Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, năm 2016 là năm có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Học viện, đồng thời, đây cũng là năm có nhiều thay đổi trong cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đặc biệt là xu thế xã hội hóa giáo dục nhưng Học viện đã vượt qua thách thức, khó khăn để tiếp tục củng cố vị thế, uy tín, thương hiệu của một tổ chức nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của đất nước, tạo tiền đề để từng bước phát triển, phấn đấu trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, lãnh đạo Học viện năm 2016, là năm đầu tiên Học viện điều hành theo mô hình tổ chức được ban hành theo Quyết định 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động và Quyết định số  879/QĐ-BTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện. Học viện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Trong lĩnh vực đào tạo: Học viện đã tổ chức tốt, an toàn các kỳ thi tuyển sinh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo các Quy chế, Quy định của Bộ GD&ĐT và hoàn thành công tác tuyển sinh với sức hút về tuyển sinh, đào tạo của Học viện tiếp tục được duy trì ổn định. Học viện tiếp tục giữ ổn định về quy mô và cơ cấu ngành đào tạo, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội, của ngành thông tin và truyền thông. Học viện đã thành lập mới khoa Đa phương tiện. Học viện cũng đang nghiên cứu để từng bước mở các ngành: Bưu chính – Logistic. Năm 2016, Học viện tiếp tục giữ ổn định và hoàn thiện việc tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ, tăng cường tổ chức nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc xây dựng, chuẩn hóa việc học và thi các học phần Tiếng Anh tại Học viện, đồng thời nghiên cứu, triển khai cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định quốc tế (AUN)…

img_4253

Về lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng: Học viện tiếp tục phát triển, tổ chức được nhiều lớp/khóa học bồi dưỡng ngắn hạn với hơn 8.000 lượt CBVC-NLĐ, học viên của các doanh nghiệp trong ngành TTTT và các lĩnh vực khác của xã hội tham gia học tập. Những khóa đào tạo này đã góp phần tích cực giúp cập nhật, bổ sung kiến thức về kỹ thuật công nghệ mới, kỹ năng quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh, bán hàng…tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp… Đánh giá cao những kết quả Học viện đã đạt được trong năm vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Cờ thi đua giành cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã biểu dương những thành tích mà tập thể, cán bộ, nhân viên Học viện đạt được trong năm 2016. Trong năm 2017, Học viện cần phát triển tiềm lực đội ngũ, cần tăng cường số lượng và đặc biệt phát triển con người theo chiều sâu; học viện xem xét nhu cầu người học để tăng quy mô tuyển sinh nhằm vừa mở rộng quy mô đào tạo vừa bổ sung nguồn thu, đảm bảo phát triển bền vững; bên cạnh đó khẩn trương nghiên cứu mở thêm các lĩnh vực đào tạo mới để cơ bản phủ được các mặt lĩnh vực của ngành Thông tin và truyền thông, đáp ứng nhu cầu xã hội; dự đoán, đón đầu xu thế phát triển của xã hội để mở các ngành đào tạo phù hợp.

Năm 2017 là năm bản lề cho những thay đổi đột phá của Học viện với vị thế mới. Với tiền đề từ những thành tựu đạt được năm 2016, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn Học viện sẽ nỗ lực, tâm huyết cống hiến thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 2017, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Học viện trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực của ngành TT&TT, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của kinh tế- xã hội, của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và nhanh chóng vươn lên sớm trở thành trường đại học trọng điểm của quốc gia trong lĩnh vực ICT.

img_4222

img_4238

Trích nguồn qdnd.vn