Kết quả xét tốt nghiệp tháng 04/2017

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2017
05/04/2017
Khởi động Cuộc thi “P – STARTUP”Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2017
05/04/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định 262/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 263/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 264/QĐ-HV: Danh sách chi tiết

1539 lượt xem