Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy

MISA WEB FRESHER 2020 – Fastest Way to Dev
07/10/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận Bằng khen của Bộ trưởng trong phong trào thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 – 2020
13/10/2020

Nhằm chuẩn hóa việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh, đảm bảo sinh viên được đào tạo đầy đủ 4 kỹ năng sử dụng tiếng Anh là: nghe, nói, đọc, viết và hướng tới chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh trước khi tốt nghiệp và hướng đến theo chuẩn quốc tế. Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy.

Theo quy định mới ban hành, chuẩn tiếng Anh sẽ theo TOEIC quốc tế thay vì theo chuẩn khung B1 Châu Âu. Tổ chức Khảo thí IIG sẽ là đơn vị cung cấp học liệu và tham gia quản lý, giám sát chất lượng đào tạo tiếng Anh tại Học viện.

Sinh viên phải học 14 tín chỉ học trực tiếp, chưa bao gồm 04 tín chỉ học phần bổ trợ tiếng Anh Course 0 và 224 giờ học trực tuyến, trước đây sinh viên chỉ được học 14 tín chỉ trực tiếp. Như vậy, với quy định mới, sinh viên sẽ tăng cường thêm các học phần học tiếng Anh trực tuyến để bổ trợ cho các học phần tiếng anh học trực tiếp trên lớp.

Sinh viên sau nhập học, Trung tâm Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với các đơn vị chức  năng tổ chức kiểm tra phân loại trình độ đầu vào cho sinh viên và bố trí lớp học vào chương trình học tiếng Anh. Những sinh viên có kết quả kiểm tra tiếng Anh thấp hơn 150 điểm theo bài thi phân loại trình độ TOEIC Placement Tests và sinh viên không đăng ký dự kiểm tra sẽ phải học và đạt học phần tiếng Anh bổ trợ (Course 0) trước khi đăng ký các học phần tiếng anh chính thức trong chương trình đào tạo thay vì được xếp ngay vàolớp A1 như trước đây. Lớp trình độ A1 phải là những sinh viên đã đạt yêu cầu trong kiểm tra tiếng Anh đầu vào tương đương từ 151 điểm đến 225 điểm TOEIC quốc tế.

Quy định cũng nêu rõ, Học viện sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên vào các học kỳ thứ 6; các sinh viên chưa tham dự học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo hoặc chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định bắt buộc phải dự kiểm tra. Trước khi tốt nghiệp, Học viện sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với sinh viên theo chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh của Học viện. Sinh viên đạt 450 điểm trở lên theo bài thi TOEIC chuẩn quốc tế sẽ được công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh.

Cũng tại quy định này, Học viện đã nêu rõ đối tượng, quy trình và thủ tục xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh.

QĐ 734 2020 QĐ tổ chức ĐT KT chuẩn đầu ra TA (1)

12942 lượt xem