Tổ chức nhập học Thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện
23/12/2015
Học viện nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
25/12/2015

TỔ CHỨC NHẬP HỌC THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Ngày 24/11/2015 tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông đã tổ chức ngày nhập học cho các học viên trúng tuyển kỳ thi cao học đợt 2 năm 2015.

Trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015, taị cơ sở Hà Nội có hơn 150 Học viên đã trúng tuyển với 4 chuyên ngành là Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật viễn thông và Quản trị kinh doanh. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 50 Học viên trúng tuyển các chuyên ngành Hệ thống thông tin và Kỹ thuật Viễn thông.

Tại buổi nhập học, các học viện đã được hướng dẫn hoàn thiện thông tin trên hồ sơ học viên, ngoài ra, học viên đã được nhận Thời khóa biểu, Bản kế hoạch học tập toàn khóa, sổ tay học viên… Theo kế hoạch đào tạo, các học viện bắt đầu kỳ học đầu tiên vào 24/11/2015.

Đứng trước yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trng lĩnh vực ICT cho ngành và cho xã hội. Trong những năm qua, Học viện đã không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ Thạc sỹ, hàng năm, Học viện tuyển sinh 2 đợt với 5 chuyên ngành đào tạo.


24/11/2015

751 lượt xem