Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC
 
STT TIÊU ĐỀ TÓM TẮT TẢI VỀ MÁY
1 Ngành Truyền thông Đa phương tiện Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông Đa phương tiện – trình độ đại học (tạm thời) Download
2 Ngành Công nghệ Đa phương tiện Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Đa phương tiện – trình độ đại học Download
3 Ngành Kế toán Chuẩn đàu ra ngành Kế toán – trình độ đại học Download
4 Ngành Quản trị kinh doanh Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh – trình độ đại học Download
5 Ngành Marketing Chuẩn đầu ra ngành Marketing – trình độ đại học Download
6 Ngành An toàn thông tin Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin – Hệ chính quy Download
7 Ngành Công nghệ thông tin Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin – trình độ đại học Download
8 Ngành Điện tử – Truyền thông Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – trình độ đại học Download
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử – trình độ đại học Download
10 Ngành Thương mại Điện tử Chuẩn đầu ra ngành Thương mại Điện tử Download
11 Ngành Công nghệ tài chính Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ tài chính Download
12 Ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao Download
 13  Ngành Khoa học máy tính Chuẩn đầu ra ngành Khoa học máy tính Download