Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2017

Thông báo khóa học Mình thích thì Mình Code thôi 2017!!
03/03/2017
“Hệ sinh thái chung cư thông minh CyHome” của sinh viên Học viện lọt vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “START – UP STUDENT IDEAs” lần thứ I-2016
06/03/2017

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 03/03/2017 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2017 đối với: sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và một số sinh viên khối ngành kinh tế khóa 2012; hệ liên thông Đại học chính quy các ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 03/2017 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).

2. Từ 08h30 ngày thứ Năm (09/03/2017), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (dự kiến đầu tháng 04/2017).

4. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 17/03/2017.

5. Trường hợp sinh viên khóa trước đã hoàn thành việc trả nợ môn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Học viện sẽ có thông báo trả giấy CNTNTT và Bảng điểm trong thời gian từ 06-15/03/2017.

Danh sách sinh viên D12,  E12 được công nhận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên L14 VT, L14CN được công nhận tốt nghiệp

2642 lượt xem