Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp đợt T12/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học
25/11/2014
Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014
02/12/2014
Show all
Học viện thông báo:

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ: Hệ ĐH CQ khoá 2010-2015, hệ ĐH VLVH khoá 2010-2015 và các hình thức đào tạo thi lại tốt nghiệp

 

Ngày 12/12/2014:  Chiều:     Từ 15h00 đến 17h00: Sinh viên  làm thủ tục dự thi tại Hội trường A2.

Ngày 13/12/2014:  Sáng:    Thi học phần Cơ sở

         Chiều:    Thi học phần Chuyên môn

Ngày 14/12/2014: Sáng:     Thi học phần Chính trị

 

TT Sáng Chiều Nội dung Hiệu lệnh trống
1 7h15 13h15 – Sinh viên có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Ban chỉ đạo thi, bốc thăm phòng thi.

1 hồi dài
2 7h30 13h30 Cán bộ coi thi gọi thí sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra thẻ sinh viên. 3 hồi dài
3 7h45 13h45 Cán bộ coi thi đến Ban chỉ đạo nhận đề thi. 3 tiếng
4 7h50 13h50 Cán bộ coi thi bóc đề phát cho sinh viên. 9 tiếng
5 8h00 14h00 Giờ thi bắt đầu. 1 hồi 3 tiếng
6 10h45 16h45 Còn 15 phút là hết giờ thi. 3 tiếng
7 11h00 17h00 Giờ thi kết thúc, thu bài. 3 hồi dài

Ghi chú:

1. Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

2. Môn thi chính trị (Sáng 13/12/2014), thời gian thi 150 phút.

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi tốt nghiệp T12/2014
Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt T12/2014
Lịch thi tốt nghiệp T12/2014
Sơ đồ phòng thi
27/11/2014