Thông báo chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

HUMAX tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2019
03/01/2019
Thông báo tổ chức đợt mua bổ sung BHYT sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy
06/01/2019

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Eramus+ của Liên minh Châu Âu (Eramus+ International Credit Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Đại học Palermo (Italia). Học viện thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh  giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia), năm học 2018 -2019 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự xét tuyển:

a) Học bổng trao đổi sinh viên: 01 chỉ tiêu, là sinh viên năm thứ 2 rở lên, đang theo học các ngành CNTT, ATTT, KTĐT-TT, KTĐ-ĐT tại cơ sở đào tạo phía Bắc của Học viện. Thời gian tham dự chương trình kéo dài trong 06 tháng, dự kiến bắt đầu từ 25/7/2019 đến 20/01/2020.

b) Học bổng trao đổi nghiên cứu sinh: 02 chỉ tiêu, ưu tiên nghiên cứu sinh là giảng viên đang công tác tại Học viện tại các khoa: CNTT1, KTDDT, VT1. Thời gian tham dự chương trình kéo dài trong 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ 15/02/2019 đến 15/5/2020.

2. Ngôn ngữ học tập, làm việc: tiếng Anh

3. Tiêu chí tuyển chọn:

a) Đối với sinh viên: điểm trung bình các môn đạt từ 2.8 trở lên; có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên; ưu tiên (không bắt buộc) sinh viên có trình độ tiếng Italia tương đương A2 (CEFR);

b) Đối với nghiên cứu sinh là cán bộ, giảng viên Học viện: có trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên, có ít nhất 02 năm công tác tại Học viện; ưu tiên giảng viên đã có các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín nước ngoài.

4. Quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ

a) Quyền lợi:

– Được cộng đồng Châu Âu và đối tác tài trợ chi phí vé máy bay 2 chiều (tối đa € 1100) và chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia chương trình trao đổi (€850/tháng);

– Được được miễn phí tại Đại học Palermo trong thời gian tham gia chương trình trao đổi;

Ghi chú: sinh viên và nghiên cứu sinh trực tiếp làm thủ tục thanh quyết toán với Đại học Palermo theo hướng dẫn của đối tác và chương trình.

b) Trách nhiệm và nghĩa vụ:

– Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy định của chương trình, của trường Đại học Palermo và của nước sở tại khi tham gia trao đổi.

– Hoàn thành đầy đủ các nội dung học tập đã thống nhất với đại học Palermo; có báo cáo kết quả sau khi về nước.

5. Lệ phí và thị thực

– Sinh viên, nghiên cứu sinh được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi phải nộp lệ phí quản lý hành chính theo quy định của Học viện là 10.000.000 (bằng chữ: mười triệu đồng) (áp dụng với đối tượng được miễn giảm học phí 100% tại trường đối tác).

– Sinh viên và nghiên cứu sinh được lựa chọn có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xin visa và đóng lệ phí xin thị thực theo quy định của đại sứ quán Italia tại Việt Nam.

6. Quy trình tuyển chọn

– Học viện (Trung tâm ĐTQT làm đầu mối) tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên và nghiên cứu sinh, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Học viện và chuyển1 danh sách đăng ký cho trường Đại học Palermo xem xét, lựa chọn;

– Trường Đại học Palermo xem xét và ra quyết định cuối cùng về danh sách sinh viên, nghiên cứu sinh được lựa chọn tham gia chương tình.

– Phòng TCCB-LĐ làm đầu mối thực hiện các thủ tục, quyết định cử cán bộ tham gia chương trình trao đổi đối với nghiên cứu sinh là giảng viên Học viện, phòng CT&CTSV làm đầu mối cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thư ứng tuyển(tiếng Anh và tiếng Việt): trình bày về bản thân, nguyện vọng và lý do lựa chọn chương trình, có xác nhận của gia đình đối với sinh viên  và củ trưởng đơn vị đối với nghiên cứu sinh là giảng viên ( theo mẫu kèm theo);

– Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ;

– Thư tiến cử (tiếng Anh và tiếng Việt) của người hướng dẫn khoa học;

– CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản Photo)

– Đối với nghiên cứu sinh: bổ sung xác nhận của khoa sau đại học là nghiên cứu sinh của Học viện và kế hoạch nghiên cứu sự kiến.

– Đối với sinh viên/; bổ sung bảng điểm hợp lệ của Học viện;

Hồ sơ dự tuyển xin gửi, nộp trực tiếp về Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện (và bản mềm qua email: phuongnm@ptit.edu.vn) trước ngày 26/1/2019. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tấm Đào tạo Quốc tế, tầng 5, nhà A1, cơ sở đào tạo Hà Đông  (bà: Nguyễn Minh Phương, email:phuongnm@ptit.edu.vn; điện thoại: 0904 686077; 0243 352 5741.

Thông báo: CV 02(1)

Các mẫu kèm theo: VI_Ho va ten_ThuTienCu_Eramus+

VI_Ten_ThuUngTuyenHocBong_Eramus+

EN_Name_LetterOfRecommendation_Eramus+

EN_Name_LetterOfApplication_Eramus+

 

1730 lượt xem