07/06/2023

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng Viện Kinh tế Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu […]
22/05/2023

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 làm việc tại Hà Nôi

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu làm việc […]
10/04/2023

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2021 (khảo sát năm 2022) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

07/03/2023

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-HV ngày 03/03/2023 của Giám đốc Học viện về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức […]