Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Đề tài của sinh viên Học viện lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2016
11/12/2016
Xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sớm trở thành trường Đại học trọng điểm, tiêu biểu trong lĩnh vực ICT
13/12/2016

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 12/01/ 2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố các Quyết điịnh bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi Lễ có ban Giám đốc Học viện, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Lãnh dạo các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chức năng.

Tại buổi lễ, Học viện ban hành các Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa Công nghệ Thông tin 1, khoa Kỹ thuật Điện tử 1, khoa Viễn thông 1, khoa Tài chính Kế toán 1, khoa Cơ bản 1, khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học, khoa Quản trị Kinh doanh 1.

Cũng tại buổi lễ Học viện đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, Giám đốc Học viện đã Quyết định: kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng khoa Cơ bản 1 đối với PGS.TS Lê Bá Long; bổ nhiệm PGS.TS Từ Minh Phương, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 1 giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 1; bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh 1 giữ chức vụ Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh; bổ nhiệm TS. Nguyễn Ngọc Minh, phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Kỹ thuật Điện tử 1 giữ chức vụ Quyền trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 1; bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tiến Ban, Trưởng khoa Viễn thông 1 giữ chức vụ Trưởng khoa Viễn thông 1; bổ nhiệm PGS.TS Lê Nhật Thăng, Trưởng khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học giữ chức vụ Trưởng khoa Quốc tế và Đào tạo Sau Đại học; bổ nhiệm PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Cơ bản 1 giữ chức vụ Phó trưởng khoa Cơ bản 1; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ, khoa Cơ bản 1 giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, khoa Cơ bản 1; bổ nhiệm Ông Đào Mạnh Ninh, giảng viên khoa Cơ bản 1 giữ chức vụ Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị, khoa Cơ bản 1; bổ nhiệm TS. Đặng Thị Việt Đức, giảng viên khoa Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tài chính, khoa Tài chính Kế toán 1, bổ nhiệm TS.Trần Quý Nam, chuyên viên phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; điều động và bổ nhiệm bà Trần thị Mỹ Hạnh, chuyên viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục; bổ nhiệm ông Đinh Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bưu chính Viễn thông 2; bổ nhiệm ông Chu Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1.

Phát biểu tại Lễ công bố các quyết định, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện đã thay mặt Ban Lãnh đạo Học viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm. Giám đốc Học viện đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ được bổ nhiệm trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phẩn vào sự phát  chung của Học viện. Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh, buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ ngày hôm nay là bước tiếp tục để kiện toàn bộ máy hoạt động của Học viện theo Quyết định 1766/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động tạm thời cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong năm 2016, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện công tác điều chỉnh  và kiện toàn  một số phòng, ban và các khoa Đào tạo tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp đầu năm mới, Giám đốc Học viện đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các cán bộ được bổ nhiệm và các thầy cô giáo.

12/01/2016

4123 lượt xem