Về việc mua Bảo hiểm y tế sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2020 -2021

Chuyển đổi số sẽ là giá trị cốt lõi mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
20/11/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thái Bình
26/11/2020

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc;

Căn cứ công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên quy định các cơ sở Giáo dục cần đảm bảo 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Mức thu:

Mức thu BHYT = 1.490.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 12 tháng tham gia = 563.220 đồng (Năm trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm hai mươi đồng);

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

2. Thời gian thu: Từ ngày 25/11/2020 – 04/12/2020

3. Địa điểm thu tiền và nộp hồ sơ:

Tại Văn phòng Giao dịch 1 cửa: Phòng TCKT, Phòng Chính trị &

4. Thủ tục tra cứu mã số BHXH và đăng ký mua BHYT

– Mã số Bảo hiểm xã hội là định danh duy nhất được gắn cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và được dùng suốt đời.

– Sinh viên nộp tiền bảo hiểm y tế theo lớp và theo mẫu của Học viện cấp.

4.1. Đối với những sinh viên đã được cấp mã số BHXH

Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của bản thân, sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx nhập họ, tên, ngày tháng năm sinh.

4.2. Đối với những sinh viên chưa đã được cấp mã số BHXH

Điền đầy đủ thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS: Mau TK1-TS QD 595 (1)) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số Bảo hiểm xã hội.

5. Lưu ý:

– Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên cần điền đầy đủ mã BHXH (nếu có) hoặc mẫu TK1-TS (nếu chưa được cấp mã BHXH).

– Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc về khia hồ sơ xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – ĐT: 024.33113165; vướng mắc về nộp kinh phí mua BHYT xin liên hệ Phòng Tài chính kế toán – ĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

5999 lượt xem