Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thái Bình

Về việc mua Bảo hiểm y tế sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2020 -2021
20/11/2020
Hội thảo tập huấn dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE”
26/11/2020

Trong các ngày từ 26/11/2020 đến 29/11/2020, tại Thái Bình, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tại Thái Bình.

Tham gia khóa đào tạo có ông Nguyễn Đoàn Hùng, chuyên gia nước ngoài và các giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng bộ môn Marketing – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ chuyên đề Truyền thông kết nối và chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đây là hoạt động thuộc nhiệm vụ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo” trong năm 2020-2021 thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Tại khóa học, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề: Tư duy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Truyền thông kết nối & chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo (một vài mô hình xây dựng thương hiệu vùng và những ví dụ thực tiễn về thành công trong phát triển thương hiệu địa phương); Chuyển đổi số và ứng dụng ICT trong hệ sinh thái đổi sáng tạo; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương (cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, quản trị, phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo), và các mô hình Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công (phân tích, đánh giá một số mô hình trên thế giới và tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

Khóa học là cơ hội để các cán bộ quản lý tại Thái Bình tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh Thái Bình.

652 lượt xem