Thông báo tổ chức đợt mua bổ sung BHYT sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018 – 2019 (đợt 2)
04/01/2019
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
07/01/2019

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức đợt mua bổ sung BHYT trong năm 2019 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy, cụ thể như sau:

1. Mức thu:
Mức thu BHYT = 1.390.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 12 tháng tham gia = 525.420 đồng (Năm trăm hai mươi lăm ngàn bốn trăm hai mươi đồng);

2. Thời gian thu: Từ ngày 07/01/2019 – 10/01/2019

3. Địa điểm thu tiền và nộp hồ sơ:
Tại Văn phòng Giao dịch 1 cửa: Phòng TCKT, Phòng Chính trị & CTSV

4. Thủ tục tra cứu mã số BHXH và đăng ký mua BHYT
– Mã số Bảo hiểm xã hội là định danh duy nhất được gắn cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và được dùng suốt đời.
– Sinh viên nộp tiền bảo hiểm y tế theo mẫu của Học viện cấp.
4.1. Đối với những sinh viên đã được cấp mã số BHXH
Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của bản thân, sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/…/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx nhập họ, tên, ngày tháng năm sinh.
4.2. Đối với những sinh viên chưa đã được cấp mã số BHXH
Điền đầy đủ thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số Bảo hiểm xã hội.
Mẫu TK1-TS down load tại: https://baohiemxahoidientu.vn/…/tk1-ts-to-khai-tham-gia-bhx…

5. Lưu ý:
– Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên cần điền đầy đủ mã BHXH (nếu có) hoặc mẫu TK1-TS (nếu chưa được cấp mã BHXH).
– Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.
Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên và là đợt mua bổ sung thẻ BHYT trong năm 2019 cuối cùng, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc về khai hồ sơ xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – ĐT: 024.33113165; vướng mắc về nộp kinh phí mua BHYT xin liên hệ Phòng Tài chính kế toán – ĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

929 lượt xem