06 giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia chương trình Tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số

232 Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoàn thành khóa học về AI do NAVER tài trợ
23/05/2023
Lễ khánh thành Phòng nghiên cứu PTIT – RẠNG ĐÔNG
24/05/2023

Chương trình Tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 6/2023 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ có 6 giảng viên ngành Thương mại điện tử tham gia chương trình này. Đây là chương trình dành cho lãnh đạo các trường, khoa và giảng viên giảng dạy các ngành, chuyên ngành hay học phần thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số, hệ thống thông tin quản lý, tiếp thị số, logistics.

Chương trình hướng đến các mục tiêu: Hỗ trợ giảng viên tiếp cận các chính sách, xu hướng mới của kinh doanh số và công nghệ liên quan tới đào tạo ngành thương mại điện tử, hỗ trợ các trường bổ sung, sửa đổi chương trình đào tạo, bài giảng, học liệu, thực tập và kiến tập cho sinh viên; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, đóng góp cho hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật về kinh tế số, thương mại điện tử và đào tạo thương mại điện tử; Thắt chặt quan hệ giữa các trường đại học, thúc đẩy sự hợp tác trong xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng học liệu, trao đổi giảng viên; Tạo lập mối liên kết giữa các trường đại học với các cơ quan hoạch định chính sách và pháp luật, các tổ chức và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Chương trình bao gồm ba khoá tập huấn giảng viên giảng dạy thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số và các ngành hoặc chuyên ngành liên quan với các chủ đề: giới thiệu các nền tảng số nổi bật và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số; các chính sách và pháp luật hiện tại cũng như dự kiến ban hành về kinh tế số và thương mại điện tử tác động thế nào tới chương trình đào tạo; Hợp tác giữa các trường đại học, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp.

Hình thức tập huấn theo hướng tương tác và mở, khuyến khích trao đổi, tranh luận giữa các đại biểu với khách mời và báo cáo viên.

Đặc biệt, Chương trình này là kết quả hợp tác chặt chẽ của hai đơn vị tổ chức là Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet). VecomNet được thành lập từ giữa năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là thành viên sáng lập và là một trong 31 thành viên là các trường đại học tiên phong trong đào tạo thương mại điện tử ở nước ta.

479 lượt xem