Kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
23/02/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển thẳng, miễn học phí năm đầu cho thí sinh từ 27 điểm
24/02/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 02/2017 và danh sách kèm theo:

Quyết định 103/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 104/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 105/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 106/QĐ-HV: Danh sách chi tiết
Quyết định 107/QĐ-HV: Danh sách chi tiết

849 lượt xem