Xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sớm trở thành trường Đại học trọng điểm, tiêu biểu trong lĩnh vực ICT

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ
12/12/2016
Lễ công bố quyết định bổ nhiễm cán bộ
14/12/2016
XÂY DỰNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỚM TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỌNG ĐIỂM, TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC ICT

Đây là phát biểu của GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại buổi gặp mặt, tri ân các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo được tổ chức vào sáng nay tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban Giám đốc cùng Đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Khoa và phòng, ban chức năng trong Học viện.

Tại buổi gặp mặt, TS Vũ Văn San, Giám đốc Học viện đã khẳng định: trong thời gian qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, với thành viên là những nhà khoa học hàng đầu trong cả nước, đã có những tham vấn tích cực góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của Học viện. Tập thể Lãnh đạo, CBCNV Học viện luôn trân trọng những đóng góp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo. TS Vũ Văn San  cũng nhấn mạnh, Học viện sau khi được điều chuyển từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông đến nay, về cơ bản đã ổn định về mô hình tổ chức, tạo đà cho quá trình phát triển sắp tới, chính vì vậy, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo CBCNV Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cống hiến trí tuệ của tập thể các Hội đồng Khoa học và Đào tạo để xây dựng Học viện sớm trở thành trường trọng điểm quốc gia về ICT.

Năm 2009, để có những định hướng chiến lược mang tính dài hơi, trong hoạt động khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo Học viện đã thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Với sự tham mưu, tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện đã có những thành công trong hoạt động giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Học viện là đơn vị đào tạo đại học đầu tiên tuyên bố chuẩn đầu ra đối với người học, cũng là đơn vị đi tiên phong trong mở các ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới. Các hoạt động Khoa học công nghệ của Học viện đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cũng đã đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, những chủ trương thu hút nhân tài, thu hút cán bộ có trình độ cao đã được thực hiện, đến năm 2015 Học viện có 19 cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư và Phó Giáo sư, 415 CBCNV có trình độ Tiến sỹ và Thạc sỹ, hơn 70% CB, GV, NCV tham gia công tác giảng dạy.

Phát tại buổi gặp mặt, GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông đã chúc mừng những kết quả mà Học viện đã đạt được và mong muốn trong thời gian tới, Học viện tiếp tục thực hiện sứ mệnh gắn kết hoạt động Đào tạo với Nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, đây chính là yếu tố then chốt để những sản phẩm đào tạo, nghiên cứu của Học viện có sức lan tỏa trong xã hội.

13/01/2016

1439 lượt xem