Hội thảo dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp”

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
22/03/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học La Trobe, Úc
24/03/2021

Từ ngày 22/03 đến ngày 25/03/2021, dự án “Giám sát xu hướng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam” (MOTIVE) tổ chức đợt tập huấn tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Hà Nội. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia). TS. Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban Điều hành dự án MOTIVE của Học viện đã tham dự hội thảo.

Tham gia tập huấn có 11 đơn vị thành viên dự án tại Việt Nam, bao gồm: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội; Đại học Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đại học Thái Nguyên; Đại học Nội vụ; Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Đại học Hạ Long.

Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có các thành viên trong ban điều hành dự án gồm Văn phòng Học viện, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Phòng Giáo vụ, Trung tâm Đào tạo quốc tế. Các thành viên tham gia tập huấn gồm điều phối viên dự án, cán bộ nghiên cứu, cán bộ hành chính và cán bộ công nghệ thông tin.

Các đối tác và chuyên gia nước ngoài gồm có Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia), Đại học Barcelona (Tây Ban Nha), Đại học khoa học ứng dụng Joanneum (Áo), Cơ quan tư vấn và di chuyển quốc tế Incoma (Tây Ban Nha), Cơ quan quốc gia về đánh giá và công nhận chất lượng Aneca (Tây Ban Nha), Đại học Strathclyde (Scotland). Do giới hạn về đi lại trong dịch bệnh COVID-19, các đối tác nước ngoài tham gia tập huấn thông qua phần mềm trực tuyến.  

Trong đợt tập huấn, nhóm dự án đến từ Đại học Hà Nội – Điều phối viên dự án tại Việt Nam đã hướng dẫn các đối tác về một số vấn đề liên quan đến tài chính, mua sắm trang thiết bị và phát triển bền vững. Các thành viên dự án cũng đã có những phiên thảo luận chuyên sâu về bảng hỏi và nền tảng triển khai bảng hỏi để thu thập dữ liệu sinh viên tốt nghiệp.

Dự án MOTIVE nhằm nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra khuyến nghị để đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo dự án, đại diện ban lãnh đạo và điều phối dự án của các cơ sở đối tác tại Việt Nam đã thảo luận về tiến độ thực hiện dự án, nghe trình bày về tình hình theo dõi sinh viên tốt nghiệp tại các quốc gia châu Âu và báo cáo chất lượng dự án giai đoạn 1 bởi TS. Daria Luchinskaya, Đại học Strathclyde (Scotland) – chuyên gia đánh giá ngoài của dự án. Chuyên gia khẳng định dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt được các mốc mục tiêu quan trọng với các hoạt động và kết quả thực hiện được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Ông Bùi Tiến Dũng, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kết quả dự án sẽ là nguồn thông tin quan trọng và chính xác về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Đây là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện các chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục đại học.

Đợt tập huấn của dự án tại Đại học Sư phạm Trung ương đã diễn ra thành công và đạt được những nội dung đề ra. Trong thời gian tới, nhóm dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện bảng hỏi và tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Dự án cũng sẽ tập trung phát triển mạng lưới các doanh nghiệp, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trên nền tảng http://voyage.hanu.vn tạo cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học của sinh viên.

580 lượt xem