Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Khoa học Công nghệ và PTIT hợp tác về phối hợp xây dựng và triển khai nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông báo chương trình cử nhân công nghệ thông tin 2+2 quốc tế với đại học LA TROBE, AUSTRALIA
07/06/2022
PTIT và HLU ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và chuyển đổi số giáo dục đại học
09/06/2022

Ngày 07/6/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT ) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phối hợp xây dựng và triển khai nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đại diện hai đơn vị ký kết có: PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện, PSG.TS Hà Quốc Trung – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, PGS.TS Đào Ngọc Chiến – Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và đại diện các phòng, ban của hai đơn vị.

Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký biên bản hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào các nội dung dung hợp tác về phối hợp xây dựng và triển khai nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cụ thể: hai bên tiến hành triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại PTIT: Cung cấp, chia sẻ dữ liệu về lý lịch khoa học của các nhà khoa học; Cung cấp, chia sẻ thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; Cung cấp, chia sẻ thông tin tác nghiệp giữa hệ thống của các bên nhằm mục đích tham khảo thông tin khoa học phục vụ quản lý.

Bên cạnh đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và PTIT sẽ phối hợp triển khai thử nghiệm mô hình Software as a service (SaS) trên cả 2 hệ thống, đánh giá kết quả thử nghiệm và báo cáo lãnh đạo các bên về phương án triển khai thực tế.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT nhấn mạnh: Học viện cần thiết có phần mềm quản lý này để quản lý dữ liệu về Khoa học công nghệ, Học viện sẽ thử nghiệm và có đánh giá, có báo cáo để Trung tâm hoàn thiện và phát triển phần mềm. Giám đốc PTIT cũng khẳng định: Lễ ký kết này có ý nghĩa quan trọng, mở ra các cơ hội hợp tác của hai đơn vị trong tương lai.

PSG.TS Hà Quốc Trung – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác sâu hơn, chặt chẽ hơn với Học viện trong thời gian tới.

Chia sẻ về hợp tác ý nghĩa này PSG.TS Hà Quốc Trung – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết: với mục tiêu tin học hóa 100% quy trình quản lý nhiệm vụ đề tài khoa học công nghệ các cấp, phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ là công cụ để Học viện tin học hoá quy trình nghiệp vụ tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ từ đó đề xuất, thực hiện, nghiệm thu cũng như kỹ năng thống kê, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý. Đồng thời, hệ thống này cũng giúp các nhà khoa học những công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. PGS.TS Hà Quốc Trung cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp của các giảng viên Học viện trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục hợp tác sâu hơn, chặt chẽ hơn với Học viện trong thời gian tới.

.

1398 lượt xem