr.13-16. ISSN: 0866-7500
45 Một số vấn đề về quảng cáo, khuyến mại trong kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông – CNTT Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1, 1/2012. ISSN: 1859-3550
46 Nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên Trần Đoàn Hạnh TC Thông tin và Phát triển / Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 11+12 (2012), tr.6. ISSN: 1859-2678
47 Nhân cách của người lãnh đạo – Những con đường hình thành và phát triển Trần Đoàn Hạnh TC Thông tin và Phát triển / Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 11+12 (2012), tr.8-9. ISSN: 1859-2678
48 Những định hướng đổi mới trong kinh doanh dịch vụ bưu chính của VNPost Phạm Thị Minh Lan TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (02-2012), tr.4-8
49 On Constructing Cyclic Multiplicative Groups with Maximum Order over Polynomial Ring with two Cyclotomic Cosets Nguyễn Trung Hiếu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự TC Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự / Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, số 17 (02-2012), pp.133-140. ISSN: 1859-1043
50 Performance improvement of OBS Networks using novel optical code-based header processing Đặng Thế Ngọc,
Vũ Tuấn Lâm
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), p.17-27. ISSN: 8066 708X
51 Phaân bổ công suất trong các hệ thống vô tuyến thông minh dựa trên OFDM Lê Tùng Hoa,
Nguyễn Tiến Tĩnh
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2, (02-2012), tr.45-50. ISSN: 1859-3550
52 Phân bố tài nguyên cho SC-FDMA trong hệ thống 4G-LTE với ràng buộc mã hóa kênh và điều chế Nguyễn Viết Đảm,
Dư Đình Viên
TC Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự / Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, số17, (02-2012), tr. 124-132. ISSN: 1859-1043
53 Phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước Việt Nam: Hiện trạng ứng dụng và định hướng phát triển Nguyễn Thanh Tuyên, Đặng Thị Việt Đức TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2 (10-2012), tr.5-11. ISSN: 1859-3550
54 Phân tích các đặc trưng của lưu lượng IP qua mạng lõi thế hệ tiếp theo Đào Ngọc Lâm, Lê Hữu Lập, Lê Nhật Thăng TC Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, No.89, (2012), tr.43-48. ISSN: 0868-3980
55 Phát triển ICT quốc gia – Kinh nghiệm của Estonia Lê Thị Bích Ngọc TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2, (7-2012). ISSN: 1859-3550
56 Phong cách lãnh đạo và những gợi suy cho các nhà quản lý Ao Thu Hoài TC Kinh tế và Dự báo / Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 8, (4-2012), tr.37-39. ISSN: 0866-7120
57 Sáu nguyên tắc để bảo vệ thông tin khách hàng trong môi trường số hóa Trương Đức Nga TC Công nghệ thông tin và truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, tr.39-43 (12/2012). ISSN: 1859-3550
58 Sự bùng nổ của mạng xã hội Lê Thị Ngọc Diệp TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (10-2012), tr.24-28. ISSN: 1859-2112
59 Sự ra đời ngành ICT Việt Nam và những bài học Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Phú Hưng, Nguyễn Đình Tú TC Kinh tế và Dự báo / Bộ Kế hoạch và đầu tư, (2012), tr. 29-31
60 Tác động của phong cách lãnh đạo tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam Ao Thu Hoài TC Kinh tế và Dự báo / Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 1, (01-2012), tr.43-45. ISSN: 0866-7120
61 Tái cấu trúc doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra với doanh nghiệp viễn thông Bùi Xuân Phong,
Lê Thị Bích Ngọc
TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (5-2012), tr.5-8. ISSN: 1859-2112
62 Thông tin – Tri thức dưới góc nhìn của nhà quản lý Nguyễn Quỳnh Giao TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (5-2012), tr.13-18. ISSN: 1859-3550
63 Thực trạng kinh doanh bưu chính Việt nam và vấn đề tái cấu trúc Bùi Xuân Phong TC Kinh tế và Phát triển / ĐHKTQD, số 179, (5-2012), tr.30-36. ISSN: 1859-0012
64 Tình hình triển khai LTE và những dự báo Lê Thanh Thủy TC Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 1, (10-2012), tr.17-22. ISSN: 1859-3550
65 Vai trò của CIO trong nền kinh tế mới Nguyễn Quỳnh Giao TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2 (3-2012), tr.18-21. ISSN: 1859-3550
66 VNPost sau chia tách và một số đề xuất cho giai đoạn phát triển tiếp theo Phan Tú Anh,
Lê Minh Toàn
TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (1-2012), tr.7-10. ISSN: 1859-2112
67 Xây dựng hàm băm trên các cấp số nhân cyclic = Constructing Hash Function Based on Cyclic Geometric Progressions Hồ Quang Bửu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông : Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 3 (Bộ mới), tập V-1, số 7 (27) (5-2012), tr.98-105. ISSN: 1859-3526
68 Xây dựng hệ mật trên các cấp số nhân Cyclic của vành đa thức Hồ Quang Bửu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 50, số 2A, (2012), p.109-119. ISSN: 8066 708X
69 Xu hướng phát triển dịch vụ Logistics trên thế giới và cơ hội cung cấp dịch vụ của VNPost Phạm Thị Minh Lan,
Nguyễn Đức Chánh
TC Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện / Tập đoàn BCVT Việt Nam. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, (5-2012), tr.47-52. ISSN: 1859-2112
70 Xuất khẩu phần mềm của Việt Nam trong những năm gần đây: Thực trạng và giải pháp Vũ Quang Kết TC Thương Mại / Cơ quan của Bộ Công Thương, số 33 (2012), tr.15-17. ISSN: 0866-7500
71 Ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa quốc tế trong quan điểm về sử dụng bạo lực cách mạng của Hồ Chí Minh Trần Thị Minh Tuyết TC Đối ngoại / Ban Đối ngoại Trung ương, số 11(37), (11-2012), tr.33-37. ISSN: 1859-2899