Chương trình Học bổng của Chính phủ Australia

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia về ICT
20/12/2016
Sinh viên ngành Marketing của Học viện có nhiều cơ hội làm việc tại Viettel Telecom
22/12/2016

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần và có 80 suất học bổng dành cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín Australia trong năm 2016.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Các Ứng viên phải thuộc một trong các nhóm đối tượng sau:

– Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc các tỉnh

– Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương

– Nhóm 3: Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu

Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, học phí và sinh hoạt phí tại một trường đại học đẳng cấp quốc tế của Australia. Trị giá của học bổng có thể lên tới A$150,000.

Nhằm giúp ứng viên đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của khóa học, ứng viên đạt học bổng có thể được học tiếng Anh tới 12 tháng tại Việt Nam, nếu cần.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang web www.australiaawardsvietnam.org hay gửi câu hỏi qua email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi đường dây nóng (04) 3939 3991/2, hoặc từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, gọi đường dây nóng (04) 3938-7375 (8h30–16h00 từ thứ hai đến thứ sáu, cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2015).

1001 lượt xem