Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2017

Thể lệ cuộc thi “P – STARTUP” Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2017
05/04/2017
Kết quả xét tốt nghiệp tháng 04/2017
05/04/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2017. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2017

Danh sách chi tiết kèm theo

1508 lượt xem