Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt Tháng 12/2014

Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014
02/12/2014
Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014
11/12/2014
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo

Danh sách sinh viên mới đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2014 (D10 và các khóa trước trả nợ môn). Cụ thể như sau:

Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

3/12/2014