Thông báo về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023

Tọa đàm khoa học «Ứng dụng các công nghệ mã hóa thế hệ kế tiếp nhằm nâng cao mức độ an ninh an toàn trong các cơ quan chính phủ»
11/08/2023
Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 32 năm 2023
11/08/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho sinh viên, cụ thể như sau:

Đối với sinh viên không nợ học phí & có số tài khoản ngân hàng, sinh viên nhận tiền qua hình thức chuyển khoản .
Đối với sinh viên nợ học phí hoặc không có số tài khoản ngân hàng, nhận tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán, nhà A1 (bắt đầu chi tiền từ ngày 14/08/2023).

Danh sách kèm theo: TB vv chi tiền HTCPHT kỳ 2(22-23)

TB vv chi tiền MGHP kỳ 2(22-23)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

2486 lượt xem