Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 4/2020 cho sinh viên khóa 2015

Thông báo tuyển dụng giảng viên
07/05/2020
Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020
12/05/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt tháng 4 năm 2020 cho sinh viên khóa 2015.

Quyết định

Danh sách sinh viên kèm theo quyết định

2816 lượt xem