Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp đợt T12/2014
27/11/2014
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt Tháng 12/2014
03/12/2014
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo: V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014

Kính gửi:          Sinh viên các lớp khóa 2014

– Căn cứ Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học của Học viện CNBCVT;

– Căn cứ Quyết định về việc tổ chức học, thi và công nhận kết quả các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cao đẳng, đại học chính quy:  Sinh viên hệ Đại học có năng lực tiếng Anh tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) về cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết; Sinh viên hệ Cao đẳng có năng lực tiếng Anh tương đương với trình độ A2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) về cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Bởi vậy, để đảm bảo sinh viên đạt chuẩn đầu ra trình độ đào tạo cao đẳng, đại học của Học viện cũng như để công tác tổ chức triển khai đào tạo tiếng Anh tại Học viện đạt hiệu quả, phòng Giáo vụ tổ chức khảo sát trình độ tiếng Anh của toàn bộ sinh viên khóa 2014, với các nội dung cụ thể như sau:

– Sinh viên nghiên cứu kỹ đề cương đào tạo tiếng Anh theo ba bậc: A1, A2, B1 (gửi kèm) sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu khảo sát (gửi kèm). Trong đó lưu ý: Có đủ trình độ để tham dự kiểm tra tiếng Anh trình độ A1 hay không? Có đăng ký học bổ trợ tiếng Anh tại Học viện hay không?

Ban cán sự các lớp tổ chức để các thành viên của lớp nhập thông tin vào phiếu khảo sát, điền đầy đủ thông tin vào bảng tổng hợp gửi kèm và gửi toàn bộ về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5 ) trước ngày 16/12/2014.

Căn cứ vào phiếu khảo sát, Học viện sẽ thông báo cụ thể kế hoạch kiểm tra đánh gia trinh độ tiếng Anh A1 và kế hoạch học bổ trợ tiếng Anh tại Học viện,  phân loại để lập kế hoạch đào tạo tiếng Anh trong  học kỳ II năm học 2014-2015.

Phòng Giáo vụ yêu cầu ban cán sự và sinh viên các lớp khóa 2014 nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Phiếu tổng hợp khảo sát tiếng anh

Phiếu điều tra tiếng anh

Đề cương tiếng anh bậc 1
Đề cương tiếng anh bậc 2
Đề cương tiếng anh bậc 3